Oznámení o ochraně údajů

Používáme analytické metody (např. Soubory cookie) k měření toho, jak často jsou naše stránky navštěvovány a jak jsou používány. Na náš web vkládáme obsah třetích stran od jiných poskytovatelů (např. Videí). Nemáme žádný vliv na další zpracování údajů a jakékoli sledování poskytovatelem třetí strany.
V této souvislosti také využíváme poskytovatele služeb ve třetích zemích mimo EU bez odpovídající úrovně ochrany údajů, což s sebou nese následující rizika: Přístup orgánů bez informování subjektu údajů, žádná práva subjektu údajů, žádné právní prostředky, ztráta kontroly.
Přijímáním souhlasíte s procesy popsanými výše. Svůj souhlas můžete odvolat s účinkem do budoucna. Více informací naleznete v našich Ochrana osobních údajů

hledající nové příležitosti. schülke.
hledající nové příležitosti. schülke.
tvořící standardy. zodpovědný. schülke.
tvořící standardy. zodpovědný. schülke.
spolupracující. rozvíjející se. schülke.
spolupracující. rozvíjející se. schülke.
komplexní. globální. schülke.
komplexní. globální. schülke.
 
 
 

Profil společnosti

schülke vede svou transformaci z tradičního chemického podniku na moderního partnera pro různé průmyslové odvětví. Naše poslání: chráníme životy po celém světě.

Kompetence

Společně lze získat více. Prostřednictvím Nadace Rudolfa Schülke, založené v roce 1972, podporujeme výzkum a vývoj v oblasti hygieny a mikrobiologie.

 

Historie

Již více než 130 let je základem našeho úspěchu průkopnický duch. Společnost schülke, která byla založena v roce 1889, pracuje na neustálém prohlubování své role v oblasti prevence hygieny a prevence infekcí.

 

Kontakty

Schulke CZ, s.r.o.

Lidická 445
735 81 Bohumín
Česká republika

Telefón:+ 420 558 320 260