Informacja o ochronie prywatności

Używamy narzędzi analitycznych (np. plików cookie) do pomiaru częstotliwości odwiedzin naszej strony oraz sposobu jej użytkowania. Na naszej stronie umieszczamy treści pochodzące od innych dostawców (np. filmy). Nie mamy wpływu na dalsze przetwarzanie danych i ewentualne śledzenie przez zewnętrznego dostawcę.
W tym kontekście korzystamy również z usług dostawców usług w krajach trzecich spoza UE bez odpowiedniego poziomu ochrony danych, co wiąże się z następującymi zagrożeniami: Dostęp władz bez informowania osoby, której dane dotyczą, brak praw osoby, której dane dotyczą, brak środków prawnych, utrata kontroli.
Zatrudniając nas, wyrażają Państwo zgodę na opisane powyżej procesy. Mogą Państwo odwołać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityka Prywatnosci

 
 
 

Fundacja Rudolfa Schulke

Wdzięczna nauce i badaniom

Razem można więcej. Schulke wierzy w prawdziwość tego zdania i cechuje się inicjatywami i celami daleko wykraczającymi poza kontekst związany jedynie ze stroną biznesową i sprawami firmowymi. Działania założonej w roku 1972 Fundacji Rudolfa Schulke promują badania i rozwój szczególnie w dziedzinie higieny i mikrobiologii z naciskiem na: badania i stosowanie strategii prewencyjnych; badania substancji o charakterze przeciwdrobnoustrojowym; badania nad antyseptyką, dezynfekcją i konserwacją. Fundacja Schulke dąży także do usprawniania dialogu pomiędzy środowiskami ludzi nauki z dziedzin podstawowych oraz aplikacyjnych. Służyć ma to wzmacnianiu badań międzyHygieiadyscyplinarnych oraz współpracy między uniwersytetami. Fundacja co dwa lata honoruje wybranych naukowców za wkład w dziedzinie higieny, mikrobiologii i medycyny zapobiegawczej. Wraz z nagrodą, przedstawiciele Fundacji wręczają także Medal Hygiei niezwykłym ludziom, którzy poświęcili swe życie zawodowe higienie i mikrobiologii.