Informacja o ochronie prywatności

Używamy narzędzi analitycznych (np. plików cookie) do pomiaru częstotliwości odwiedzin naszej strony oraz sposobu jej użytkowania. Na naszej stronie umieszczamy treści pochodzące od innych dostawców (np. filmy). Nie mamy wpływu na dalsze przetwarzanie danych i ewentualne śledzenie przez zewnętrznego dostawcę.
W tym kontekście korzystamy również z usług dostawców usług w krajach trzecich spoza UE bez odpowiedniego poziomu ochrony danych, co wiąże się z następującymi zagrożeniami: Dostęp władz bez informowania osoby, której dane dotyczą, brak praw osoby, której dane dotyczą, brak środków prawnych, utrata kontroli.
Zatrudniając nas, wyrażają Państwo zgodę na opisane powyżej procesy. Mogą Państwo odwołać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityka Prywatnosci

 

28. Konferencja Europejskiego Towarzystwa Leczenia Ran – EWMA 2018

19.05 - 11.05.2018

Temat tegorocznej konferencji: Nowe Horyzonty w Leczeniu Ran. Konferencja EWMA 2018 będzie koncentrować się na tym, jak ważne jest usprawnione i ustawiczne kształcenie lekarzy, pielęgniarek, fizjoterapeutów i innych pracowników ochrony zdrowia w zakresie leczenia ran. W programie znajdą się zarówno nowe tematy, ważne dla europejskiej społeczności specjalistów w zakresie leczenia ran, jak i tematy, które zdobyły już popularność podczas wcześniejszych edycji konferencji EWMA. Sesje te dotyczyć będą postępów w edukacji i badaniach naukowych w dziedzinach takich jak epidemiologia, patologia, diagnostyka, profilaktyka i leczenie ran.