Oznámení o ochraně údajů

Používáme analytické metody (např. Soubory cookie) k měření toho, jak často jsou naše stránky navštěvovány a jak jsou používány. Na náš web vkládáme obsah třetích stran od jiných poskytovatelů (např. Videí). Nemáme žádný vliv na další zpracování údajů a jakékoli sledování poskytovatelem třetí strany.
V této souvislosti také využíváme poskytovatele služeb ve třetích zemích mimo EU bez odpovídající úrovně ochrany údajů, což s sebou nese následující rizika: Přístup orgánů bez informování subjektu údajů, žádná práva subjektu údajů, žádné právní prostředky, ztráta kontroly.
Přijímáním souhlasíte s procesy popsanými výše. Svůj souhlas můžete odvolat s účinkem do budoucna. Více informací naleznete v našich Ochrana osobních údajů

PDF IT
PDF EN
 

Informační povinnost dle čl. 12, 13 a násl. GDPR

I. Jméno a adresa správce

Váš partner působící jako správce ve smyslu Evropského obecného nařízení o ochraně údajů (dále jen „GDPR“) a dalších národních ustanovení o ochraně údajů členských států, jakož i dalších ustanovení o ochraně údajů, je:


Schulke CZ, s.r.o.
Lidická 445,
735 81 Bohumín
Česká republika

Tel. +420 558 320 260
schulkecz@schuelke.com

IČ: 24301779, DIČ: CZ24301779

Zástupce: Viktória Procházková


Spisová značka C 61667, vedená u Krajského soudu v Ostravě, dále jen Správce osobních údajů (dále jen "my", "nás" nebo "naše")

II. Jméno a adresa úředníka ochrany údajů

Ochrana vašich osobních údajů je pro nás velice důležitá. Proto jsme těmito klíčovými otázkami pověřili poradenskou firmu z oblasti ochrany soukromí a bezpečnosti dat. Náš pracovník pro záležitosti ochrany údajů pochází z této velmi zkušené skupiny odborníků. Radí nám společnost:

Peter Suhren

FIRST PRIVACY GmbH

Konsul-Smidt-Str. 88

28217 Bremen

Kontaktujte, prosím, přímo našeho pracovníka ochrany údajů společnosti FIRST PRIVACY GmbH ohledně všech záležitostí týkajících se ochrany a zabezpečení údajů, případně se obraťte na našeho zaměstnance na adrese: schulkecz@schuelke.com

III. Obecné informace o zpracování dat

1. Ochrana soukromí

a. Rozsah zpracování osobních údajů

Obecně zpracováváme vaše osobní údaje, pouze pokud je to nezbytné pro provádění našich služeb. Vaše osobní údaje jsou obecně zpracovávány pouze na základě vašeho souhlasu. Výjimku tvoří případy, v nichž z praktických důvodů není možné získat předchozí souhlas nebo je zpracování vašich osobních údajů povoleno zákonem.


b. Právní základ pro zpracování údajů

Pokud získáme váš souhlas se zpracováním osobních údajů, poskytuje nám právní základ pro zpracování údajů čl. 6 (1) písm. a GDPR.

V případě, že je zpracování osobních údajů nezbytné pro vykonávání smlouvy, které je subjekt údajů jednou stranou, poskytuje nám právní základ pro zpracování údajů čl. 6 (1) písm. b GDPR. To platí i pro zpracování údajů potřebné pro podniknutí kroků před uzavřením smlouvy.

Pokud je zpracování osobních údajů nezbytné pro splnění právní povinnosti, které podléháme, poskytuje nám právní základ pro zpracování údajů čl. 6 (1) písm. c GDPR.

V případě, že zpracování osobních údajů vyžadují zásadní zájmy vaše nebo jiné fyzické osoby, poskytuje nám právní základ pro zpracování údajů čl. 6 (1) písm. d GDPR.

Je-li zpracování nezbytné pro ochranu oprávněného zájmu našeho nebo třetí strany, a pokud vaše zájmy, základní práva a svobody výše uvedený zájem nepřevyšují, poskytuje nám právní základ pro zpracování údajů čl. 6 (1) písm. f GDPR.

c. Výmaz a doba uchovávání údajů

Vaše osobní údaje budou vymazány nebo omezeny, jakmile zanikne účel jejich uchovávání. Údaje mohou být navíc uchovávány, pokud to předpokládá Evropský nebo národní zákonodárce v EU předpisech, zákonech nebo jiných předpisech, jimž podléháme. Omezení nebo vymazání údajů také probíhá po vypršení doby uchovávání předepsané uvedenými normami, pokud není zapotřebí další uchovávání údajů pro uzavření smlouvy nebo plnění kontraktu.

