Oznámení o ochraně údajů

Používáme analytické metody (např. Soubory cookie) k měření toho, jak často jsou naše stránky navštěvovány a jak jsou používány. Na náš web vkládáme obsah třetích stran od jiných poskytovatelů (např. Videí). Nemáme žádný vliv na další zpracování údajů a jakékoli sledování poskytovatelem třetí strany.
V této souvislosti také využíváme poskytovatele služeb ve třetích zemích mimo EU bez odpovídající úrovně ochrany údajů, což s sebou nese následující rizika: Přístup orgánů bez informování subjektu údajů, žádná práva subjektu údajů, žádné právní prostředky, ztráta kontroly.
Přijímáním souhlasíte s procesy popsanými výše. Svůj souhlas můžete odvolat s účinkem do budoucna. Více informací naleznete v našich Ochrana osobních údajů

 
 
1
 

Hygiena v záchranných složkách

Naše produkty a služby chrání lidi a materiály proti infekcím a kontaminacím. Zejména kvůli častému střídání pacientů u záchranných složek je v v této oblasti nezbytná dezinfekce rukou, povrchů a nástrojů a také okamžitá antiseptická opatření.

Záchranářská opatření k minimalizaci rizika infekcí

Poskytnutí rychlé profesionální péče pacientům nebo obětem nehod zachraňuje životy.
Stejně jako zodpovědná hygiena!

Pacienti a zaměstnanci záchranných složek jsou neustále vystaveni život ohrožujícím rizikům infekcí. Naše široká produktová řada, která je vyvinuta speciálně pro potřeby záchranných služeb, se soustředí na bezpečnou a rychlou ochranu proti kontaminaci. schülke je Vaším nejlepším poskytovatelem, u kterého získáte nejkvalitnější přípravky a vhodné aplikační pomůcky.

Dezinfekce rukou může zachránit životy

Profesionální dezinfekce rukou je jedním z nejdůležitějších preventivních opatřeních k ochraně pacientů a zaměstnanců v záchranných složkách. Konzistentní a správně prováděná hygiena rukou rychle a účinně redukuje bakterie až o 99,9%

Naše dezinfekční prostředky poskytují zvýšenou ochranu rukou a navíc v sobě mají hydratační látky spolu s výživnými a doplňujícími aditivy. Vyvinuli jsme také řadu produktů pro péči o pokožku a ruce. Regenerují a chrání pokožku a skvěle doplňují produkty schülke k dezinfekci rukou.

Povrchová a nástrojová hygiena - ochrana na všech úrovních

Patogenní bakterie jsou neviditelnými riziky a rychle mohou přejít v kontaminaci a infekci. Všechny povrchy a plochy se musí řádně dezinfikovat bez výjimky po každém použití pacientem a také vždy na konci pracovního dne. Hygienická péče a příprava nástrojů musí být konzistentní a důsledná.

Složení našich produktů je speciálně vyvinuto pro jejich obor působení a každodenní použití v záchranných službách.

Management ran

Pro účinné čistění otevřených ran nabízí schülke záchranným službám řadu vysoce účinných a dobře se tolerujících produktů. Produktová řada založená na octenidinu se osvědčila a je úspěšná už přes dvě desetiletí v managementu ran.

Kontakty

Zákaznický servis

Schulke CZ, s.r.o.

Lidická 445
735 81 Bohumín
Česká republika


Telefón:+ 420 558 320 260