Privacyverklaring

Wij maken gebruik van analytics (bijv. cookies) om te meten hoe vaak onze site wordt bezocht en hoe hij wordt gebruikt. Wij sluiten inhoud van derden van andere aanbieders in op onze site (bijv. video's). Wij hebben geen invloed op de verdere gegevensverwerking en eventuele tracking door de derde aanbieder.
In dit verband maken wij ook gebruik van dienstverleners in derde landen buiten de EU zonder een passend niveau van gegevensbescherming, hetgeen de volgende risico's met zich meebrengt: Toegang door autoriteiten zonder de betrokkene te informeren, geen rechten van de betrokkene, geen rechtsmiddelen, verlies van controle.
Door ons in te huren, stemt u in met de hierboven beschreven processen. U kunt uw toestemming intrekken met werking voor de toekomst. Meer informatie vindt u in onsPrivacy Policy

 
 
 

Sustainability - Duurzaamheid

Vooruit denken en verantwoord handelen

Bij schülke zijn economie, ecologie en sociale betrokkenheid gelijke voorwaarden van ons bedrijfsmatig denken en algemeen maatschappelijk belang.  Lang voordat de bescherming van het milieu een steeds belangrijker onderwerp werd voor publiek debat verstuurde schülke, als een pionier op dit gebied duidelijke signalen met betrekking tot het onderwerp van duurzaamheid. Reeds in 1996, werd onze site in Norderstedt voor het eerst gevalideerd  overeenkomstig het Europees milieubeheer- en milieuauditsysteem (EMAS). Sindsdien is het onze ambitie de ecologische Kerncijfers op postitieve manier te beinvloeden, door waar mogelijk  te verlagen en in het bedrijf de kwestie van de energie-efficiëntie op de lange termijn voorop te stellen. Belangrijkste basisvoorwaarden voor een positieve ontwikkeling zijn de optimalisatie van processen en het gebruik van verbeterde technologieën geweest. Hierdoor kunnen we nu onze inspanningen richten op het vergroten van het bewustzijn van duurzame gedrag.

Meer duurzaamheid - een doorlopend proces

Verbetering van het kader voor betere duurzaamheid door specifieke maatregelen blijft een permanent doel. Een actueel voorbeeld: bij ons logistieke centrum, die in de zomer van 2009 operationeel is geworden, geavanceerde op-en overslag en brand bescherming technologie zorgt ervoor dat onze eindproducten en verpakkingsmateriaal veilig en op milieuvriendelijke wijze worden opgeslagen. Als een van de eerste bedrijven in ons gebied' hebben wij in 2008 een uitgebreide duurzaamheidsverslag samengesteld dat, tegelijkertijd, aan alle milieu eisen voldoet. Gevalideerd door externe milieudeskundigen, trok dit verslag veel belangstelling van de pers en het publiek. Schülke beoordeelt zijn cijfers en de huidige ontwikkelingen opnieuw elk jaar. Wij gaan een dialoog openlijk aan op een zelfkritiserende wijze en blijven ons steentje bijdragen voor de toekomst van onze samenleving: met al onze kracht en vastberadenheid – in het kader van onze holistische kwaliteitsverwachtingen.

Samenwerking voor intensieve veranderingen

Onze toewijding aan kwaliteit, de bescherming van het milieu, veiligheid en risico beheer management gaat veel verder dan onze bedrijfs dimensies. Diverse lidmaatschappen en partnerschappen geven ons de gelegenheid om deel te nemen in de intensieve uitwisseling met anderen. We zijn altijd blij onze expertise en jarenlange ervaring te presenteren aan belanghebbenden en kringen van deskundigen. Wij willen anderen informeren, inspireren en motiveren. Dit is volledig in overeenstemming met ons zelfbeeld: eerlijk, betrouwbaar en proactief.

Contact

Schülke & Mayr Benelux BV
Oudeweg 8d
2031 CC Haarlem I Nederland

Tel.:+31 23 5352634