Deze website maakt gebruik van cookies. Bij gebruik van deze website gaat u akkoord met het gebruik hiervan. Informatie over privacy-beleid
 
 
 

Informatieverplichting volgens Art. 12, 13 en volgende GDPR


Informatieverplichting volgens Art. 12, 13 en volgende GDPR

1. Naam en adres van de controleur

Uw contactpartner die optreedt als controleur binnen de middelen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming AVG en andere nationale gegevensbescherming bepalingen van de lidstaten, evenals andere gegevensbescherming bepalingen is:

Schülke & Mayr Benelux bv
Oudeweg 8d
2031 CC Haarlem
Nederland

Tel.: +31 23 535.26.34
Fax: +31 23 536.79.70
Email: salesbenelux@schuelke.com

Vertegenwoordiger: Gerard van Meurs

BTW Identificatie Nr.: NL 008298464B01

Handelsregister Haarlem – inschrijvingsnr.: 340 90942

(hierna te noemen "wij", "ons" of "onze")

2. Naam en adres van de data bescherming verantwoordelijke

De bescherming van uw persoonlijke gegevens is van het grootste belang voor Schülke & Mayr Benelux BV. Om dit belang tot uitdrukking te brengen, hebben we een adviesbureau voor privacy- en gegevensbeveiliging aangesteld om deze belangrijke kwesties aan te pakken. Onze functionaris voor gegevensbescherming komt ook uit deze zeer ervaren groep van deskundigen. We worden geadviseerd door:

MAGELLAN Lawyers
Galileiplatz 1
81679 Munich
Germany
www.magellan-datenschutz.de

Neem rechtstreeks contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming van MAGELLAN Lawyers voor alles wat met gegevensbescherming en gegevensbeveiliging te maken heeft:
E-Mail: datenschutz_schuelke@magellan-rechtsanwaelte.de (MAGELLAN Lawyers Germany) / Tel.: +31 (0) 23 535 26 34 (schülke Central Benelux)

3. Algemene informatie over gegevensverwerking

a. Reikwijdte van de verwerking van persoonsgegevens

Over het algemeen verwerken we uw persoonlijke gegevens alleen voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze diensten. Uw persoonlijke gegevens worden over het algemeen alleen verwerkt op basis van uw toestemming. Een uitzondering is van toepassing op gevallen waarin om praktische redenen geen voorafgaande toestemming kan worden verkregen of de verwerking van uw persoonlijke gegevens wettelijk is toegestaan.


b. Wettelijke basis voor gegevensverwerking

Voor zover wij uw toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens verkrijgen, dient art. 6 (1) lit. van de AVG als wettelijke basis.

Indien de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, dient art. 6 (1) lit. b AVG als wettelijke basis. Dit geldt ook voor verwerking om stappen te ondernemen voorafgaand aan het aangaan van een contract.

Voor zover de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan wij onderworpen zijn, dient Art. 6 (1) lit. c AVG als wettelijke basis.

In het geval dat vitale belangen van u of een andere natuurlijke persoon de verwerking van persoonsgegevens vereisen, dient Art. 6 (1) lit. d AVG als wettelijke basis.

Als de verwerking noodzakelijk is voor de bescherming van een legitiem belang van ons of een derde partij en als uw belangen, fundamentele rechten en vrijheden de bovengenoemde belangen niet schenden, dan is Art. 6 (1) lit. f AVG de wettelijke basis voor de verwerking.

c. Gegevensverwijdering en opslagduur

Uw persoonlijke gegevens worden gewist of beperkt zodra het doel van de opslag is verstreken. Op voorwaarde dat het door de Europese of nationale wetgever wordt voorzien in EU-verordeningen, wetten of andere voorschriften waaraan wij onderworpen zijn, kunnen de gegevens bovendien worden opgeslagen. Beperking of wissen van de gegevens vindt ook plaats wanneer een bewaarperiode voorgeschreven door de genoemde normen vervalt, tenzij er behoefte is aan verdere opslag van de gegevens voor het sluiten van een contract of de uitvoering van het contract.