2. Používání webových stránek a vytváření souborů protokolu

a.Právní základ pro zpracování údajů

Právním základem pro zpracování vašich osobních údajů v souvislosti s používáním webových stránek a vytvářením souborů protokolu je čl. 6 (1) písm. f GDPR.

b. Účel zpracování údajů

Dočasné uložení vašich osobních údajů námi je nezbytné k tomu, aby mohly být webové stránky funkční na vašem zařízení. Proto musí být vaše osobní údaje uloženy po dobu trvání relace.

Uložení vašich osobních údajů do souborů protokolu se provádí z důvodu zajištění funkčnosti stránek. Kromě toho vaše osobní údaje slouží k optimalizaci webových stránek a zajištění bezpečnosti našich informačních technologických systémů. K analýze vašich osobních údajů pro marketingové účely se v tomto kontextu neprovádí.

Tyto účely jsou rovněž právním základem pro náš oprávněného zájmu na zpracování údajů podle čl. 6 (1) písm. f GDPR.

c. Doba uložení

Vaše osobní údaje budou vymazány, jakmile již nebudou nezbytné k dosažení účelu, pro který byly shromážděny. Pokud byly vaše osobní údaje uloženy pro účely používání webových stránek, nastane to okamžitě po ukončení příslušné relace.

V případě uložení vašich osobních údajů v souborech protokolu budou tyto soubory vymazány nejpozději po jednatřiceti dnech. Je možné dodatečné uložení. V takovém případě budou vaše osobní údaje vymazány nebo anonymizovány, aby identifikace klienta již nebylo možné.

d. Možnost námitky a opravy

Shromažďování vašich osobních údajů pro poskytování webových stránek a uložení vašich osobních údajů v souborech protokolu je nezbytné pro fungování webových stránek. Není tedy možné proti této skutečnosti vznést námitku.

3. Použití souborů cookie


a. Právní základ pro zpracování údajů

Právním základem pro zpracování vašich osobních údajů v souvislosti s použitím technicky nezbytných souborů cookie je čl. 6 (1) písm. f GDPR.

b. Účel zpracování údajů

Použití technicky nezbytných souborů cookie slouží ke zjednodušení používání našich webových stránek. Některé funkce našich webových stránek nemohou bez použití souborů cookie fungovat. Proto je nezbytné, aby byl váš webový prohlížeč rozpoznán i po ukončení práce se stránkami. Uživatelské údaje shromážděné prostřednictvím technicky nezbytných souborů cookie nebudou používány k profilování.

Náš potřebný zájem na zpracování vašich osobních údajů je v souladu s čl. 6 (1) písm. f GDPR.

c. Doba uložení

Vaše osobní údaje budou vymazány, jakmile již nebudou nezbytné k dosažení účelu zpracování; To platí zejména, když jsou deaktivovány soubory cookie.

d. Možnost námitky a opravy

Soubory cookie jsou uloženy ve vašem počítači a přenášeny z počítače na náš web. Tudíž máte plnou kontrolu nad použitím souborů cookie. Úpravou nastavení ve vašem webovém prohlížeči můžete přenos souborů cookie zakázat nebo omezit. Již uložené soubory cookie můžete kdykoli vymazat. To lze také provádět automaticky. Pokud jsou soubory cookie pro naše webové stránky vypnuty, může dojít k tomu, že nebudete moci plně využívat všechny funkce webových stránek.

Tabulka cookies
V závislosti na vašem nastavení prostřednictvím našeho banneru se používají následující soubory cookie.

