Oznámení o ochraně údajů

Používáme analytické metody (např. Soubory cookie) k měření toho, jak často jsou naše stránky navštěvovány a jak jsou používány. Na náš web vkládáme obsah třetích stran od jiných poskytovatelů (např. Videí). Nemáme žádný vliv na další zpracování údajů a jakékoli sledování poskytovatelem třetí strany.
V této souvislosti také využíváme poskytovatele služeb ve třetích zemích mimo EU bez odpovídající úrovně ochrany údajů, což s sebou nese následující rizika: Přístup orgánů bez informování subjektu údajů, žádná práva subjektu údajů, žádné právní prostředky, ztráta kontroly.
Přijímáním souhlasíte s procesy popsanými výše. Svůj souhlas můžete odvolat s účinkem do budoucna. Více informací naleznete v našich Ochrana osobních údajů

Individuální řešení pro optimální ochranu
Individuální řešení pro optimální ochranu
Chráníme vaše produkty, pečujeme o pokožku
Chráníme vaše produkty, pečujeme o pokožku
Snížení rizika mikrobiální kontaminace
Snížení rizika mikrobiální kontaminace
Zabráníme nákladným selháním
Zabráníme nákladným selháním
Ochrana vodních systémů
Ochrana vodních systémů
Správná ochrana pro zajištění procesu
Správná ochrana pro zajištění procesu
 
 
 

Speciální chemie

Společnost schülke je specialistou v oblasti chemicko-technické konzervace a antimikrobiálních postupů.
Schulke CZ nabízí pouze produkty na dezinfekci a péči o kůži, nástroje používané ve zdravotnictví a plochy či povrchy. Pro více informací k produktům Speciální chemie navštivte mezinárodní webovou stránku schulke.com, případně kontaktuje distributora těchto produktů v České republice, společnost Brenntag ČR
 
 

Kontakt

Brenntag CR s.r.o.

Mezi Úvozy 1850
19300 Praha 9
CZECH REPUBLIC

Phone: +420 283 096 435
Email: michael.korinek@brenntag.cz
Website: http://www.brenntag.cz