4. Ter beschikking stellen van de website en aanmaken van logbestanden

a. Wettelijke basis voor gegevens verwerking

De wettelijke basis voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens in het kader van het aanbieden van de website en het maken van logbestanden is Art. 6 (1) lit. f AVG.

b. Doel van gegevens verwerking

De tijdelijke opslag door ons van uw persoonlijke gegevens is nodig om de website op uw computer te kunnen laten leveren. Hiervoor moeten uw persoonlijke gegevens voor de duur van de sessie worden bewaard.

De opslag van uw persoonlijke gegevens in logbestanden wordt gedaan om de functionaliteit van de website te waarborgen. Uw persoonlijke gegevens dienen bovendien om de website te optimaliseren en de veiligheid van onze informatietechnologiesystemen te waarborgen. Een evaluatie van uw persoonlijke gegevens voor marketingdoeleinden vindt niet plaats in deze context.

Deze doeleinden vormen ook de basis van onze legitieme interesse in de gegevensverwerking volgens Art. 6 (1) lit. f AVG.

c. Duur van de opslag

Uw persoonlijke gegevens worden gewist zodra het niet langer nodig is om het doel waarvoor het werd verzameld te bereiken. Waar uw persoonlijke gegevens worden geregistreerd met het oog op het verstrekken van de website, gebeurt dit zodra de betreffende sessie is beëindigd.

In het geval dat uw persoonlijke gegevens in logbestanden worden opgeslagen, worden deze uiterlijk na eenendertig dagen gewist. Een extra opslag is mogelijk. In dit geval worden uw persoonlijke gegevens gewist of vervreemd, zodat een toewijzing van de bellende klant niet langer mogelijk is.

d. Bezwaar en rectificatie optie

De verzameling van uw persoonlijke gegevens voor het aanbieden van de website en de opslag van uw persoonlijke gegevens in logbestanden is noodzakelijk voor de werking van de website. Daarom heb je geen recht om bezwaar aan te tekenen.

5. Gebruik van cookies

a. Wettelijke basis voor gegevens verwerking

De wettelijke basis voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens in het kader van het gebruik van technisch noodzakelijke cookies is Art. 6 (1) lit. f AVG.

b. Doel van gegevens verwerking

Het gebruik van technisch noodzakelijke cookies dient om het gebruik van onze website te vereenvoudigen. Sommige functies van onze website kunnen niet worden aangeboden zonder het gebruik van cookies. Hiervoor is het noodzakelijk dat uw webbrowser wordt herkend, zelfs na een pagina-einde. De gebruikersgegevens die worden verzameld door middel van technisch noodzakelijke cookies, worden niet gebruikt om gebruikersprofielen te maken.

Ons rechtmatig belang bij de verwerking van uw persoonlijke gegevens is overeenkomstig met Art. 6 (1) lit. f AVG.

c. Duur van opslag

Uw persoonlijke gegevens worden gewist zodra het niet langer nodig is om het doel van de verwerking te bereiken; dit is vooral het geval wanneer cookies zijn gedeactiveerd.

d. Bezwaar en rectificatie optie

Cookies worden op uw computer opgeslagen en van de computer naar onze website verzonden. Daarom hebt u ook volledige controle over het gebruik van cookies. Door de instellingen in uw webbrowser aan te passen, kunt u het verzenden van cookies deactiveren of beperken. Reeds opgeslagen cookies kunnen op elk moment door u worden gewist. Dit kan ook automatisch worden gedaan. Als cookies zijn uitgeschakeld voor onze website, is het misschien niet mogelijk om alle functies van de website volledig te gebruiken

6. Nieuwsbrief

a. Wettelijke basis voor gegevens verwerking

De wettelijke basis voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens in het kader van het versturen van de nieuwsbrief is Art. 6 (1) lit. a AVG indien toestemming is verkregen of als gevolg van de verkoop van goederen of diensten de wettelijke toestemming van § 7 (3) Wet tegen oneerlijke concurrentie (UWG).

b. Doel van gegevens verwerking

De verzameling van uw persoonlijke gegevens is bedoeld om de nieuwsbrief naar u te verzenden. Het doel van de verwerking van uw persoonlijke gegevens door de nieuwsbrief naar u te verzenden is bedoeld om de verkoop van goederen of diensten te bevorderen.

c. Duur van de opslag

Uw persoonlijke gegevens worden gewist zodra het niet langer nodig is om het doel van de verwerking te bereiken. Uw persoonlijke gegevens worden daarom opgeslagen zolang het abonnement op de nieuwsbrief actief is.

d. Bezwaar en rectificatie optie

U kunt het abonnement op de nieuwsbrief op elk moment annuleren. Voor dit doel is er een overeenkomstige link in elke nieuwsbrief. Beëindiging van het abonnement maakt ook de intrekking van de toestemming mogelijk.