Technically necessary cookies
These cookies are necessary for the operation of the website and can therefore not be deselected.
WSESSIONID
Duration of storagesession
Necessary standard cookie to be able to use PHP session data.
hideCookieNotice
Duration of storagedepending on selection up to 30 days
Saves that the cookie or data protection notice is not displayed again each time it is called up.
allowLoadExternRessources
Duration of storagedepending on selection up to 30 days
Remembers the user decision whether external components may be loaded automatically.
allowTracking
Duration of storagedepending on selection up to 30 days
Remembers the user decision that visitor behavior may be tracked.
Marketing-/Tracking Cookies
These cookies serve marketing purposes and analyze your visitor behavior.
__utma
Duration of storage2 years
Contains a randomly generated User-ID. This ID enables Google Analytics to recognize returning users on this website and to merge data from previous visits
__utmb
Duration of storage30 minutes
Contains a randomly generated session ID. This cookie has a storage period of only 30 minutes. All actions that a user performs on the website within this period of time are combined in Google Analytics to form a "visit" (of a session).
__utmc
Duration of storagesession
Contains a randomly generated session ID. This cookie is no longer actively used and is only set for reasons of compatibility with an older version of Google Analytics.
__utmt
Duration of storage10 minutes
Certain data is sent to Google Analytics only once per 10 minutes at most. The cookie has a lifetime of 10 minutes. As long as it is set, certain data transfers are blocked.
__utmz
Duration of storage6 months
This cookie stores information about which source (from which other website or advertisement) a user last visited the website.
1P_JAR
Duration of storage1 month
Is set when playing embedded YouTube videos: This Google cookie is used to optimize advertising to deliver ads relevant to users, improve campaign performance reports, or to prevent a user from seeing the same ads multiple times.
ANID
Duration of storage1 year
Is set when playing embedded YouTube videos: This cookie is used for advertising on google.com. Data is collected anonymously and automatically. Information collected includes browser type, referring/exit page, content viewed on the site, operating system, clickstream data for trend analysis and optimization services.
CONSENT
Duration of storage20 years
Is set when playing embedded YouTube videos: These cookies are needed to watch videos on YouTube. They enable Google to collect user data for videos on YouTube.
DV
Duration of storage5 minutes
Is set when playing embedded YouTube videos: This cookie is used to support Google's advertising services.
NID
Duration of storage6 months
Is set when playing embedded YouTube videos: Google uses these cookies to store customer preferences. Based on web searches and actions performed, Google sites display customized ads.
OTZ
Duration of storage1 month
Is set when playing embedded YouTube videos: This cookie is used to support Google's advertising services.
S
Duration of storagesession
Is set when playing embedded YouTube videos: session-ID.

4. Newsletter


a. Právní základ pro zpracování údajů

Právním základem pro zpracování vašich osobních údajů v souvislosti se zasíláním newslettrů je čl. 6 (1) písm. a GDPR, pokud byl získán souhlas, nebo v důsledku prodeje zboží či služeb.

b. Účel zpracování údajů

Shromažďování vašich osobních údajů probíhá za účelem zasílání zpravodaje. Účelem zpracování vašich osobních údajů pro zasílání zpravodaje je podpořit prodej zboží nebo služeb.

c. Doba uložení

Vaše osobní údaje budou vymazány, jakmile již nebudou nezbytné k dosažení účelu zpracování. Vaše osobní údaje jsou proto uloženy po dobu, kdy jste aktivním odběratelem newsletterů.

d. Možnost námitky a opravy

Odběr newsletterů můžete kdykoli zrušit. Pro tento účel je v každém newsletterů uveden příslušný odkaz. Ukončení odběru také aktivuje odvolání souhlasu.

5. Registrace

a. Právní základ pro zpracování údajů

Právním základem pro zpracování vašich osobních údajů v rámci registrace za účelem získání bezpečnostních listů, technických listů, zpracovávaní objednávek, zasílání faktur, apod. je je čl. 6 (1) písm. b GDPR.

Právním základem pro zpracování vašich osobních údajů v rámci registrace za účelem získání fotografií, přednášek, videí, zasílání newsletterů, informací marketingových a obchodních je čl. 6 (1) písm. b GDPR.


b. Účel zpracování údajů

Vaše registrace vám umožňuje získat informační materiály, bezpečnostní listy a technické listy našich výrobků nebo fotografie. Zpracování vašich osobních údajů při registraci je tedy nezbytné ke splnění smluvního závazku mezi vámi a námi, nebo pro provedení kroků před uzavřením smlouvy.

c. Doba uložení

Vaše osobní údaje budou vymazány, jakmile již nebudou nezbytné k dosažení účelu jejich zpracování. Např. během registračního procesu pro plnění smlouvy nebo pro provedení kroků před uzavřením smlouvy, pokud vaše osobní údaje již nejsou nezbytné pro plnění smlouvy. I po uzavření smlouvy může být nutné uchovávat osobní údaje smluvní strany pro splnění smluvních nebo zákonných povinností.

d. Možnost námitky a opravy

Máte možnost registraci kdykoli zrušit. Své osobní údaje si kdykoli můžete nechat změnit. Jsou-li vaše osobní údaje nezbytné pro plnění smlouvy nebo pro provedení kroků před uzavřením smlouvy, je předčasné vymazání vašich osobních údajů možné pouze tehdy, není-li výmaz v rozporu se smluvními nebo zákonnými povinnostmi.

