Informacja o ochronie prywatności

Używamy narzędzi analitycznych (np. plików cookie) do pomiaru częstotliwości odwiedzin naszej strony oraz sposobu jej użytkowania. Na naszej stronie umieszczamy treści pochodzące od innych dostawców (np. filmy). Nie mamy wpływu na dalsze przetwarzanie danych i ewentualne śledzenie przez zewnętrznego dostawcę.
W tym kontekście korzystamy również z usług dostawców usług w krajach trzecich spoza UE bez odpowiedniego poziomu ochrony danych, co wiąże się z następującymi zagrożeniami: Dostęp władz bez informowania osoby, której dane dotyczą, brak praw osoby, której dane dotyczą, brak środków prawnych, utrata kontroli.
Zatrudniając nas, wyrażają Państwo zgodę na opisane powyżej procesy. Mogą Państwo odwołać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityka Prywatnosci

 
 
 

Historia

Pionierski duch – od samego początku!

foundationPrzez 130 lat podstawą naszego sukcesu był pionierski duch. Firma Schülke & Mayr GmbH została założona w roku 1889 przez Rudolfa Schülke oraz Juliusa Mayera w Hamburgu. Produktowi firmy schülke, Lisolowi – pierwszemu na świecie markowemu środkowi dezynfekcyjnemu – zawdzięcza się zwycięstwo nad szalejącą w 1892 roku w Hamburgu epidemią cholery.
W 1913 roLysolku firma wypuszcza na rynek sagrotan®, pierwszy markowy środek dezynfekcyjny przeznaczony do użytku w gospodarstwach domowych.
W roku 1924 – pierwszy markowy przeciwdrobnoustrojowy środek przemysłowy. W kolejnych latach firma patentuje nowe produkty.
W 1972 roku założona zostaje Fundacja Rudolfa Schülke, której celem jest badanie i rozwój w dziedzinie higieny i mikrobiologii.
W roku 1981 zestaw produktów mikrozid® zostaje wprowadzony do obrotu – jest to obecnie zestaw wiodących, szybko działających środków dezynfekcyjnych dla sektora medycznego.
.


Rozwój międzynarodowy

W roku 1988, w dziewięćdziesiątym dziewiątym roku istnienia firmy, Schülke & Mayr GmbH zakłada firmę-córkę w Austrii. W roku 1990 do obrotu wprowadzony zostaje octenisept®, lek na błony śluzowe oraz rany. Lek ten oceniany jest jako „doskonały” w licznych rankingach prowadzonych przez niemieckie stowarzyszenia konsumentów. W roku 1996 firma dołącza do Air Liquide Group i wprowadza swój System Zarządzania Jakością i Środowiskiem. System jest walidowany przez EMAS.

W roku 2008 firma tworzy swój nowy znak firmowy - schülke – the plus of pure performance.
schülke jako profesjonalny partner higieny i ochrony XXI wieku inwestuje w okolice Norderstedt położonego nieopodal Hamburga. Rozwijamy się dynamicznie i pracujemy nad zwiększaniem naszej roli w obszarach higieny oraz w zapobieganiu infekcjom.

KORONAWIRUS
Zadbaj o swoje bezpieczeństwo.

Kontakt

Schulke Polska Biuro

Schulke Polska Sp. z o. o.
Al. Jerozolimskie 132
02-305 | Warszawa | Polska

Telefon:+48 22 11 60 700

Kanał Schulke Polska

schulkeChannelPL