7. Registratie

a. Wettelijke basis voor gegevens verwerking

De wettelijke basis voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens in het kader van de registratie met het oog op het verkrijgen van veiligheidsinformatiebladen en technische gegevensbladen op het gebied van speciale chemicaliën via https://www.schuelke.com/de-de/register /index.php is Art. 6 (1) lit. b AVG.

De wettelijke basis voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens in het kader van de registratie met het doel foto's, lezingen, video's, bevestigingen van deelnemers en feedback te krijgen bij Pharma Club-evenementen via http://www.pharma-club.de/pharma- club / is Art. 6 (1) lit. b AVG.

De wettelijke basis voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens in het kader van de registratie met het doel foto's, lezingen, video's, bevestigingen van de deelnemer en feedback te krijgen op hygiëneclubevenementen via https://www.hygiene-club.com/hygiene- club / is Art. 6 (1) lit. b AVG.

b. Doel van gegevens verwerking

Met uw registratie kunt u eenvoudig informatiemateriaal en veiligheidsinformatiebladen over onze producten of foto's, lezingen, video's, bevestigingen van deelnemers en feedback over evenementen via een online account verzenden en ontvangen. De verwerking van uw persoonlijke gegevens tijdens de registratie is daarom noodzakelijk om een contractuele verplichting tussen u en ons na te komen of om een precontractuele actie uit te voeren.

c. Duur van de opslag

Uw persoonlijke gegevens worden gewist zodra het niet langer nodig is om het doel van hun verwerking te bereiken. Dit is het geval tijdens het registratieproces voor de uitvoering van een contract of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen als uw persoonlijke gegevens niet langer nodig zijn voor de uitvoering van het contract. Zelfs na het sluiten van het contract kan het nodig zijn om persoonlijke gegevens van de contractant op te slaan om te voldoen aan contractuele of wettelijke verplichtingen.

d. Bezwaar en rectificatie optie

U hebt de mogelijkheid om de registratie op elk moment te annuleren. U kunt de persoonlijke gegevens die over u zijn opgeslagen op elk gewenst moment wijzigen. Als uw persoonlijke gegevens nodig zijn voor de uitvoering van een contract of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen, is een vroegtijdige verwijdering van uw persoonsgegevens alleen mogelijk als het wissen niet in strijd is met contractuele of wettelijke verplichtingen.

8. Contact formulier en contact per e-mail

a. Wettelijke basis voor gegevens verwerking

De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens, die wordt doorgegeven in geval van contact via het contactformulier of per e-mail, is Art. 6 (1) lit. f AVG. Als het opzetten van contact via het contactformulier of per e-mail gericht is op het sluiten van een contract is Art. 6 (1) lit. b AVG een extra wettelijke basis voor de verwerking. Als het contact betrekking heeft op geneesmiddelen, medische hulpmiddelen, biociden, chemicaliën, cosmetica of wetgeving inzake productaansprakelijkheid is Art. 6 lit. c AVG een extra wettelijke basis voor verwerking.

b. Doel van gegevens verwerking

De verwerking van uw persoonlijke gegevens in het geval van contact via het contactformulier of per e-mail is noodzakelijk om het contactverzoek te verwerken.

c. Duur van de opslag

Uw persoonlijke gegevens worden gewist zodra het niet langer nodig is om het doel van de contactaanvraag te bereiken. Voor de persoonlijke gegevens die via het contactformulier of per e-mail worden verzonden, is dit het geval wanneer het gesprek met u is beëindigd. Het gesprek eindigt wanneer uit de omstandigheden kan worden afgeleid dat de kwestie in kwestie eindelijk is opgelost tussen u en ons. In het geval van verwerking op basis van medische wetgeving, medische productwetgeving, biocidenrecht, chemicaliënwetgeving, cosmeticawetgeving of productaansprakelijkheidswetgeving, moeten de persoonlijke gegevens maximaal tien jaar worden bewaard totdat er geen bewaarplicht is vanwege drugs wetgeving, medische productwetgeving, biocidenwetgeving, chemicaliënwetgeving, cosmeticawetgeving of productaansprakelijkheidswetgeving.

