Privacyverklaring

Wij maken gebruik van analytics (bijv. cookies) om te meten hoe vaak onze site wordt bezocht en hoe hij wordt gebruikt. Wij sluiten inhoud van derden van andere aanbieders in op onze site (bijv. video's). Wij hebben geen invloed op de verdere gegevensverwerking en eventuele tracking door de derde aanbieder.
In dit verband maken wij ook gebruik van dienstverleners in derde landen buiten de EU zonder een passend niveau van gegevensbescherming, hetgeen de volgende risico's met zich meebrengt: Toegang door autoriteiten zonder de betrokkene te informeren, geen rechten van de betrokkene, geen rechtsmiddelen, verlies van controle.
Door ons in te huren, stemt u in met de hierboven beschreven processen. U kunt uw toestemming intrekken met werking voor de toekomst. Meer informatie vindt u in onsPrivacy Policy

 

Informatieverplichting volgens Art. 12 en volgende GDPR

1. Naam en adres van de controleur

Uw contactpartner die optreedt als controleur binnen de middelen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming AVG en andere nationale gegevensbescherming bepalingen van de lidstaten, evenals andere gegevensbescherming bepalingen is:

Schülke & Mayr Benelux bv
Oudeweg 8d
2031 CC Haarlem
Nederland

Tel.: +31 23 535.26.34
Fax: +31 23 536.79.70
Email: salesbenelux@schuelke.com

(hierna te noemen "wij", "ons" of "onze")


2. Naam en adres van de data bescherming verantwoordelijke

Als u vragen of suggesties heeft, geeft onze externe functionaris voor gegevensbescherming u graag informatie. Hiervoor kunt u contact opnemen met:

FIRST PRIVACY GmbH
Konsul-Smidt-Straße 88
28217 Bremen
Web: www.first-privacy.com
E-Mail: office@first-privacy.com
Tel.: +49 (0) 421 69 66 32 80

Als u contact opneemt met onze functionaris voor gegevensbescherming, geef dan ook de verantwoordelijke instantie aan die in de opdruk wordt genoemd.


3. Ter beschikking stellen van de website en aanmaken van logbestanden

a. Wettelijke basis voor gegevens verwerking

De wettelijke basis voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens in het kader van het aanbieden van de website en het maken van logbestanden is Art. 6 (1) lit. f AVG.

b. Doel van gegevens verwerking

De tijdelijke opslag door ons van uw persoonlijke gegevens is nodig om de website op uw computer te kunnen laten leveren. Hiervoor moeten uw persoonlijke gegevens voor de duur van de sessie worden bewaard.
De opslag van uw persoonlijke gegevens in logbestanden wordt gedaan om de functionaliteit van de website te waarborgen. Uw persoonlijke gegevens dienen bovendien om de website te optimaliseren en de veiligheid van onze informatietechnologiesystemen te waarborgen. Een evaluatie van uw persoonlijke gegevens voor marketingdoeleinden vindt niet plaats in deze context.

c. Duur van de opslag

Uw persoonlijke gegevens worden gewist zodra het niet langer nodig is om het doel waarvoor het werd verzameld te bereiken. Waar uw persoonlijke gegevens worden geregistreerd met het oog op het verstrekken van de website, gebeurt dit zodra de betreffende sessie is beëindigd.
In het geval dat uw persoonlijke gegevens in logbestanden worden opgeslagen, worden deze uiterlijk na eenendertig dagen gewist. Een extra opslag is mogelijk. In dit geval worden uw persoonlijke gegevens gewist of vervreemd, zodat een toewijzing van de bellende klant niet langer mogelijk is.

d. Bezwaar en rectificatie optie

De verzameling van uw persoonlijke gegevens voor het aanbieden van de website en de opslag van uw persoonlijke gegevens in logbestanden is noodzakelijk voor de werking van de website. Daarom heb je geen recht om bezwaar aan te tekenen.


