Oznámení o ochraně údajů

Používáme analytické metody (např. Soubory cookie) k měření toho, jak často jsou naše stránky navštěvovány a jak jsou používány. Na náš web vkládáme obsah třetích stran od jiných poskytovatelů (např. Videí). Nemáme žádný vliv na další zpracování údajů a jakékoli sledování poskytovatelem třetí strany.
V této souvislosti také využíváme poskytovatele služeb ve třetích zemích mimo EU bez odpovídající úrovně ochrany údajů, což s sebou nese následující rizika: Přístup orgánů bez informování subjektu údajů, žádná práva subjektu údajů, žádné právní prostředky, ztráta kontroly.
Přijímáním souhlasíte s procesy popsanými výše. Svůj souhlas můžete odvolat s účinkem do budoucna. Více informací naleznete v našich Ochrana osobních údajů

 
 
1
 

Vzdělávání a školení

Výcvik a vzdělávání pro úspěšný management hygieny

Koncepce vzdělávání pro zaměstnance v oblasti péče a zdraví je důležitou součástí hygieny. Toto zahrnuje semináře a přednášky o všech důležitých tématech v hygieně a také praktické cvičení a nácvik aplikace v oblasti dezinfekce, hygieny a managementu ran.

Identifikace, prevence a boj s infekcemi je jedním z nejdůležitějších úkolů při zajištění kvality ve všech zdravotnických zařízení. Prevence je jedním z nejdůležitějších nástrojů při boji s infekcemi - obvzláště v dnešní době, kdy šíření multi-rezistentních patogenů čelíme denně. Z tohoto důvodu  je neustálé vzdělávání důležité: Naše semináře a školení záměstnanců zdravotnických organizací nabízí účinnou cestu jak se seznámit s preventivními opatřeními v teorii a praxi. Další vzdělávací kurzy se soustředí na management ran, ochranu pokožky a péči o pokožku, dezinfekci a čištění a také na dezinfekci nástrojů a technologii hygieny.


Kontakty

Zákaznický servis

Schulke CZ, s.r.o.

Lidická 445
735 81 Bohumín
Česká republika


Telefón:+ 420 558 320 260