6. Kontaktní formulář a kontakt prostřednictvím e-mailu


a. Právní základ pro zpracování dat

Právním základem pro zpracování vašich osobních údajů, které nám v případě kontaktu poskytujete prostřednictvím kontaktního formuláře nebo e-mailem, je čl. 6 (1) písm. f GDPR. Pokud má kontaktování prostřednictvím kontaktního formuláře nebo e-mailem za cíl uzavření smlouvy, je dodatečným právním základem pro jejich zpracování čl. 6 (1) písm. b GDPR.

b. Účel zpracování údajů

Zpracování vašich osobních údajů v případě kontaktu prostřednictvím kontaktního formuláře nebo e-mailem je nutné pro zpracování kontaktního požadavku.

c. Doba uložení

Vaše osobní údaje budou vymazány, jakmile již nebudou nezbytné k dosažení účelu kontaktního požadavku. Pro osobní údaje odesílané prostřednictvím kontaktního formuláře nebo e-mailem se tak děje, pokud konverzace s vámi skončila. Konverzace končí, když lze z okolností odvodit, že byla předmětná záležitost mezi vámi a námi definitivně objasněna. V případě zpracování na základě záležitostí lékařského zákona, zákona o lékařských produktech, zákona o biocidech, zákona o chemikáliích, zákona o kosmetice a zákona o odpovědnosti za výrobky musí být osobní údaje uloženy až na 10 let, dokud nepřestane platit retenční povinnost v důsledku zákona o lécích, zákona o lékařských výrobcích, zákona o biocidech, zákona o chemikáliích, zákona o kosmetice nebo zákona o odpovědnosti za výrobky.

d. Možnost námitky a opravy

Máte možnost vznést kdykoli námitku pro zpracování vašich osobních údajů kontaktováním nás prostřednictvím kontaktního formuláře nebo e-mailem. V takovém případě nemůže konverzace mezi vámi a námi pokračovat. V tomto případě budou vymazány všechny osobní údaje uložené během kontaktování. V případě zpracování na základě zákona o farmaceutických výrobcích, lékařských výrobcích, biocidech, chemikáliích, kosmetice nebo odpovědnosti za výrobky není možné vznést námitku.


7. Webové sledování a webová analýza pomocí Google Analytics

a. Provádění zpracování

Tyto webové stránky používají Google Analytics, službu webové analýzy společnosti Google Inc. (dále jen "Google"). Google Analytics používá takzvané soubory "cookie", textové návrhové soubory, které jsou uloženy ve vašem počítači a které umožňují analýzu vašeho používání webových stránek. Informace vygenerované souborem cookie o vašem používání těchto webových stránek jsou obvykle přenášeny na server společnosti Google ve Spojených státech a tam jsou uloženy. Pokud je však na těchto stránkách aktivována anonymizace IP adresy, bude vaše IP adresa společností Google v rámci členských států Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru nejprve zkrácena. Pouze ve výjimečných případech bude na server společnosti Google ve Spojených státech odeslána plná IP adresa a tam zkrácena. Jako provozovatel těchto webových stránek bude společnost Google používat tyto informace k vyhodnocení vašeho používání webových stránek, sestavování zpráv o aktivitě na webových stránkách a poskytování dalších služeb souvisejících s aktivitou na webových stránkách a používáním internetu provozovateli webových stránek. Adresa IP poskytnutá Google Analytics jako součást služby Google Analytics nebude sloučena s jinými údaji společnosti Google.

b. Právní základ pro zpracování údajů

Právním základem pro zpracování vašich osobních údajů je čl. 6 (1) písm. f GDPR.

c. Účel zpracování údajů

Zpracování vašich osobních údajů nám umožňuje analyzovat vaše zvyky při prohlížení webu. Rozborem získaných údajů jsme schopni zkompilovat informace o použití jednotlivých součástí našich webových stránek. To nám pomáhá neustále zlepšovat naše webové stránky a jejich uživatelskou přívětivost. Tyto účely rovněž tvoří základ našeho oprávněného zájmu na zpracování vašich osobních údajů dle čl. 6 (1) písm. f GDPR. Anonymizace vaší IP adresy zohledňuje adekvátním způsobem na váš zájem o ochranu osobních údajů.
d. Doba uložení