d. Bezwaar en rectificatie optie

U hebt de mogelijkheid om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens in de context van contact met ons op te nemen via het contactformulier of per e-mail op elk moment in de toekomst. In een dergelijk geval kan het gesprek tussen u en ons niet doorgaan. Alle persoonlijke gegevens die tijdens het contact worden opgeslagen, worden in dit geval gewist. In het geval van verwerking op basis van farmaceutisch, medisch product, biocidaal, chemisch, farmaceutisch, cosmetisch of productaansprakelijkheidsrecht, bestaat een dergelijk recht van bezwaar niet.

9. Webtracking en webanalyse door Google Analytics

a. Afhandeling van verwerking

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, de webanalysedienst van Google Inc. (hierna "Google"). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies", tekstsuggestiebestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken. De informatie die door de cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van deze website, wordt meestal doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Als IP-anonimisering echter op deze website is geactiveerd, wordt uw IP-adres vooraf door Google binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. Namens de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik aan de website-exploitant te leveren. Het IP-adres dat door Google Analytics wordt verstrekt als onderdeel van Google Analytics, wordt niet samengevoegd met andere Google-gegevens.

.


b. Doel van gegevens verwerking

De wettelijke basis voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens is Art. 6 (1) lit. f AVG.

c. Doel van gegevens verwerking

De verwerking van uw persoonlijke gegevens stelt ons in staat uw surfgedrag te analyseren. Door de verkregen gegevens te analyseren, kunnen we informatie verzamelen over het gebruik van de afzonderlijke componenten van onze website. Dit helpt ons om onze website en de gebruiksvriendelijkheid ervan voortdurend te verbeteren. Deze doeleinden vormen ook de basis van ons rechtmatig belang bij de verwerking van uw persoonlijke gegevens overeenkomstig Art. 6 (1) lit. f AVG. Het anoniem maken van uw IP-adres houdt voldoende rekening met uw belang in de bescherming van persoonlijke gegevens.

d. Duur van de opslag

Uw persoonlijke gegevens worden gewist zodra deze niet langer nodig zijn voor onze bovengenoemde doeleinden. In ons geval is dit na 14 maanden het geval.

e. Bezwaar en rectificatie optie

Gebruikers van deze website die niet willen dat hun gegevens door Google Analytics worden vastgelegd, kunnen de invoegtoepassing van de browser installeren om Google Analytics te deactiveren. Deze add-on vertelt het JavaScript van Google Analytics (ga.js, analytics.js en dc.js) dat wordt uitgevoerd op websites om te voorkomen dat informatie naar Google Analytics wordt verzonden.

Als u Google Analytics wilt deactiveren, bezoekt u deze site en installeert u de add-on om Google Analytics voor uw browser te deactiveren. Meer gedetailleerde informatie over het installeren en verwijderen van de add-on is te vinden in de relevante hulpbronnen voor uw browser.

Browser- en besturingssysteemupdates kunnen ertoe leiden dat de deactiveringsadapter niet langer werkt zoals gepland. Meer informatie over het beheren van add-ons voor Chrome vindt u hier. Als u geen Chrome gebruikt, vraagt u direct aan de fabrikant van uw browser of add-ons correct werken in de browserversie die u gebruikt.

De nieuwste versies van Internet Explorer laden af en toe de add-on om Google Analytics te deactiveren nadat gegevens naar Google Analytics zijn verzonden. Als u Internet Explorer gebruikt, worden daarom door de add-on cookies op uw computer geïnstalleerd. Deze cookies zorgen ervoor dat alle soorten gegevens die worden vastgelegd onmiddellijk worden gewist door de server die deze verzamelt. Zorg ervoor dat cookies van derden niet zijn gedeactiveerd voor Internet Explorer. Als u uw cookies verwijdert, worden deze cookies binnen korte tijd weer door de add-on teruggezet om ervoor te zorgen dat uw browser-add-on voor Google Analytics volledig blijft werken.