4. Gebruik van technisch noodzakelijke cookies

a. Wettelijke basis voor gegevens verwerking

De wettelijke basis voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens in het kader van het gebruik van technisch noodzakelijke cookies is Art. 6 (1) lit. f AVG.

b. Doel van gegevens verwerking

Het gebruik van technisch noodzakelijke cookies dient om het gebruik van onze website te vereenvoudigen. Sommige functies van onze website kunnen niet worden aangeboden zonder het gebruik van cookies. Hiervoor is het noodzakelijk dat uw webbrowser wordt herkend, zelfs na een pagina-einde. De gebruikersgegevens die worden verzameld door middel van technisch noodzakelijke cookies, worden niet gebruikt om gebruikersprofielen te maken.

c. Duur van opslag

Uw persoonlijke gegevens worden gewist zodra het niet langer nodig is om het doel van de verwerking te bereiken; dit is vooral het geval wanneer cookies zijn gedeactiveerd.

d. Bezwaar en rectificatie optie

Cookies worden op uw computer opgeslagen en van de computer naar onze website verzonden. Daarom hebt u ook volledige controle over het gebruik van cookies. Door de instellingen in uw webbrowser aan te passen, kunt u het verzenden van cookies deactiveren of beperken. Reeds opgeslagen cookies kunnen op elk moment door u worden gewist. Dit kan ook automatisch worden gedaan. Als cookies zijn uitgeschakeld voor onze website, is het misschien niet mogelijk om alle functies van de website volledig te gebruiken

Cookies tafel
Afhankelijk van uw instellingen via onze banner worden de volgende cookies gebruikt.

Technically necessary cookies
These cookies are necessary for the operation of the website and can therefore not be deselected.
WSESSIONID
Duration of storagesession
Necessary standard cookie to be able to use PHP session data.
hideCookieNotice
Duration of storagedepending on selection up to 30 days
Saves that the cookie or data protection notice is not displayed again each time it is called up.
allowLoadExternRessources
Duration of storagedepending on selection up to 30 days
Remembers the user decision whether external components may be loaded automatically.
allowTracking
Duration of storagedepending on selection up to 30 days
Remembers the user decision that visitor behavior may be tracked.
Marketing-/Tracking Cookies
These cookies serve marketing purposes and analyze your visitor behavior.
__utma
Duration of storage2 years
Contains a randomly generated User-ID. This ID enables Google Analytics to recognize returning users on this website and to merge data from previous visits
__utmb
Duration of storage30 minutes
Contains a randomly generated session ID. This cookie has a storage period of only 30 minutes. All actions that a user performs on the website within this period of time are combined in Google Analytics to form a "visit" (of a session).
__utmc
Duration of storagesession
Contains a randomly generated session ID. This cookie is no longer actively used and is only set for reasons of compatibility with an older version of Google Analytics.
__utmt
Duration of storage10 minutes
Certain data is sent to Google Analytics only once per 10 minutes at most. The cookie has a lifetime of 10 minutes. As long as it is set, certain data transfers are blocked.
__utmz
Duration of storage6 months
This cookie stores information about which source (from which other website or advertisement) a user last visited the website.
1P_JAR
Duration of storage1 month
Is set when playing embedded YouTube videos: This Google cookie is used to optimize advertising to deliver ads relevant to users, improve campaign performance reports, or to prevent a user from seeing the same ads multiple times.
ANID
Duration of storage1 year
Is set when playing embedded YouTube videos: This cookie is used for advertising on google.com. Data is collected anonymously and automatically. Information collected includes browser type, referring/exit page, content viewed on the site, operating system, clickstream data for trend analysis and optimization services.
CONSENT
Duration of storage20 years
Is set when playing embedded YouTube videos: These cookies are needed to watch videos on YouTube. They enable Google to collect user data for videos on YouTube.
DV
Duration of storage5 minutes
Is set when playing embedded YouTube videos: This cookie is used to support Google's advertising services.
NID
Duration of storage6 months
Is set when playing embedded YouTube videos: Google uses these cookies to store customer preferences. Based on web searches and actions performed, Google sites display customized ads.
OTZ
Duration of storage1 month
Is set when playing embedded YouTube videos: This cookie is used to support Google's advertising services.
S
Duration of storagesession
Is set when playing embedded YouTube videos: session-ID.

