Oznámení o ochraně údajů

Používáme analytické metody (např. Soubory cookie) k měření toho, jak často jsou naše stránky navštěvovány a jak jsou používány. Na náš web vkládáme obsah třetích stran od jiných poskytovatelů (např. Videí). Nemáme žádný vliv na další zpracování údajů a jakékoli sledování poskytovatelem třetí strany.
V této souvislosti také využíváme poskytovatele služeb ve třetích zemích mimo EU bez odpovídající úrovně ochrany údajů, což s sebou nese následující rizika: Přístup orgánů bez informování subjektu údajů, žádná práva subjektu údajů, žádné právní prostředky, ztráta kontroly.
Přijímáním souhlasíte s procesy popsanými výše. Svůj souhlas můžete odvolat s účinkem do budoucna. Více informací naleznete v našich Ochrana osobních údajů

hledající nové příležitosti. schülke.
hledající nové příležitosti. schülke.
tvořící standardy. zodpovědný. schülke.
tvořící standardy. zodpovědný. schülke.
spolupracující. rozvíjející se. schülke.
spolupracující. rozvíjející se. schülke.
komplexní. globální. schülke.
komplexní. globální. schülke.
 
 
 

Historie

1889 – Každý začátek se rodí z průkopnického ducha

V dubnu 1889 se obchodníci Rudolf Schülke a Julius Mayr setkali v obchodě v centru Hamburku, aby podepsali smlouvu, která položila základ společnosti Schülke & Mayr. Již v dubnu téhož roku byla zahájena výroba prvního dezinfekčního prostředku značky Lysol. Tento počin zpočátku zůstával stranou pozornosti, protože v té době jen stěží někdo věděl, k čemu slouží dezinfekce a proč je tak důležitá. V horkém létě roku 1892 vypukla v hanzovním městě další epidemie cholery a vyžádala si mnoho životů. Poprvé se však na potlačení takovéto epidemie podílel lysol, a díky tomu se podařilo zachránit mnoho lidských životů. Lysol velmi rychle získal pevné místo na trhu a poptávka po přípravku celosvětově rostla. Dne 31. března 1893 udělilo svobodné a hanzovní město Hamburk společnosti Schülke & Mayr zlatou medaili za pomoc během epidemie.

History

1913 – Milníky v oblasti hygieny a dezinfekce

Po prvním produktu Lysol (1892) následovalo mnoho dalších nových produktů, které představují milníky v historii společnosti: Buraton, Primasept a Gigasept v lékařském sektoru a Grotan, Parmetol a Euxyl v průmyslovém sektoru. Po letech tvrdé práce, výzkumu a vývoje byly v roce 1913 jako účinné látky patentovány chlorované fenoly. V témže roce následovalo zavedení známého dezinfekčního přípravku Sagrotan, který se dodnes považuje za synonymum hygieny a dezinfekce.

 

1939–1945 – Léta nebezpečí a nový začátek

Společnost Schülke & Mayr již přestála první světovou válku. Nyní se však ocitla ve druhé světové válce. Stejně jako tomu bylo v případě mnoha dalších průmyslových společností, požádal stát také firmu Schülke & Mayr, aby zřídila alternativní podniky na „méně ohrožených místech“. Byly proto založeny továrny v Brandu, malém městě ve Fichtelgebirge, a ve Weselu, které byly zrušeny až po válce. Společnost přetrvala navzdory těžkostem jen díky dvěma okolnostem: díky loajalitě a profesionalitě zaměstnanců a díky tomu, že žádné její výrobní zařízení naštěstí nezasáhla bomba.
Po druhé světové válce sestavila společnost Schülke & Mayr účetní rozvahu, aby porovnala a zvážila pasiva a aktiva a získala tak jasnou představu o budoucím vývoji. I když se jí podařilo přežít předešlých 50 let a obě války, utrpěla mnoho ztrát. Mezi padlými a pohřešovanými byla řada z jejích cenných zaměstnanců.
Výrobní zařízení válku do značné míry přežila a „Trh měl velké požadavky“. Lékaři, kliniky a sanatoria se museli příliš dlouho zaměřovat na pohotovostní pomoc. Důvěra ve společnost Schülke & Mayr a její produkty byla neotřesitelná. Samozřejmě existovali i další dodavatelé dezinfekčních prostředků, ale spotřebitelé nechtěli nic jiného. Požadovali Lysol, Sagrotan, Parmetol či Quartamon. Produkty, kterým můžete věřit.
.

1972 – Nadace Rudolfa Schülke

Nadace Rudolfa Schülke byla založena v roce 1972 na počest zakladatele Rudolfa Schülke. Cílem je podpora výzkumu a vývoje v oblasti hygieny a mikrobiologie mimo hranice společnosti. Každé dva roky uděluje nadace velmi hodnotnou Cenu za hygienu vynikajícím vědcům, kteří vyvinuli speciální řešení v oblasti hygieny, mikrobiologie, preventivního lékařství a veřejného zdraví.

1988–2017 - Založení první dceřiné společnosti a mezinárodní expanze

1988

V roce 1988 společnost Schülke & Mayr založila svou první dceřinou společnost v Rakousku, Schülke & Mayr Ges.m.b.H., se sídlem ve Vídni.