Vaše osobní údaje budou vymazány, jakmile již nebudou potřebné pro naše výše uvedené účely. V našem případě to nastane po 14 měsících.

e. Možnost námitky a opravy

Uživatelé tohoto webu, kteří si nepřejí zachycování jejich údajů pomocí Google Analytics, si mohou nainstalovat doplněk prohlížeče pro deaktivaci Google Analytics. Tento doplněk dává příkaz JavaScriptu služby Google Analytics (ga.js, analytics.js a dc.js), který běží na webových stránkách, aby nepovoloval zasílání informací do Google Analytics.

Pokud si přejete deaktivovat Google Analytics, navštivte tyto stránky a nainstalujte si doplněk pro deaktivaci Google Analytics pro váš prohlížeč. Podrobnější informace o tom, jak nainstalovat a odinstalovat doplněk, naleznete v příslušné části nápovědy pro váš prohlížeč.

Aktualizace prohlížeče a operačního systému mohou mít za následek, že deaktivační doplněk již nebude fungovat podle předúpokladů. Další informace o správě doplňků pro prohlížeč Chrome získáte u jeho výrobce. Pokud nepoužíváte Chrome, zeptejte se přímo výrobce vašeho prohlížeče, zda doplňky fungují správně v té verzi prohlížeče, kterou používáte.

Nejnovější verze aplikace Internet Explorer občas načtou doplněk pro deaktivaci Google Analytics po odeslání údajů do služby Google Analytics. Pokud používáte aplikaci Internet Explorer, jsou tedy soubory cookie nainstalovány v počítači doplňkem. Tyto cookies zajišťují, že je jakýkoliv druh údajů, který je zaznamenán, okamžitě smazán serverem, jenž je shormažďuje. Ujistěte se, že nejsou soubory cookie třetích stran deaktivovány pro aplikaci Internet Explorer. Pokud odstraníte vaše soubory cookie, budou tyto soubory cookie opět během krátké doby znovu vytvořeny, aby se zajistilo, že váš doplněk prohlížeče pro deaktivaci Google Analytics nadále funguje plnohodnotně.

Doplněk prohlížeče pro deaktivaci Google Analytics nebrání tomu, aby byly údaje odesílány na webové stránky nebo jiným službám webové analýzy.

Podrobnější informace o podmínkách používání a ochraně údajů naleznete na adrese

http://www.Google.com/analytics/terms/de.html nebo https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Anonymizace IP je na těchto webových stránkách aktivována.


8. Používání sociálních médií

a. Právní základ pro zpracování údajů

V případě získání souhlasu se zpracováním osobních údajů se dále řídíme právním základem, a to čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR.

b. Účel zpracování údajů

Zpracování vašich osobních údajů nám umožňuje analyzovat využití vašich sociálních médií. Jsme schopni shromáždit informace o použití jednotlivých komponent naší stránky vyhodnocením získaných dat. To nám pomáhá neustále zlepšovat náš Facebook, Instagram, YouTube a Google+ stránku a její využitelnost.

c. Doba uložení

Vaše IP adresa a jméno poskytovatele internetových služeb, které ukládáme pouze z bezpečnostních důvodů, budou vymazány po sedmi dnech. Dále vaše osobní údaje odstraníme, jakmile účel, pro který jsme shromáždili a zpracovávali údaje, přestane být aktuální. Od tohoto okamžiku se údaje uchovávají pouze tehdy, pokud to vyžadují zákony, předpisy nebo jiná právní ustanovení Evropské unie nebo členského státu Evropské unie, kterému podléháme.

d. Právo na námitky a možnosti jejich odstranění
Vzhledem k tomu, že shromažďování dat přes plug-in se provádí pouze po kliknutí na ně, můžete svůj jednorázový souhlas s sběrem dat zrušit pouze tehdy, pokud kliknete na plug-in. Nesouhlas se sběrem dat zašlete opětovným "kliknutím" na tuto ikonu.


i. První klikněte na plug in

Když navštívíte naše webové stránky, sociální pluginy jsou neaktivní, tzn. provozovatelům těchto sítí nejsou předávány žádné údaje.

Chcete-li použít jednu ze sítí, klikněte na příslušný sociální modul a vytvořte přímé připojení k serveru příslušné sítě.