5. Nieuwsbrief

a. Wettelijke basis voor gegevens verwerking

De wettelijke basis voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens in het kader van het versturen van de nieuwsbrief is Art. 6 (1) lit. a AVG indien toestemming is verkregen.

b. Doel van gegevens verwerking

De verzameling van uw persoonlijke gegevens is bedoeld om de nieuwsbrief naar u te verzenden. Het doel van de verwerking van uw persoonlijke gegevens door de nieuwsbrief naar u te verzenden is bedoeld voor het verzenden van informatie, aanbiedingen, het promoten, indien noodzakelijk, voor de verkoop van goederen of diensten.

c. Duur van de opslag

Uw persoonlijke gegevens worden gewist zodra het niet langer nodig is om het doel van de verwerking te bereiken. Uw persoonlijke gegevens worden daarom opgeslagen zolang het abonnement op de nieuwsbrief actief is.

d. Bezwaar en rectificatie optie

U kunt het abonnement op de nieuwsbrief op elk moment annuleren. Voor dit doel is er een overeenkomstige link in elke nieuwsbrief. Beëindiging van het abonnement maakt ook de intrekking van de toestemming mogelijk.


6. Contact formulier en contact per e-mail

a. Wettelijke basis voor gegevens verwerking

De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens, die wordt doorgegeven in geval van contact via het contactformulier of per e-mail, is Art. 6 (1) lit. f AVG. Als het opzetten van contact via het contactformulier of per e-mail gericht is op het sluiten van een contract is Art. 6 (1) lit. b AVG een extra wettelijke basis voor de verwerking. 

b. Doel van gegevens verwerking

De verwerking van uw persoonlijke gegevens in het geval van contact via het contactformulier of per e-mail is noodzakelijk om het contactverzoek te verwerken.

c. Duur van de opslag

Uw persoonlijke gegevens worden gewist zodra het niet langer nodig is om het doel van de contactaanvraag te bereiken. Voor de persoonlijke gegevens die via het contactformulier of per e-mail worden verzonden, is dit het geval wanneer het gesprek met u is beëindigd. Het gesprek eindigt wanneer uit de omstandigheden kan worden afgeleid dat de kwestie in kwestie eindelijk is opgelost tussen u en ons. 

d. Bezwaar en rectificatie optie

U hebt de mogelijkheid om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens in de context van contact met ons op te nemen via het contactformulier of per e-mail op elk moment in de toekomst. In een dergelijk geval kan het gesprek tussen u en ons niet doorgaan. Alle persoonlijke gegevens die tijdens het contact worden opgeslagen, worden in dit geval gewist. 

7. Google Analytics

a. Afhandeling van verwerking

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, de webanalysedienst van Google Inc. (hierna "Google"). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies", tekstsuggestiebestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken. De informatie die door de cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van deze website, wordt meestal doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Als IP-anonimisering echter op deze website is geactiveerd, wordt uw IP-adres vooraf door Google binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. Namens de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik aan de website-exploitant te leveren. Het IP-adres dat door Google Analytics wordt verstrekt als onderdeel van Google Analytics, wordt niet samengevoegd met andere Google-gegevens.

b. Doel van gegevens verwerking

De wettelijke basis voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens is Art. 6 (1) lit. f AVG.

c. Doel van gegevens verwerking

De verwerking van uw persoonlijke gegevens stelt ons in staat uw surfgedrag te analyseren. Door de verkregen gegevens te analyseren, kunnen we informatie verzamelen over het gebruik van de afzonderlijke componenten van onze website. Dit helpt ons om onze website en de gebruiksvriendelijkheid ervan voortdurend te verbeteren. Deze doeleinden vormen ook de basis van ons rechtmatig belang bij de verwerking van uw persoonlijke gegevens overeenkomstig Art. 6 (1) lit. f AVG. Het anoniem maken van uw IP-adres houdt voldoende rekening met uw belang in de bescherming van persoonlijke gegevens.