De browser-add-on om Google Analytics te deactiveren voorkomt niet dat gegevens naar de website of naar andere webanalyseservices worden verzonden.

Zie voor meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming

http://www.google.com/analytics/terms/de.html of https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

IP-anonimisering is geactiveerd op deze website.

10. Social media gebruik

a. Wettelijke basis voor gegevens verwerking

Voor zover wij uw toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens verkrijgen, biedt Art. 6 (1) lit. a AVG als wettelijke basis.

b. Doel van gegevens verwerking

De verwerking van uw persoonlijke gegevens stelt ons in staat uw gebruik van sociale media te analyseren. We kunnen informatie verzamelen over het gebruik van de afzonderlijke componenten van onze pagina door de verkregen gegevens te evalueren. Dit helpt ons om onze Facebook-, Instagram-, YouTube- en Google+ pagina en de bruikbaarheid ervan voortdurend te verbeteren.

c. Duur van de opslag

Uw IP-adres en de naam van uw internetprovider, die we alleen opslaan om veiligheidsredenen, worden na zeven dagen verwijderd. Bovendien zullen we uw persoonlijke gegevens verwijderen zodra het doel waarvoor we de gegevens hebben verzameld en verwerkt, niet meer van toepassing is. Na dit tijdstip worden de gegevens alleen opgeslagen als dit wordt vereist door de wetten, voorschriften of andere wettelijke bepalingen van de Europese Unie of van een lidstaat van de Europese Unie waaraan wij zijn onderworpen.

d. Recht van bezwaar en verwijdering
Aangezien het verzamelen van gegevens via de plug-in alleen plaatsvindt wanneer u erop klikt, kunt u uw eenmalige toestemming voor gegevensverzameling alleen intrekken voor zover u niet langer op de plug-in klikt en daarom niet langer akkoord gaat met het verzamelen van gegevens via de plug-in tweede “klik".

i. Eerste klik op de sociale plug-ins

Wanneer u onze websites bezoekt, worden de sociale plug-ins gedeactiveerd, dat wil zeggen dat er geen gegevens worden verzonden naar de exploitanten van deze netwerken.

Als u een van de netwerken wilt gebruiken, klikt u op de betreffende sociale plug-in om een directe verbinding tot stand te brengen met de server van het betreffende netwerk.

Wanneer u een sociale plug-in activeert, draagt het netwerk de inhoud die direct beschikbaar is over naar uw browser, die deze in onze websites integreert.

De volgende gegevens worden verzonden:

• Adres van de website waarop de geactiveerde link zich bevindt
• Datum en tijd van toegang tot de website of het activeren van de link
• Informatie over de gebruikte browser en het gebruikte besturingssysteem
• IP adres

De sociale plug-in blijft actief totdat u deze deactiveert of uw cookies verwijdert.

ii. Bestaand gebruikersaccount en ingelogd zijn

Als u een gebruikersaccount op het netwerk hebt en bent aangemeld wanneer u de sociale plug-in activeert, kan het netwerk uw bezoek aan onze websites toewijzen aan uw gebruikersaccount.
De volgende gegevens worden verzonden:

- Adres van de website waarop de geactiveerde link zich bevindt
- Datum en tijd van toegang tot de website of het activeren van de link
- Informatie over de gebruikte browser en het gebruikte besturingssysteem
- IP adres

Als u dit wilt voorkomen, klik dan niet op de sociale plug-in.

11. Direct marketing

a. Wettelijke basis voor gegevens verwerking

De wettelijke basis voor de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van direct marketing via e-mail is Art. 6 (1) lit. f AVG.

b. Doel van gegevens verwerking

Het doel van het verwerken van uw persoonlijke gegevens in het kader van direct marketing per post is het promoten van de verkoop van goederen of diensten. Dit doel vormt ook de basis voor ons legitieme belang in de gegevensverwerking overeenkomstig Art. 6 (1) lit. f AVG.

c. Duur van de opslag

Uw persoonlijke gegevens worden gewist zodra het niet langer nodig is om het doel van de verwerking te bereiken; dit is met name het geval wanneer het bezwaar wordt ontvangen.

d. Bezwaar en rectificatie optie

U hebt het recht om op elk moment in de toekomst bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens in het kader van direct marketing via e-mail.