Když aktivujete sociální plug-in, síť přenese obsah, který je dostupný přímo do vašeho prohlížeče, který jej integruje do našich webových stránek.

Zobrazují se následující údaje:

• Adresa webové stránky, na které se nachází aktivovaný odkaz
• Datum a čas přístupu na web nebo aktivaci odkazu
• Informace o používaném prohlížeči a operačním systému
• IP adresa

Sociální doplněk zůstane aktivní, dokud jej neaktivujete nebo nevymažete soubory cookie.

ii. Existující uživatelský účet a přihlašování

Pokud máte v síti uživatelský účet a při aktivaci sociálního plug-inu jste přihlášeni, může síť přiřadit vaši návštěvu na naše webové stránky k vašemu uživatelskému účtu.
Přenášejí se následující údaje:

- Adresa webové stránky, na které se nachází aktivovaný odkaz
- Datum a čas přístupu na webové stránky nebo aktivaci odkazu
- Informace o používaném prohlížeči a operačním systému
- IP adresa

Chcete-li tomu zabránit, nečiníte kliknutím na modul sociální plug-in.


9. Obrana a vymáhání právních nároků

a. Právní základ pro zpracování údajů

Právním základem pro zpracování vašich osobních údajů v souvislosti s obranou a vymáháním právních nároků je čl. 6 (1) písm. f GDPR.

b. Účel zpracování údajů

Účelem zpracování vašich osobních údajů v souvislosti s obranou a vymáháním právních nároků je obrana proti neodůvodněným žalobám a právnímu vymáhání pohledávek a práv. Tento účel je také základem pro náš oprávněný zájem na zpracování údajů podle čl. 6 (1) písm. f GDPR.

c. Doba uložení

Vaše osobní údaje budou vymazány, jakmile již nebudou nezbytné k dosažení účelu zpracování.

d. Možnost námitky a opravy

Zpracování vašich osobních údajů v souvislosti s obranou a vymáháním právních nároků je nezbytně nutné pro jejich obranu a vymáhání. Z tohoto důvodu vůči němu není možné vznést námitku.

IV. Přímý marketing

a. Právní základ pro zpracování dat

Právním základem pro zpracování vašich osobních údajů v rámci přímého marketingu poštou je čl. 6 (1) písm. f GDPR.

b. Účel zpracování údajů

Účelem zpracování vašich osobních údajů v rámci přímého marketingu prostřednictvím pošty je podpořit prodej zboží nebo služeb. Tento účel také tvoří základ našeho oprávněného zájmu na zpracování údajů podle čl. 6 (1) písm. f GDPR.

c. Doba uložení

Vaše osobní údaje budou vymazány, jakmile již nebudou nezbytné k dosažení účelu zpracování. To zejména platí, do doby , než vznesete proti uložení námitku.

d. Možnost námitky a opravy

Máte právo vznést kdykoliv v budoucnu námitku proti zpracování vašich osobních údajů v rámci přímého marketingu poštou.

V. Kategorie příjemců údajů

V rámci naší společnosti poskytujeme sobní údaje pouze orgánům, které je pro zabezbečení našich služeb vyžadují. Těmi mohou být například:

- Banky
- Kurýrní služby
- Poskytovatelé tiskových služeb
- Firmy zajišťující přímý marketing
- IT služby
- Právníci a soudy
- Auditorům
- Marketinogvým agenturám.

VI. Práva subjektu posytující údaje

Jsou-li námi zpracovávány vaše osobní údaje, jste subjektem podle GDPR a máte vůči nám následující práva:

a. Právo přístupu

Může požádat o potvrzení, zda jsou vaše osobní údaje námi zpracovávány.

Je-li tomu tak, můžete od nás požadovat následujících informace:

(1) účely, pro které jsou osobní údaje zpracovávány;
(2) kategorie osobních údajů, které jsou zpracovávány;
(3) příjemci nebo kategorie příjemců, kterým byly vaše osobní údaje sděleny nebo jsou nadále sdělovány;
(4) plánovanou dobu uložení vašich osobních údajů nebo, pokud konkrétní informace není k dispozici, kritéria pro stanovení doby uložení;
(5) existence práva na opravu nebo výmaz osobních údajů o vás, právo na omezení našeho zpracovávání nebo právo na námitku vůči danému zpracovávání;
(6) existence práva na odvolání k dozorčímu orgánu;
(7) všechny dostupné informace o původu údajů, pokud nejsou osobní údaje shromažďovány od vás;
(8) existence automatického rozhodování včetně profilování podle čl. 22 (1) a (4) GDPR a - alespoň v těchto případech - smysluplné informace o postupu a rozsahu a zamýšleném dopadu daného zpracování na vás.