d. Duur van de opslag

Uw persoonlijke gegevens worden gewist zodra deze niet langer nodig zijn voor onze bovengenoemde doeleinden. 

e. Bezwaar en rectificatie optie

Gebruikers van deze website die niet willen dat hun gegevens door Google Analytics worden vastgelegd, kunnen de invoegtoepassing van de browser installeren om Google Analytics te deactiveren. Deze add-on vertelt het JavaScript van Google Analytics (ga.js, analytics.js en dc.js) dat wordt uitgevoerd op websites om te voorkomen dat informatie naar Google Analytics wordt verzonden.
Als u Google Analytics wilt deactiveren, bezoekt u deze site en installeert u de add-on om Google Analytics voor uw browser te deactiveren. Meer gedetailleerde informatie over het installeren en verwijderen van de add-on is te vinden in de relevante hulpbronnen voor uw browser.
Browser- en besturingssysteemupdates kunnen ertoe leiden dat de deactiveringsadapter niet langer werkt zoals gepland. Meer informatie over het beheren van add-ons voor Chrome vindt u hier. Als u geen Chrome gebruikt, vraagt u direct aan de fabrikant van uw browser of add-ons correct werken in de browserversie die u gebruikt.
De nieuwste versies van Internet Explorer laden af en toe de add-on om Google Analytics te deactiveren nadat gegevens naar Google Analytics zijn verzonden. Als u Internet Explorer gebruikt, worden daarom door de add-on cookies op uw computer geïnstalleerd. Deze cookies zorgen ervoor dat alle soorten gegevens die worden vastgelegd onmiddellijk worden gewist door de server die deze verzamelt. Zorg ervoor dat cookies van derden niet zijn gedeactiveerd voor Internet Explorer. Als u uw cookies verwijdert, worden deze cookies binnen korte tijd weer door de add-on teruggezet om ervoor te zorgen dat uw browser-add-on voor Google Analytics volledig blijft werken.
De browser-add-on om Google Analytics te deactiveren voorkomt niet dat gegevens naar de website of naar andere webanalyseservices worden verzonden.
Zie voor meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming
http://www.google.com/analytics/terms/de.html of https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.
IP-anonimisering is geactiveerd op deze website.


8. Social Plugins

a. Wettelijke basis voor gegevens verwerking

Voor zover wij uw toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens verkrijgen, biedt Art. 6 (1) lit. a AVG als wettelijke basis.

b. Doel van gegevens verwerking

De verwerking van uw persoonsgegevens stelt ons in staat om het aanbod van onze website-aanbiedingen te analyseren. Op basis van de verkregen gegevens kunnen wij informatie verzamelen over het gebruik van de afzonderlijke onderdelen van onze website. Dit helpt ons om onze website en de gebruiksvriendelijkheid ervan voortdurend te verbeteren.

c. Duur van de opslag

Uw persoonlijke gegevens worden gewist zodra ze niet langer nodig zijn voor onze bovengenoemde doeleinden. Bij ons is dit het geval na zeven dagen.

d. Bezwaar en rectificatie optie
De gegevens worden alleen naar LinkedIn, YouTube, Facebook en Twitter verzonden wanneer u op de "Social Plugin" klikt. Derhalve heeft u ook de volledige controle over de overdracht van uw persoonlijke gegevens naar LinkedIn, YouTube, Facebook en Twitter. De "Social Plugin" blijft actief totdat u deze met een andere klik deactiveert.