12. Verdedigen en afdwingen van juridische claims

a. Wettelijke basis voor gegevens verwerking

De wettelijke basis voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens in het kader van het verdedigen en handhaven van juridische claims is Art. 6 (1) lit. f AVG.

b. Doel van gegevens verwerking

Het doel van de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van het verdedigen en handhaven van juridische claims is de verdediging van ongerechtvaardigde rechtszaken en de juridische afdwinging van claims en rechten. Dit doel vormt ook de basis voor ons legitieme belang in de gegevensverwerking overeenkomstig Art. 6 (1) lit. f AVG.

c. Duur van de opslag

Uw persoonlijke gegevens worden gewist zodra het niet langer nodig is om het doel van de verwerking te bereiken.

d. Bezwaar en rectificatie optie

De verwerking van uw persoonlijke gegevens in het kader van het verdedigen en handhaven van juridische claims is absoluut noodzakelijk voor de verdediging en handhaving daarvan. Daarom kun je hier geen bezwaar tegen maken.

13. Categorieën ontvangers

Binnen ons bedrijf ontvangen die instanties en afdelingen persoonlijke gegevens die ze nodig hebben om de bovengenoemde doelen te bereiken. Daarnaast gebruiken we soms verschillende serviceproviders en verzenden wij uw persoonlijke gegevens naar andere vertrouwde ontvangers. Deze kunnen o.a. zijn:

- Banken
- Scanservice
- Print service providers
- Lettershops
- IT dienst
- Advocaten en rechtbanken

14. Rechten van betrokkenen

Als uw persoonlijke gegevens door ons worden verwerkt, bent u de betrokkene volgens de AVG en hebt u de volgende rechten tegen ons:

a. Recht van toegang

U kunt een bevestiging van ons vragen of uw persoonsgegevens door ons verwerkt zijn.

Wanneer dat het geval is, kunt u bij ons informatie opvragen over de volgende informatie:

(1) de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt;
(2) de categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt;
(3) de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de persoonlijke gegevens met betrekking tot u zijn bekendgemaakt of nog worden bekendgemaakt;
(4) de geplande duur van de opslag van uw persoonlijke gegevens of, indien specifieke informatie niet beschikbaar is, criteria voor het bepalen van de opslagduur;
(5) het bestaan van een recht op rectificatie of verwijdering van persoonlijke gegevens betreffende u, een recht op beperking van onze verwerking of een recht om bezwaar te maken tegen dergelijke verwerking;
(6) het bestaan van een recht op beroep bij een toezichthoudende autoriteit;
(7) alle beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens, als de persoonlijke gegevens niet bij u zijn verzameld;
(8) het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering in overeenstemming met art. 22 (1) en (4) AVG en - althans in deze gevallen - zinvolle informatie over de betrokken logica, en de reikwijdte en de beoogde impact van dergelijke verwerking op u.

U hebt het recht om informatie op te vragen over de vraag of uw persoonlijke gegevens betrekking hebben op een derde land of een internationale organisatie. In dit verband kunt u de juiste garanties aanvragen in overeenstemming met Art. 46 AVG in verband met de overdracht.

b. Recht op rectificatie

U hebt recht op rectificatie en / of aanvulling als de door u verwerkte persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn. We moeten dit onmiddellijk corrigeren.

c. Recht op beperking van verwerking

U kunt beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens vragen onder de volgende voorwaarden:

(1) als u de juistheid van uw persoonlijke gegevens voor een bepaalde periode weigert welke ons in staat stelt om de juistheid van uw persoonlijke gegevens te verifiëren ;
(2) de verwerking onwettig is en u weigert het wissen van de persoonlijke gegevens en in plaats daarvan de beperking van het gebruik van de persoonlijke gegevens eist;
(3) we hebben de persoonsgegevens niet langer nodig voor verwerking, maar u hebt deze nodig om uw rechten te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen, of
(4) als u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking volgens art. 21 (1) AVG en het nog onzeker is of onze legitieme redenen prevaleren boven uw redenen.

