Oznámení o ochraně údajů

Používáme analytické metody (např. Soubory cookie) k měření toho, jak často jsou naše stránky navštěvovány a jak jsou používány. Na náš web vkládáme obsah třetích stran od jiných poskytovatelů (např. Videí). Nemáme žádný vliv na další zpracování údajů a jakékoli sledování poskytovatelem třetí strany.
V této souvislosti také využíváme poskytovatele služeb ve třetích zemích mimo EU bez odpovídající úrovně ochrany údajů, což s sebou nese následující rizika: Přístup orgánů bez informování subjektu údajů, žádná práva subjektu údajů, žádné právní prostředky, ztráta kontroly.
Přijímáním souhlasíte s procesy popsanými výše. Svůj souhlas můžete odvolat s účinkem do budoucna. Více informací naleznete v našich Ochrana osobních údajů

hledající nové příležitosti. schülke.
hledající nové příležitosti. schülke.
tvořící standardy. zodpovědný. schülke.
tvořící standardy. zodpovědný. schülke.
spolupracující. rozvíjející se. schülke.
spolupracující. rozvíjející se. schülke.
komplexní. globální. schülke.
komplexní. globální. schülke.
 
 
 

Kompetence

Jsme tvůrci standardů

Laťku stavíme hodně vysoko, pokud jde o řešení, která nabízíme. Znamená to pro nás mimo jiné to, že: vidíme sami sebe jako průkopníky při vytváření ideálního řešení. Dlouho předtím, než se stal standardem v našem odvětví, jsme vyvinuli integrovaný systém řízení s cílem zvýšit efektivitu a transparentnost procesu. Prostřednictvím pravidelných rutinních kontrol (auditů) mohou nezávislí odborníci potvrdit, že pracujeme se všemi příslušnými normami, zákony a nařízeními. Nicméně naše ambice jdou ještě dále: chceme pokračovat v nastavení nových standardů, pokud jde o strukturu a organizaci našich divizí Vývoj, výroba a prodej. Dle nás to také patří do komplexního, globálního pojetí, které společnost následuje.

Kontakty

Schulke CZ, s.r.o.

Lidická 445
735 81 Bohumín
Česká republika

Telefón:+ 420 558 320 260

Links of interest

DQS
EMAS