9. YouTube

a. Wettelijke basis voor gegevens verwerking

De wettelijke basis voor de verwerking van uw persoonsgegevens, die worden verwerkt door de integratie van YouTube-video's, is Art. 6 (1) lit. f AVG.

b. Doel van gegevens verwerking

Het gebruik en de integratie van YouTube-video's is in het belang van een aansprekende presentatie van onze website. Hier liggen onze legitieme belangen in de zin van Art. 6 (1) lit. f AVG.

c. Duur van de opslag

Uw persoonlijke gegevens worden niet opgeslagen. We gebruiken YouTube in de uitgebreide gegevens beschermingsmodus. Volgens YouTube slaat deze modus geen informatie op over bezoekers van deze website.

d. Bezwaar en rectificatie optie

Zodra u een YouTube-video op onze website start, wordt u verbonden met de servers van YouTube. De YouTube-server wordt geïnformeerd welke van onze pagina's u heeft bezocht. Als u bent ingelogd op uw YouTube-account, stelt u YouTube in staat om uw surfgedrag direct aan uw persoonlijke profiel toe te wijzen. U kunt dit voorkomen door uit te loggen bij uw YouTube-account. Meer informatie over gegevensbescherming bij YouTube vindt u in hun privacybeleid op: https://policies.google.com/privacy?hl=en.


10. Inzendingen van betrokkenen volgens Art. 12 en volgende AVG

a. Wettelijke basis voor gegevens verwerking

De wettelijke basis voor de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van de verwerking van uw verzoek om gegevensbescherming ("gegevensinvoer") is Art. 6 (1) lit. c en Art. 12 en volgende AVG. De wettelijke basis voor de daaropvolgende documentatie van de wettelijk conforme verwerking van gegevensinvoer is Art. 6 (1) lit. f AVG.

b. Doel van gegevens verwerking

Het doel van de verwerking van uw persoonsgegevens als onderdeel van de verwerking van betrokkenen is om uw vraag over gegevensbescherming te beantwoorden. De daaropvolgende documentatie van de wettelijk conforme verwerking van de respectieve invoer van de betrokkene dient om te voldoen aan de wettelijk vereiste bewijsplicht, Art. 5 (2) AVG.

c. Duur van de opslag

Uw persoonsgegevens worden gewist zodra ze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld.

d. Bezwaar en rectificatie optie

U heeft te allen tijde de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor de toekomst in het kader van de verwerking van betrokkenen. In dat geval kunnen we uw verzoek om gegevensbescherming echter niet verder verwerken.
De documentatie van de wettelijk conforme verwerking van de betreffende gegevensinvoer is verplicht. U kunt dus geen bezwaar maken.


11. Verdedigen en afdwingen van juridische claims


a. Wettelijke basis voor gegevens verwerking

De wettelijke basis voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens in het kader van het verdedigen en handhaven van juridische claims is Art. 6 (1) lit. f AVG.

b. Doel van gegevens verwerking

Het doel van de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van het verdedigen en handhaven van juridische claims is de verdediging van ongerechtvaardigde rechtszaken en de juridische afdwinging van claims en rechten. Dit doel vormt ook de basis voor ons legitieme belang in de gegevensverwerking overeenkomstig Art. 6 (1) lit. f AVG.

c. Duur van de opslag

Uw persoonlijke gegevens worden gewist zodra het niet langer nodig is om het doel van de verwerking te bereiken.

d. Bezwaar en rectificatie optie

De verwerking van uw persoonlijke gegevens in het kader van het verdedigen en handhaven van juridische claims is absoluut noodzakelijk voor de verdediging en handhaving daarvan. Daarom kun je hier geen bezwaar tegen maken.


