Informacja o ochronie prywatności

Używamy narzędzi analitycznych (np. plików cookie) do pomiaru częstotliwości odwiedzin naszej strony oraz sposobu jej użytkowania. Na naszej stronie umieszczamy treści pochodzące od innych dostawców (np. filmy). Nie mamy wpływu na dalsze przetwarzanie danych i ewentualne śledzenie przez zewnętrznego dostawcę.
W tym kontekście korzystamy również z usług dostawców usług w krajach trzecich spoza UE bez odpowiedniego poziomu ochrony danych, co wiąże się z następującymi zagrożeniami: Dostęp władz bez informowania osoby, której dane dotyczą, brak praw osoby, której dane dotyczą, brak środków prawnych, utrata kontroli.
Zatrudniając nas, wyrażają Państwo zgodę na opisane powyżej procesy. Mogą Państwo odwołać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityka Prywatnosci

 
 
1
 

MRSA – podróżujący patogen

MRSAGronkowce są najczęstszą przyczyną infekcji szpitalnych oraz ambulatoryjnych. W ciągu ostatniej dekady coraz częściej izolowany jest także gronkowiec złocisty oporny na metycylinę (MRSA). W USA 40% wszystkich izolowanych gronkowców to MRSA, a odsetek ten sięga 52% na oddziałach intensywnej terapii. Niestety ten wznoszący trend zdaje się utrzymywać. Rozprzestrzenianie się gronkowców MRSA stanowi wielkie wyzwanie dla odpowiedzialnego personelu szpitalnego, tym bardziej że opinia publiczna jest coraz bardziej świadoma zagrożeń płynących ze strony MRSA. Trend ten skłania obecnie nawet polityków do zajęcia się problemem MRSA. W przypadku infekcji wywołanych przez drobnoustroje oporne, izolacja i konieczne środki higieniczne są opisane w systemie DRG (diagnosis related groups). Od roku 2009 konieczne jest składanie raportu dotyczącego wykrycia MRSA w krwi i płynie mózgowo-rdzeniowym. Te i podobne działania przyczyniły się do poprawy sytuacji, jednak konieczne są dalsze badania i dyskusja nad problemem związanym z infekcjami wywołanymi przez MRSA. Zająć należy się m.in. takimi zadaniami, jak:

  • optymalne podejście do wykrywania MRSA u pacjentów przyjmowanych do szpitala,
  • określenie optymalnych metod dekolonizacji MRSA,
  • opracowanie procedur eradykacji MRSA na oddziałach intensywnej opieki oraz neonatologii,
  • wykrywanie MRSA u personelu medycznego.

Ważną rolę w wyżej wyszczególnionych zadaniach odgrywają skuteczne produkty do dekontaminacji zawierające substancję aktywną – dichlorowodorek oktenidyny. Antyseptyk ten odgrywa obecnie kluczową rolę, a jego znaczenie będzie rosnąć – szczególnie w dobie narastania oporności drobnoustrojów na inne substancje przeciwdrobnoustrojowe (np. Triclosan, chlorheksydynę ) czy antybiotyki. Szczególnie istotne znaczenie ma także higiena rąk w trakcie codziennych aktywności na oddziale . Bezpośrednia zależność między stosowaniem środków do dezynfekcji rąk a spadkiem liczby MRSA w szpitalach została wykazana w wielu badaniach.

MDRO
MDRO