1991

Tři roky po založení první dceřiné společnosti v Rakousku následuje Schülke France SARL se sídlem v Paříži.

1995

Společnost pokračuje v rozšiřování svého podnikání v mezinárodním prostředí a v roce 1995 zakládá další tři dceřiné společnosti:
Schülke & Mayr UK Ltd. v Rotherhamu v Anglii
Schülke & Mayr Benelux b.v. v Haarlemu v Nizozemsku
Schülke & Mayr Italia, s.r.l. v Miláně v Itálii

1999

Společnost Schülke & Mayr GmbH zakládá Schülke inc v USA se sídlem ve Fairfieldu.

2001 & 2003

Akvizice Simedsu Medical Supplies v Singapuru a Malajsii znamená založení dceřiných společností S&M Malaysia a S&M Singapore. Vstup společnosti Schülke & Mayr na asijský trh pro ni představuje důležitý krok. O pouhé dva roky později otevírá kancelář S&M v Šanghaji.

2008

Schülke odkupuje polského distributora Higiena. Od této chvíle působí nová dceřiná společnost pod názvem Schulke Polska Sp. Z.o.o.

2011

V tomto roce se součástí rostoucí rodiny Schülke stává dceřiná společnost Schülke India Pvt. Ltd.

2014

Schülke získává akcie společnosti Chemoxal, včetně francouzské společnosti Bioxal.

2015

Rok 2015 měl pro společnost zvláštní význam, protože vzniklo několik jejích mezinárodních dceřiných společností současně, což značně posílilo trvalou mezinárodní expanzi firmy.
Schulke Australia Pty Ltd v Sydney v Austrálii
Schulke New Zealand Limited v Aucklandu na Novém Zélandu
Schulke SK, s.r.o. v Prievidzi na Slovensku
Schulke CZ, s.r.o. v Bohumíně v České republice

2017

V roce 2017 zakládá Schülke svou dceřinou společnost Schülke Kimya Tic. Ltd. v Turecku se sídlem v Istanbulu.

1989 – 100 let Schülke & Mayr

Přes tyto četné změny oslavila společnost Schülke & Mayr v roce 1989 své 100. výročí! Čas na inventuru a výhled do budoucna: četné patenty, celosvětová distribuce produktů a více než 500 zaměstnanců. Schülke & Mayr dále upevňuje svou základní oblast působnosti a loajální zákaznickou základnu a snaží se o neustálý rozvoj prostřednictvím inovací.

100 let
 

Revoluce v dezinfekci kůže

Schülke & Mayr uvádí na trh antiseptický Neo-Kodan. Společnost dosahuje průlomu v oblasti dezinfekce kůže na základě vysoce účinné kombinace účinných látek Octeniderm, která obsahuje inovativní a patentovanou účinnou látku Octenidin.

1990 – „Náš octenisept®“

Další rok přináší další úspěch: Schülke & Mayr uvádí na trh octenisept®. Novinka na trhu pro slizniční antiseptika octenisept® přesvědčí odborníky i spotřebitele díky rychlému nástupu účinku a mimořádně dlouhé době působení. Začíná se psát historie dalšího úspěchu.

Octenisept
 

1996 – Společnost Schülke & Mayr se stává dceřinou společností Air Liquide

V roce 1996 přebírá společnost Schülke & Mayr GmbH francouzská skupina Air Liquide. Francouzská skupina nabídla společnosti Schülke & Mayr šanci na nový začátek, stabilitu a silného partnera pro budoucnost.

2007 – Nová značka

Již potřetí ve 130leté historii společnosti vzniká nová identita značky. Tentokrát se mění nejen logo, ale také oficiální název společnosti: ze Schülke & Mayr se stává Schülke – the plus of pure performance (plus čistého výkonu). „Plus“ se stává ochrannou známkou a důležitou součástí nového loga.

schulke
 

2015 – Mezinárodní expanze

Schülke expanduje do Jižní Ameriky a přebírá brazilského výrobce hygienických produktů Vic Pharma. Vic Pharma s více než 130 zaměstnanci je druhým největším nezávislým dodavatelem na brazilském trhu s hygienickými přípravky. Výrobce hygienických produktů nabízí širokou škálu produktů pro dezinfekci povrchů, nástrojů a zdravotnických prostředků, jakož i antiseptická řešení pro předoperační a pooperační ošetření. Díky této akvizici Schülke také poprvé vstupuje na jihoamerický trh s hygienickými přípravky.

2019 – 130. výročí společnosti

V dubnu 2019 slaví společnost Schülke 130. výročí svého založení. 130 let je dlouhá doba a společnost Schülke se ohlédla za rušnými, úspěšnými a někdy i náročnými časy. Firma přežila epidemie, války a mnoho obchodních změn, a každá taková situace ji posílila.
Rudolf Schülke a Julius Mayr měli už před 130 lety pro svou společnost a produkty vizi, která odpovídá našemu poslání: „Chráníme život na celém světě“. A malá severoněmecká firma se rozrostla na mezinárodní společnost.

2020 - Schülke je součástí EQT

V srpnu 2020 společnost schülke přechází po 24 letech pod nového vlastníka. Tím se stává silná investiční společnost EQT

Kontakty

Schulke CZ, s.r.o.

Lidická 445
735 81 Bohumín
Česká republika

Telefón:+ 420 558 320 260