Oznámení o ochraně údajů

Používáme analytické metody (např. Soubory cookie) k měření toho, jak často jsou naše stránky navštěvovány a jak jsou používány. Na náš web vkládáme obsah třetích stran od jiných poskytovatelů (např. Videí). Nemáme žádný vliv na další zpracování údajů a jakékoli sledování poskytovatelem třetí strany.
V této souvislosti také využíváme poskytovatele služeb ve třetích zemích mimo EU bez odpovídající úrovně ochrany údajů, což s sebou nese následující rizika: Přístup orgánů bez informování subjektu údajů, žádná práva subjektu údajů, žádné právní prostředky, ztráta kontroly.
Přijímáním souhlasíte s procesy popsanými výše. Svůj souhlas můžete odvolat s účinkem do budoucna. Více informací naleznete v našich Ochrana osobních údajů

 
 
1
 

Hygiena ve veterinárních ordinacích

Naše produkty a služby chrání lidi a zvířata proti infekcím a kontaminacím. Hygiena rukou, povrchů a nástrojů spolu s antiseptiky jsou důležitými preventivními opatřeními při ochraně proti patogenním bakteriím.

Bezpečná hygiena pro lidi, zvířata a materiál.

Různorodé neustále se měnící mikrobiální spektrum klade vysoké nároky na hygienu ve veterinárních ordinacích, kde se setkává svět lidí a zvířat. Za těchto podmínek hraje prevence klíčovou roli, protože prevence infekcí je mnohem snadnější než samotný boj s nimi.
Na základě těchto informací jsme v schülke vyvinuli vysoce efektivní hygienická řešení - od speciálních produktů pro antisepsi přes dezinfekci rukou a povrchů až po dezinfekci materiálů a nástrojů. Samozřejmě s potřebnými aplikačními pomůckami.

Dezinfekce rukou je základ!

Infekce se nejčastěji přenáší rukama - ve veterinárních ordinacích je toto riziko stejně vysoké pro zaměstnance, zvířecí pacienty i jejich majitelé.
Naše dezinfekční produkty na ruce nejsou jen vysoce účinné, ale také hydratující, zlepšující kvalitu pokožky a s přidanými lipidy. K dispozici máme také schülke produktovou řadu k péči o pokožku a ruce, která skvěle doplňuje řadu produktů k ruční hygieně.

Antiseptika na rány ve zvířecím prostředí

Chirurgické zákroky u zvířat, poranění kůže u lidí, to je riziko pro obě strany. Naše kvalitní produkty s obsahem octenidinu mají široké antimikrobiální spektrum účinku a výborně se tolerují, což poskytuje vynikající ochranu pacientů proti infekcím a / nebo sekundárním sepsím.

Dekontaminace povrchů a nástrojů

Patogenní bakterie mohou na podlahách, dalších površích v ordinaci a ošetřovacích místech přežívat až několik měsíců. Produkty schülke k povrchové hygieně splňují nejnáročnější požadavky veterinárních ordinací a nabízí maximální ochranu proti kontaminaci a infekci.
Stejně důležitá je dezinfekce materiálů a nástrojů, která nejenže zvyšuje ochranu pacienta a zaměstnance, ale také maximalizuje životnost nástrojů.

Vývoj našich produktových řad pro povrchovou hygiene, dezinfekci materiálů a nástrojů se soustředí nejen na účinnost, ale také na bezpečnost práce a srozumitelnost vůči uživateli.

Kontakty

Zákaznický servis

Schulke CZ, s.r.o.

Lidická 445
735 81 Bohumín
Česká republika


Telefón:+ 420 558 320 260