Oznámení o ochraně údajů

Používáme analytické metody (např. Soubory cookie) k měření toho, jak často jsou naše stránky navštěvovány a jak jsou používány. Na náš web vkládáme obsah třetích stran od jiných poskytovatelů (např. Videí). Nemáme žádný vliv na další zpracování údajů a jakékoli sledování poskytovatelem třetí strany.
V této souvislosti také využíváme poskytovatele služeb ve třetích zemích mimo EU bez odpovídající úrovně ochrany údajů, což s sebou nese následující rizika: Přístup orgánů bez informování subjektu údajů, žádná práva subjektu údajů, žádné právní prostředky, ztráta kontroly.
Přijímáním souhlasíte s procesy popsanými výše. Svůj souhlas můžete odvolat s účinkem do budoucna. Více informací naleznete v našich Ochrana osobních údajů

Kariéra v schülke
Kariéra v schülke

Výkonnost vyžaduje osobnosti

Spolehlivé řešení. schülke
Spolehlivé řešení. schülke

Výkonnost vyžaduje osobnosti 

Odpovědnost. schülke
Odpovědnost. schülke

Výkonnost vyžaduje osobnosti 

Pragmatický a spolupracující. schülke
Pragmatický a spolupracující. schülke

Výkonnost vyžaduje osobnosti 

Tvoříme budoucnost
Tvoříme budoucnost

Výkonnost vyžaduje osobnosti

Motivujeme k vyšším standardům
Motivujeme k vyšším standardům

Výkonnost vyžaduje osobnosti

 
 

Überschrift

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Ut commodo pretium nisl.

 

Kariéra v schülke

Výkonnost vyžaduje osobnosti

Společnost nastavující standardy ve svém oboru vychází z vysokých standardů svých zaměstnanců. Společnost schülke je o tomto principu přesvědčena, a proto dává svým zaměstnancům svobodu v rozvoji svého potenciálu a dalšího rozvoje. Společnost schülke k tomuto chování přistupuje díky vědomí, že je leader na trhu a zároveň má globální pokrytí. Tyto faktory a spojení s příležitostmi, které nabízí mateřská společnost Air Liquid, dává za vznik motivaci zaměstnanců a nabídky odpovídajícího ocenění pod jednou střechou.


Osobnosti dělají kariéru: v schülke.

V případě zájmu o práci ve společnosti Schulke CZ kontaktujte:
Petr Mastný, tel: +420 602 756 789, petr.mastny@schuelke.com