Máte právo vyžádat si informace o tom, zda jsou vaše osobní údaje poskytovány do třetí země nebo mezinárodní organizaci. V této souvislosti si můžete vyžádat příslušné záruky podle čl. 46 GDPR v souvislosti s jejich převodem.

b. Právo na opravu

Máte právo na opravu anebo doplnění, pokud jsou osobní údaje, které zpracováváme, a jsou nesprávné nebo neúplné. Musíme je opravit ihned.

c. Právo na omezení zpracování

Můžete si vyžádat omezení zpracování vašich osobních údajů za těchto podmínek:

(1) popíráte-li přesnost vašich osobních údajů po dobu, která nám umožní ověřit správnost vašich osobních údajů;
(2) zpracování je nezákonné a odmítáte výmaz osobních údajů a místo toho požadujete omezení používání osobních údajů;
(3) už nepotřebujeme osobní údaje pro účely zpracování, ale vy je potřebujete k potvrzení, výkonu nebo obraně vašich práv, nebo
(4) jste vznesli vůči zpracování námitku podle čl. 21 (1) GDPR a ještě není jisté, zda naše legitimní důvody převažují nad vašimi důvody.

Bylo-li zpracování vašich osobních údajů omezeno, mohou tyto údaje být používány pouze s vaším souhlasem nebo pro účel potvrzení, uplatnění nebo obrany právních nároků nebo ochranu práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu unie nebo členského státu.

Jsou-li podmínky omezení zpracování v určitém čase nezbytné , budete námi informováni před vznikem omezení.

d. Právo na výmaz

i. Povinnost výmazu

Může požadovat, abychom okamžitě smazali vaše osobní údaje a my tyto osobní údaje neprodleně vymažeme, pokud platí jedna z následujících podmínek:

(1) Vaše osobní údaje již nejsou nezbytné pro účely, pro které byly shromažďovány či jinak zpracovávány.
(2) Odvoláte svůj souhlas, na němž bylo zpracování dle čl. 6 (1) písm. a nebo čl. 9 (2) písm. a GDPR založeno a neexistuje žádný jiný právní základ pro zpracování.
(3) Podáte námitku proti zpracování podle čl. 21 (1) a neexistují žádné vyšší legitimní důvody pro zpracování, nebo podáte námitku proti zpracování podle čl. 21 (2) GDPR.
(4) Vaše osobní údaje byly zpracovány protiprávně.
(5) Vymazání vašich osobních údajů je nezbytné pro splnění právní povinnosti podle unijního nebo národního práva, jemuž podléháme.
(6) Vaše osobní údaje, které byly shromážděny ve vztahu ke službám informační společnosti nabízeným dle čl. 8 (1) GDPR.

ii. Informace třetím stranám

Pokud jsme zveřejnili vaše osobní údaje a jsme nuceni tyto údaje smazat podle čl. 17 (1) GDPR, přijmeme vhodná opatření, včetně technických prostředků, k informování správců údajů, kteří zpracovávají osobní údaje, že jste, při zvážení dostupné technologie a nákladů na implementaci, požádali o výmaz všech odkazů na dané osobní údaje nebo kopií nebo replikací těchto osobních údajů.

iii. Výjimky

Právo na výmaz neexistuje, pokud je zpracování nezbytné

(1) pro výkon práva na svobodu projevu a informací;
(2) ke splnění zákonné povinnosti nezbytné podle práva unie nebo členských států, jemuž podléháme, nebo k provedení úkolu ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, který nám byl delegován;
(3) z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví dle čl. 9 (2) písm. h a i a čl. 9 (3) GDPR;
(4) pro archivní účely veřejného zájmu, vědecké nebo historické výzkumné účely nebo pro statistické účely dle čl. 89 (1) GDPR, v rozsahu, kdy dosažení cílů daného zpracování pravděpodobně znemožní nebo vážně ovlivní právo odkazované v bodu (1), nebo
(5) pro uplatnění, výkon nebo obhajobu právních nároků.

e. Právo na informace

Máte-li zájem opravit, vymazat nebo omezit naše zpracovávání, jsme povinni oznámit danou opravu, výmaz nebo omezení zpracování všem příjemcům, kterým byly vaše osobní údaje sděleny, není-li to nemožné nebo nevyžaduje-li to nepřiměřené úsilí.

