Informacja o ochronie prywatności

Używamy narzędzi analitycznych (np. plików cookie) do pomiaru częstotliwości odwiedzin naszej strony oraz sposobu jej użytkowania. Na naszej stronie umieszczamy treści pochodzące od innych dostawców (np. filmy). Nie mamy wpływu na dalsze przetwarzanie danych i ewentualne śledzenie przez zewnętrznego dostawcę.
W tym kontekście korzystamy również z usług dostawców usług w krajach trzecich spoza UE bez odpowiedniego poziomu ochrony danych, co wiąże się z następującymi zagrożeniami: Dostęp władz bez informowania osoby, której dane dotyczą, brak praw osoby, której dane dotyczą, brak środków prawnych, utrata kontroli.
Zatrudniając nas, wyrażają Państwo zgodę na opisane powyżej procesy. Mogą Państwo odwołać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityka Prywatnosci

holistyczny. globalny. schülke
holistyczny. globalny. schülke
Performance needs profile.
lider patrzący w przyszłość. schülke
lider patrzący w przyszłość. schülke
Wydajność wymaga ukierunkowania.
odpowiedzialność. zrównoważony rozwój. schülke.
odpowiedzialność. zrównoważony rozwój. schülke.
Wydajność wymaga ukierunkowania.
kompetentna współpraca. schülke.
kompetentna współpraca. schülke.
Wydajność wymaga ukierunkowania.
 
 
 

Odpowiedzialność

Odpowiedzialność firmy Schulke przyjmuje wiele postaci. Wszystko, co tworzymy, spaja nadrzędna więź – poczucie odpowiedzialności. Nasze zespoły, jednostki, pracownicy działają w poczuciu odpowiedzialności względem klientów, środowiska i społeczeństwa. Wysokie poczucie odpowiedzialności w rozumieniu firmy Schulke wyrażane jest przez podejście TQM czyli Kompleksowego Zarządzania przez Jakość.

 
 

Zrównoważony rozwój

Ekonomia, ekologia oraz odpowiedzialność społeczna traktowane są e firmie Schulke na równi. Jest to podstawa naszego działania oraz myślenia. Niezmiennym celem jest ciągły i zrównoważony rozwój.

Kierowanie się zasadą „TQM – Total Quality Management”

Opracowana w firmie Schulke koncepcja opiera się na holistycznym podejściu do jakości rozumianej nie w wąskim sensie jako jakości produktu, ale jako jakość wszystkiego, co wiąże się z naszym produktem i co może mieć wpływ na działania naszych klientów.

 

Pracownicy i społeczeństwo

Niezwykłe osiągnięcia i doskonała jakość są zawsze wynikiem trwałej więzi, jaka powinna łączyć pracowników naszej firmy i społeczeństwo, w którym żyją. Utrzymywanie dobrych relacji w firmie i poza nią jest dla nas niezwykle ważne.

 

Kanał Schulke Polska

schulkeChannelPL