12. Categorieën ontvangers

Binnen ons bedrijf ontvangen die instanties en afdelingen persoonlijke gegevens die ze nodig hebben om de bovengenoemde doelen te bereiken. Daarnaast gebruiken we soms verschillende serviceproviders en verzenden wij uw persoonlijke gegevens naar andere vertrouwde ontvangers. Deze kunnen o.a. zijn:

- gespecialiseerde afdelingen
- functionaris voor gegevensbescherming
- geaffilieerde bedrijven
- banken
- scanservices
- papiervernietigers
- IT dienstverlener
- advocaten rechtbanken
- letter shops
- print service providers


13. Rechten van betrokkenen

U heeft de volgende rechten tegen ons::

a. Recht van toegang

U kunt een bevestiging van ons vragen of uw persoonsgegevens door ons verwerkt zijn. Wanneer dat het geval is, kunt u bij ons informatie opvragen over de volgende informatie:

1) de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt;
2) de categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt;
3) de ontvangers van uw persoonsgegevens;
4) de geplande duur van de opslag van uw persoonsgegevens of criteria voor het bepalen van de opslagduur;
5) uw verdere rechten;
6) alle beschikbare informatie betreffende de herkomst van de gegevens, als de persoonlijke gegevens niet bij u zijn verzameld;
7) het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming en waar van toepassing zinvolle informatie over de betrokken logica, en de omvang en beoogde impact van dergelijke verwerking op u.

b. Recht op rectificatie

U hebt recht op rectificatie en / of aanvulling als de door u verwerkte persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn. We moeten dit onmiddellijk corrigeren.

c. Recht op beperking van verwerking

U kunt om beperking van de verwerking verzoeken in het volgende geval:

1) we moeten de juistheid van uw door ons verwerkte persoonsgegevens verifiëren;
2) de verwerking van uw persoonsgegevens is onrechtmatig;
3) u de door ons verwerkte persoonsgegevens nodig heeft nadat het doel is weggevallen om uw rechten te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen;
4) u heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking en wij hebben het bezwaar gecontroleerd.

d. Recht om te wissen

U heeft het recht om te wissen in geval van:

1) persoonsgegevens betreffende u zijn niet langer noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins verwerkt;
2) u herroept uw toestemming en er is geen andere wettelijke basis voor verwerking;
3) u maakt bezwaar tegen de verwerking en er zijn geen doorslaggevende legitieme gronden voor de verwerking, of u maakt bezwaar tegen de verwerking;
4) uw persoonlijke gegevens zijn onrechtmatig verwerkt;
5) het wissen van uw persoonlijke gegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting;
6) de persoonlijke gegevens met betrekking tot u zijn verzameld in verband met diensten van de informatiemaatschappij;

e. Recht op informatie

Als u het recht hebt om de verwerking naar ons te corrigeren, te wissen of te beperken, zijn wij verplicht om alle ontvangers aan wie u persoonlijke gegevens zijn bekendgemaakt, op de hoogte te stellen van deze correctie of verwijdering van de gegevens of beperkingen van de verwerking.

f. Recht op gegevensoverdracht

U hebt het recht om de persoonlijke gegevens betreffende u, die u ons hebt verstrekt, te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat.
U hebt ook het recht om de persoonlijke gegevens betreffende u, die aan ons zijn verstrekt door te sturen naar een andere verantwoordelijke, indien technisch mogelijk.

g. Recht op bezwaar

U hebt het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens. Wij zullen de persoonsgegevens die u betreft niet langer verwerken tenzij we overtuigende legitieme redenen voor de verwerking kunnen aantonen.

h. Het recht om de toestemming in te trekken

U hebt het recht om uw toestemming op elk gewenst moment in te trekken. De intrekking van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming vóór de intrekking.

i. Het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

Onverminderd enig ander administratief of gerechtelijk rechtsmiddel, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij een rechtsbevoegde toezichthoudende autoriteit, als u denkt dat de verwerking van de persoonlijke gegevens over u inbreuk maken op de AVG.

De verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit is voor ons:

Nederlandse Gegevens Bescherming Autoriteit (Dutch Data Protection Authority DPA)
Autoriteit Persoonsgegevens (AP)
Postbus 93374
2509 AJ Den-Haag
Tel. +31 (0)70 – 888 85 00

Voor verdere vragen staat onze functionaris voor gegevensbescherming altijd tot uw beschikking.