Máte právo být námi o těchto příjemcích informováni.

f. Právo na přenositelnost údajů

Máte právo obdržet vaše osobní údaje, které jste nám poskytli, ve strukturované, běžně používané a strojově čitelné podobě. Máte také právo předávat uvedené osobní údaje, které nám byly poskytnuty, jinému správci údajů, a to bez našeho poškození, když

(1) je zpracování založeno na souhlasu dle čl. 6 (1) písm. a GDPR nebo čl. 9 (2) písm. a GDPR nebo na smlouvě podle čl. 6 (1) písm. b GDPR a
(2) zpracování probíhá automaticky.

Při výkonu tohoto práva máte také právo nechat osobní údaje předat jinému správci údajů přímo námi, je-li to technicky možné. Toto právo nesmí negativně ovlivnit svobody a práva jiných osob.

Právo na přenositelnost údajů se nevztahuje na zpracování osobních údajů, které jsou nezbytné pro vykonání úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu úřední moci nám svěřené.

g. Právo na námitku

Máte právo, z důvodů vycházejících z vaší konkrétní situace, kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, které je založeno na čl. 6 (1) písm. e nebo f EU GDPR; to platí i pro profilování na základě těchto ustanovení.

Nebudeme již zpracovávat vaše osobní údaje, pokud nemůžeme předložit přesvědčivé legitimní důvody pro zpracování, které převyšují vaše zájmy, práva a svobody, nebo pokud zpracování neprobíhá pro stanovení, výkon nebo obranu právních nároků.

Pokud jsou vaše osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu, máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů pro daný marketing; to platí i pro profilování související s daným přímým marketingem.

Pokud vznášíte námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, vaše osobní údaje již nebudou pro dané účely zpracovávány.

V kontextu používání služeb informační společnosti a bez ohledu na směrnici 2002/58/ES máte možnost namítat automatizovanými prostředky pomocí technických specifikací.

h. Právo odvolat souhlas

Máte právo kdykoli svůj souhlas odvolat. Odvolání souhlasu nebude mít vliv na zákonnost zpracování založeného na souhlasu před jeho odvoláním.

i. Automatické zpracování, včetně profilování

Máte právo nebýt předmětem rozhodnutí výlučně na základě automatizovaného zpracování - včetně profilování - které bude mít právní účinky, které se vás týkají, nebo vás podobně ovlivní. To však neplatí, jestliže rozhodnutí

(1) je nezbytné pro uzavření nebo plnění smlouvy mezi vámi a námi,
(2) je oprávněno právem unie nebo členského státu, kterému podléháme a které rovněž stanoví vhodná opatření na ochranu vašich práv a svobod a oprávněného zájmu; nebo
(3) s vaším výslovným souhlasem.

Tato rozhodnutí se však nesmí zakládat na zvláštních kategoriích osobních údajů podle čl. 9 (1) GDPR nebo čl. 9 (2) písm. a nebo g GDPR, pokud nebyla přijata příslušná opatření k ochraně práv a svobod a vašich oprávněných zájmů.

S ohledem na případy uvedené v bodu (1) a (3) podnikáme vhodná opatření k ochraně vašich práv a svobod a oprávněných zájmů, včetně přinejmenším práva získat lidský zásah z naší strany, vyjádřit váš názor a napadnout rozhodnutí.

j. Právo vznést stížnost u dozorčího orgánu

Aniž by byl dotčen jakýkoli jiný správní nebo soudní opravný prostředek, máte právo podat stížnost u dozorčího orgánu, a to v členském státě vašeho bydliště, pracoviště nebo místa údajného protiprávního jednání, pokud se domníváte, že zpracování vašich osobních údajů porušuje GDPR

Zodpovědným dozorčím orgánem pro je:

Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
Česká republika
Tel: +420 234 665 800 (Linka pro rychlé konzultace k GDPR. K dispozici pondělí 8-16 hod., úterý 12-16 hod., středa 12-16 hod., čtvrtek 12-16 hod.)

Dozorčí orgán, kterému jste podali stížnost, vás informuje o stavu a výsledcích stížnosti, včetně možnosti soudního opravného prostředku podle čl. 78 GDPR.

V případě dalších dotazů je vám vždy k dispozici náš úředník ochrany údajů.