Als de verwerking van persoonsgegevens van u is beperkt, mogen deze gegevens alleen worden gebruikt met uw toestemming of met het oog op het doen gelden, uitoefenen of verdedigen van juridische claims of het beschermen van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of om redenen van belangrijk openbaar belang van de Unie of een lidstaat

Als de beperking van de verwerking na de e.g. voorwaarden zijn beperkt, wordt u door ons op de hoogte gebracht voordat de beperking wordt opgeheven

d. Recht om te wissen

i. Uitwissing verplichting

U kunt ons vragen om uw persoonlijke gegevens onmiddellijk te wissen en wij zullen dergelijke persoonlijke gegevens onmiddellijk wissen als een van de volgende situaties van toepassing is:

(1) Persoonsgegevens betreffende u zijn niet langer noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins zijn verwerkt.
(2) U herroept uw toestemming op basis waarvan de verwerking volgens Art. 6 (1) lit. a of Art. 9 (2) lit. AVG was gebaseerd en er geen andere wettelijke basis is voor verwerking.
(3) U maakt bezwaar tegen de verwerking volgens Art. 21 (1) en er zijn geen doorslaggevende legitieme gronden voor de verwerking, of u maakt bezwaar tegen de verwerking op grond van Art. 21 (2) AVG.
(4) Uw persoonlijke gegevens zijn onrechtmatig verwerkt.
(5) Het wissen van uw persoonlijke gegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting op grond van de Unie- of nationale wetgeving waaraan wij zijn onderworpen.
(6) De persoonlijke gegevens met betrekking tot u zijn verzameld met betrekking tot diensten van de informatiemaatschappij die worden aangeboden op grond van Art. 8 (1) AVG.

ii. Informatie aan derden

Hebben we de persoonlijke gegevens over u openbaar gemaakt en zijn we verplicht deze gegevens te wissen volgens Art. 17 (1) AVG, dan zullen wij passende maatregelen nemen, inclusief technische middelen, om gegevenscontroleurs die de persoonsgegevens verwerken te informeren dat u, rekening houdend met beschikbare technologie en implementatiekosten, om verwijdering van koppelingen naar dergelijke persoonlijke gegevens of kopieën hebt verzocht of replicaties van dergelijke persoonlijke gegevens.

iii. Uitzonderingen

Het recht om te wissen bestaat niet als de verwerking noodzakelijk is

(1) om het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie uit te oefenen;
(2) om te voldoen aan enige wettelijke verplichting die noodzakelijk is door de wetgeving van de Unie of van de lidstaten waaraan wij onderworpen zijn, of om een taak van openbaar belang of in de uitoefening van openbaar gezag dat aan ons is gedelegeerd te vervullen;
(3) om redenen van openbaar belang op het gebied van de volksgezondheid overeenkomstig Art. 9 (2) lit. h en i en Art. 9 (3) AVG;
(4) voor archiveringsdoeleinden van openbaar belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of voor statistische doeleinden, overeenkomstig Art. 89 (1) AVG, voor zover de wet waarnaar wordt verwezen in paragraaf (1) waarschijnlijk de verwezenlijking van de doelstellingen van die verwerking onmogelijk of ernstig zal beïnvloeden, of
(5) om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.

e. Recht op informatie

Als u het recht hebt om de verwerking naar ons te corrigeren, te wissen of te beperken, zijn wij verplicht om alle ontvangers aan wie uw persoonlijke gegevens zijn bekendgemaakt, op de hoogte te stellen van deze correctie of verwijdering van de gegevens of beperkingen van de verwerking, tenzij dit onmogelijk blijkt te zijn of gaat gepaard met een onevenredige inspanning.

U hebt het recht om door ons op de hoogte te worden gesteld van deze ontvangers.

f. Recht op gegevensoverdracht

U hebt het recht om de persoonlijke gegevens betreffende u, die u ons hebt verstrekt, te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat. U hebt ook het recht om de persoonlijke gegevens die aan ons zijn verstrekt door te sturen naar een andere verantwoordelijke, zonder hinder van ons waar

(1) de verwerking is gebaseerd op een toestemming volgens Art. 6 (1) lit. a AVG of Art. 9 (2) lit. a AVG of een contract volgens Art. 6 (1) lit. b AVG en
(2) de verwerking op geautomatiseerde wijze gebeurt.

