Oznámení o ochraně údajů

Používáme analytické metody (např. Soubory cookie) k měření toho, jak často jsou naše stránky navštěvovány a jak jsou používány. Na náš web vkládáme obsah třetích stran od jiných poskytovatelů (např. Videí). Nemáme žádný vliv na další zpracování údajů a jakékoli sledování poskytovatelem třetí strany.
V této souvislosti také využíváme poskytovatele služeb ve třetích zemích mimo EU bez odpovídající úrovně ochrany údajů, což s sebou nese následující rizika: Přístup orgánů bez informování subjektu údajů, žádná práva subjektu údajů, žádné právní prostředky, ztráta kontroly.
Přijímáním souhlasíte s procesy popsanými výše. Svůj souhlas můžete odvolat s účinkem do budoucna. Více informací naleznete v našich Ochrana osobních údajů

 

rotasept®

Dezinfekční přípravek určený na okamžité čistění a dezinfekci rotačních nástrojů

Stahování

Naše Plus

  • Všestranně účinný
  • Virucidní za 1 min
  • Velmi vhodný k užití pro ultrasonické myčky
  • Bez aldehydu
  • K okamžitému užití
Rozbalit vše
Sbalit vše
Oblast použití
 
Pro manuální čistění a dezinfekci vrtáčků, řezných nástrojů, diamantových brusek a dalších rotačních nástrojů. Díky výborné materiálové kompatibilitě a komplexní účinnosti je rotasept® vhodný pro dezinfekci rotačních nástrojů.
Popis produktu
 
Baktericidní, mykobaktericidní, levurocidní, virucidní
Pro získání více informací o mikrobiologické účinnosti a expoziční době kontaktujte zástupce společnosti Schülke.

Informace k použití
 
rotasept® je tekutý přípravek k přímému použití bez nutnosti ředění pro dezinfekci rotačních nástrojů ponořením. Vložte každý malý rotační nástroj do roztoku ihned po jeho použití. Vyvarujete se tak zaschnutí nečistot na povrchu nástroje. Abychom předešli možné korozi, nástroje vyjmuté z rotasept® neoplachujte vodou. Za použití pinzety nástroje položte na tkaninu z buničiny a nechte vyschnout. Pokud je potřeba manuálně očistěte zbylé nečistoty na nástroji a proces opakujte. Pokud jsou nástroje určeny ke sterilizaci, zbytky rotasept®u opláchněte pitnou vodou a důkladně osušte.
Čas ponoru: 15 minut. Nepřekračujte doporučenou dobu expozice. Pracovní roztok se připravuje čerstvý každý pracovní den. V případě, že je viditelná kontaminace roztoku, vyměňte okamžitě. Nemíchejte s jinými čistícími přípravky, či dezinfekcí. Při čištění a dezinfekci rotačního instrumentária i nástrojů postupujte dle doporučení výrobce nástroje.
Nepoužívejte na nástroje vyrobené z plastů citlivých na zásadité, či alkoholové roztoky, hliníkové součástky a nástroje, které byly vytvořené za pomocí syntetických lepidel. Na tyto produkty doporučujeme produkt gigasept® Instru AF.
rotasept® je velmi vhodný k užití v ultrazvukových lázních
Složení
 
100 g rotasept®u obsahuje: 1.6 g Hydroxid draselný, 10.0 g Propan-2-ol, 0.1 g 2-Ethylhexanol.
Další složky: < 5 % neionogenní tenzidy

Fyzikálně-chemické vlastnosti

Forma:kapalný
Barva:bezbarvý
Hustota:cca. 1,00 g/cm3 / 20 °C
Zápalná teplota:36 °C / Metoda : DIN 51755 Part 1
pH:13,7 / 100 % / 20 °C
Zvláštní upozornění
 
Pouze pro profesionální trh. Před použitím si vždy prečtete etiketu a návod na použití


Skladujte při pokojové teplotě. Nemíchejte s jinými produkty nebo detergenty.Nepoužívejte po uplynutí exspirační doby
Exspirační doba: 36 měsíců
Objednávkové informace
 
Položka Objednávkové informace Číslo výrobku
Rotasept 2 l 5/Karton 104743
GTIN: 4032651047437
Životní prostředí
 
Společnost Schülke své produkty vyrábí inovativními a bezpečnými postupy šetrnými k životnímu prostředí, hospodárně a za dodržení vysokých standrdů kvality.
Informace
 
Zdravotnický prostředek třídy IIb

CE 0297

Související přípravky