Oznámení o ochraně údajů

Používáme analytické metody (např. Soubory cookie) k měření toho, jak často jsou naše stránky navštěvovány a jak jsou používány. Na náš web vkládáme obsah třetích stran od jiných poskytovatelů (např. Videí). Nemáme žádný vliv na další zpracování údajů a jakékoli sledování poskytovatelem třetí strany.
V této souvislosti také využíváme poskytovatele služeb ve třetích zemích mimo EU bez odpovídající úrovně ochrany údajů, což s sebou nese následující rizika: Přístup orgánů bez informování subjektu údajů, žádná práva subjektu údajů, žádné právní prostředky, ztráta kontroly.
Přijímáním souhlasíte s procesy popsanými výše. Svůj souhlas můžete odvolat s účinkem do budoucna. Více informací naleznete v našich Ochrana osobních údajů

 
 
1
 

Hygiena v nemocnici

Naše produkty a služby chrání lidi a materiály proti infekcím a kontaminacím. Prevence - dezinfekce rukou, povrchů a nástrojů hrají v tomto ohledu zásadní roli, protože předcházet infekcím je mnohem snazší než samotný boj s nimi.

Zvláštní důležitost je také přisuzována modernímu managementu ran. schülke nabízí širokou škálu produktů pro tyto aplikace, které skvěle splňují veškeré hygienické požadavky na účinnost a bezpečnost pro použití v oblastech poškozené pokožky.

Stále zvětšujícím se problémem je rozšířování mnoho rezistentnich patogenů. MRSA (meticilin-rezistentní Staphylococcus aureus) a další multi-rezistentní patogeny (MRP) mohou způsobit široké spektrum vážných infekcí. S naším rozsáhlým portfoliem produktů k dekontaminaci nabízíme produkty bez antibiotik na různé části těla.

Infekce prevencí pro pacienty, zaměstnance i návštěvy


Prevence je nejúčinnějším opatřením, zejména v době, kdy odolnost vůči mikrobům roste. Protože bojovat s existující kontaminací nebo infekcí je náročnější a nákladnější - a bohužel, často také neúspěšné. Mezery v hygienickém řetězci vyvstávají kvůli špatnému managementu hygieny, který zvyšuje hygienické riziko s fatálními následky pro pacienty i zaměstnance.
schülke nabízí účinné produkty, komplexní služby a kompetentní poradenství, což vede k zániku těchto mezer.

Trvale věnovaná pozornost dezinfekci rukou


Důsledná a správně prováděná hygiena rukou minimalizuje riziko přenosu a snižuje kontaminaci patogeny o 99,9 %.

Naše produktová řada pro dezinfekci rukou nabízí vysokou účinnost, ale také zesílenou ochranu rukou díky speciálnímu vlhčení, péči o pokožku a přídavkům doplněné o lipidy. Škála produktů schülke pro péči o pleť, která byla vytvořena tak, aby byla kompatibilní s našimi dezinfekčními prostředky, má zklidňující a regenerační účinky.

Dekontaminace povrchů a nástrojů


Dezinfekce povrchu znamená celkovou ochranu proti patogenním mikroogranismům, které mohou až měsíce přežívat na podlahách a dalších nemocničních površích. Naše produkty na hygienu povrchu nabízí maximální prevenci infekcí, minimalizují zdravotní rizika a splňují nejnáročnější požadavky pro čistotu, dezinfekci a péči v nemocnicích.

Stejně efektivní a důležitá je také dezinfekce materiálů a nástrojů, která nejenže zvyšuje ochranu pacientů a zaměstnanců, ale také maximalizuje životnost přístrojů. Produkty schülke mají speciální složení podle účelu používání. Vývoj našich produktových řad se soustředí nejen na účinek, ale také na bezpečnost práce a srozumitelnost uživatelem.

Profesionání kožní antiseptika chrání proti infekcím


Aby se předešlo rizikům infekce a kontaminace, je nutné, aby byla pokožka vhodně dezinfikována. schülke nabízí vysoce kvalitní produkty s širokým spektrem využití a výjimečnou toleranci vůči pokožce. Použití těchto produktů je nejčastěji při zavádění žilních katétrů, před operacemi, injekcemi, vpichy a před zaváděním kanyl, resekcí a biopsií.

Management ran v nemocnicích


Zákroky spojené s ranami a chirurgické zákroky patří do každodenní nemocniční rutiny. Ideální ochranu před infekcemi a / nebo sekundární sepsí poskytují naše vysoce kvalitní produkty obsahující octenidin, které se osvědčily v managementu ošetřování ran: S jejich širokým spektrem využití a výbornou toleranci vůči pokožce se naše produkty používají pro kožní antisepsi a antisepsi sliznice I pro antibakteriální osobní a ústní hygienu.

Kontakty

Zákaznický servis

Schulke CZ, s.r.o.

Lidická 445
735 81 Bohumín
Česká republika


Telefón:+ 420 558 320 260