Bij het uitoefenen van dit recht, hebt u ook het recht om de persoonsgegevens die u betreft, rechtstreeks van ons door te sturen naar een andere controller, indien dit technisch mogelijk is. Dit recht mag de vrijheden en rechten van andere personen niet nadelig beïnvloeden.

Het recht op gegevens portabiliteit is niet van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens die nodig is voor de uitvoering van een taak die wordt uitgevoerd in het openbaar belang of bij de uitoefening van het openbaar gezag dat aan ons is verleend.

g. Recht op bezwaar

U hebt het recht om, om redenen die verband houden met uw specifieke situatie, te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben en die gebaseerd zijn op art. 6 (1) lit. e of f EU AVG; dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen.

Wij zullen de persoonsgegevens die u betreft niet langer verwerken tenzij we overtuigende legitieme redenen voor de verwerking kunnen aantonen die uw belangen, rechten en vrijheden schenden, of de verwerking tot het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims.

Wanneer de persoonsgegevens die u betreffen, worden verwerkt voor direct marketingdoeleinden, hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben voor dergelijke marketing; dit geldt ook voor profilering voor zover deze verband houdt met dergelijke direct marketing.

Als u bezwaar maakt tegen verwerking voor direct marketingdoeleinden, zullen de persoonsgegevens die u betreft niet langer voor dergelijke doeleinden worden verwerkt.

In het kader van het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij, en niettegenstaande Richtlijn 2002/58 / EG, hebt u de mogelijkheid om bezwaar te maken door geautomatiseerde middelen met behulp van technische specificaties.

h. Het recht om de toestemming in te trekken

U hebt het recht om uw toestemming op elk gewenst moment in te trekken. De intrekking van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming vóór de intrekking.

i. Geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering

U hebt het recht om niet te worden onderworpen aan een beslissing die uitsluitend gebaseerd is op geautomatiseerde verwerking - inclusief profilering - die rechtsgevolgen zal hebben op u of soortgelijke gevolgen voor u heeft. Dit is niet van toepassing als de beslissing

(1) noodzakelijk is voor het sluiten of uitvoeren van een contract tussen u en ons,
(2) is geautoriseerd door de wetgeving van de Unie of de lidstaat waaraan wij onderworpen zijn en die ook passende maatregelen bevat om uw rechten en vrijheden en legitiem belang te beschermen; of
(3) met uw uitdrukkelijke toestemming.

Deze beslissingen mogen echter niet gebaseerd zijn op speciale categorieën persoonlijke gegevens onder Art. 9 (1) AVG, tenzij Art. 9 (2) lit. a of g AVG en er passende maatregelen genomen zijn om de rechten en vrijheden en uw legitieme belangen te beschermen.

Met betrekking tot de gevallen waarnaar wordt verwezen in (1) en (3), nemen wij passende maatregelen om uw rechten en vrijheden en legitieme belangen te beschermen, waaronder ten minste het recht op menselijke tussenkomst van onze kant, om uw mening te uiten en om de beslissing te betwisten.

j. Het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

Onverminderd enig ander administratief of gerechtelijk rechtsmiddel, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar u woont, op de werkplek of in de plaats van de vermeende inbreuk, als u denkt dat de verwerking van de persoonlijke gegevens over u inbreuk maken op de AVG.

De verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit is voor ons:

Nederlandse Gegevens Bescherming Autoriteit (Dutch Data Protection Authority DPA)
Autoriteit Persoonsgegevens (AP)
Postbus 93374
2509 AJ Den-Haag
Tel. +31 (0)70 – 888 85 00

De toezichthoudende autoriteit waarbij u een klacht heeft ingediend, informeert u over de status en de resultaten van de klacht, inclusief de mogelijkheid van een rechtsmiddel op grond van
Art. 78 AVG.

Voor verdere vragen staat onze functionaris voor gegevensbescherming altijd tot uw beschikking.

Vanaf juli 2018

 
 
Shopping Cart

Ontdek waar de schülke producten wereldwijd te koop zijn.