desderman® pure gel

Gelový alkoholový dezinfekční přípravek na bázi etanolu. Určený na hygienickou a chirurgickou dezinfekci rukou. S obsahem speciálních zvláčňujících přísad pro extra ochranu pokožky.

Naše Plus


  • Díky speciálním přísadám chrání, vyživuje a zvláčňuje pokožku
  • Bez barviv a parfémů, vhodný i pro citlivou pokožku
  • Poskytuje mimořádnou regenerační péči
  • Zanechává pocit jemné a pružné pokožky
  • Splňuje klinické standardy FDA (TFM)
  • Příjemná aplikace a nižší spotřeba díky gelové formulaci

Stahování

Oblast použití

desderman® pure gel je vhodný pro hygienickou a chirurgickou dezinfekci rukou, a to ve všech typech zdravotnických zařízení, v ústavech sociální péče, v laboratořích, ve farmaceutické a kosmetické výrobě, v institucích, potravinářství, fitness, wellness a beauty sektoru (kosmetika, manikúra, masáže, pedikúry, piercing, tatoo), v komunální sféře a institucích.

Účinnost

Baktericidní, plně virucidní, fungicidní

Pro získání více informací o mikrobiologické účinnosti a expoziční době kontaktujte zástupce společnosti Schülke.

Informace k použití

desderman® pure gel se neředí a aplikuje se na čisté, suché ruce. Aplikujte do dlaně ruky dostatečné množství přípravku a vtírejte jej do pokožky rukou tak, aby byly všechna místa na rukou mokrá po stanovenou dobu expozice, která je uvedená na etiketě

Složení

100 g desderman® pure gel obsahuje následující aktivní látky:
• 78,2 g Ethanol 96%
• 0,1 g biphenyl-2-ol

Fyzikálně-chemické vlastnosti

Barva:bezbarvý
Hustota:cca. 0,83 g/cm3 / 20 °C
Zápalná teplota:13 °C / Metoda : DIN 53213, část 1
Dynamická viskozita:700 - 1.300 mPa*s / 20 °C / Metoda : DIN 53019
Forma:viskózní
pH:Nevztahuje se

Zvláštní upozornění

Určeno pro profesionální trh. Při styku s vodou tvoří na pokožce lepivý film. Termoelektrické přístroje používejte až po úplném zaschnutí přípravku. Vysoce hořlavá kapalina a páry. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Skladovat v uzavřených obalech, mimo zdrojů sálavého tepla, ohně, nápojů, krmiv, potravin a slunečního záření.
Doba exspirace: 36 měsíců

Životní prostředí

Společnost Schülke své produkty vyrábí inovativními a bezpečnými postupy šetrnými k životnímu prostředí, hospodárně a za dodržení vysokých standardů kvality.

Informace

Biocidní přípravek

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Zásady ochrany osobních údajů

Používáme analytické metody (např. Cookies) k měření toho, jak často jsou naše stránky navštěvovány a jak jsou používány.
Na náš web vkládáme obsah třetích stran od jiných poskytovatelů (např. Videa). Nemáme žádný vliv na další zpracování údajů a jakékoli sledování poskytovatelem třetí strany.
V této souvislosti také využíváme poskytovatele služeb ve třetích zemích mimo EU, které nemají odpovídající úroveň ochrany údajů, což nese následující rizika: Přístup orgánů bez informování subjektu údajů, žádná práva subjektu údajů, žádné právní prostředky, ztráta kontroly.
Svým nastavením souhlasíte s procesy popsanými výše. Svůj souhlas můžete odvolat s účinkem od dalšího vstupu na stránky. Další informace najdete v našich zásadách ochrany osobních údajů.