Ta strona używa ciasteczek (cookies). Przebywając na naszej stronie zgadzasz się na ich używanie. Informacje o zasadach prywatności
 

Polityka prywatności

Klauzula informacyjna dla Klientów

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako "RODO", "ORODO", "GDPR)".

Dlatego też chcemy poinformować Cię o przetwarzaniu Twoich danych oraz o zasadach, na jakich odbywa się to od 25 maja 2018 roku. Dlatego też poniżej przedstawiamy Ci kilka ważnych informacji i prosimy Cię, abyś się z nimi zapoznał.

Kto administruje Twoimi danymi?

Administratorem Twoich danych jest spółka Schulke Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 132, zrejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000104818, posiadająca NIP 5270010985, REGON 010385400 , o kapitale zakładowym w wysokości 50 000 zł, zwana dalej Administratorem Danych Osobowych

W przypadku, gdybyś chciał się z nami skontaktować, a w szczególności w temacie związanym z przetwarzaniem danych osobowych, prosimy Cię o kontakt pod adresem email: schulke.polska@schuelke.com lub pod nr tel.: 22 11 60 700

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane?

Twoje dane przetwarzamy w celu realizacji zamówień wynikających zarówno z umów sprzedaży i zakupu, jaki i z ofert zakupowych, umów dostaw towarów i usług oraz w związku z realizacją celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów, a w szczególności takich jak:

a) przetwarzanie Twoich danych w celu realizacji zamówień, w tym informowanie Cię o statusie realizacji zamówienia
b) przetwarzanie Twoich danych osobowych w celu rozpatrywania reklamacji
c) przetwarzanie Twoich danych w celu realizacji procedur wstrzymania i wycofania produktów z obrotu
d) przetwarzanie Twoich danych w celu dystrybucji kart substancji i mieszanin niebezpiecznych
e) przetwarzanie Twoich danych w celu realizacji obowiązku zgłaszania działań niepożądanych
f) przetwarzanie Twoich danych w celu wykonania badań satysfakcji
g) przetwarzanie Twoich danych w celu wewnętrznych analiz sprzedażowych
h) przetwarzanie Twoich danych w celu obsługi należności
i) przetwarzanie Twoich danych w celu udziału w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego oraz postępowaniach o wartości poniżej 30 000 EUR
j) przetwarzanie Twoich danych w celu informowania Cię o informacjach handlowych czyli: promocjach , ofertach, cennikach
k) przetwarzanie Twoich danych w celach marketingowych czyli informowania Cię o naszych produktach, nowościach, konferencjach, w których uczestniczymy

W ramach jakich podstaw prawnych przetwarzamy Twoje dane?

Przetwarzanie Twoich danych jest dozwolone tylko w oparciu o właściwe i zgodne z przepisami podstawy prawne. Takimi podstawami prawnymi w Twoim przypadku są:

a) art. 6. ust 1 lit. b RODO – dla realizacji umów sprzedaży i zakupu , realizacji zamówień, informowania o statusie realizacji tych zamówień, dostaw, cenników i aktualizacji cenników, udziału w postępowaniach o udzielenia zamówienia publicznego oraz postępowaniach o wartości poniżej 30 000 EUR.

b) art. 6. ust 1 lit. c RODO – dla realizacji wypełnienia prawnego obowiązku wstrzymania lub wycofania w obrocie towarów (Rozp. MZ z dnia 12 marca 2008 w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu wstrzymania i wycofania z obrotu produktów leczniczych i wyrobów medycznych Dz.U. 2008 57 poz. 347), realizacji obowiązku dostarczenia kart substancji chemicznych i mieszanin niebezpiecznych ( Ustawa o substancjach chrmicznych i ich mieszaninach Dz.U. 2018 poz 143), zgłaszania działań niepożądanych (Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne - Dz.U. 2001 nr 126 poz.1381z późn. zmianami).
c) art. 6 ust. 1 lit. e RODO - dla realizacji udziału w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego oraz postępowaniach o wartości poniżej 30 000 EUR.

d) art. 6. ust 1 lit. f RODO – dla obsługi, dochodzenia i obrony w przypadku wzajemnych roszczeń, windykacji, zapobiegania oszustwom, rozpatrywania reklamacji, analiz statystycznych

e) art.6 ust 1 lit. a – Twoja konkretna zgoda wyrażona na potrzeby wysyłania Ci ofert handlowych, informacji o promocjach, newsletterów, informacji marketingowych, informacji o produktach

Czy możemy przekazywać i komu będziemy przekazywać Twoje dane?

Tak, Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać na nasze zlecenie np. agencjom marketingowym, audytorom, podwykonawcom naszych usług, w szczególności firmom kurierskim, podmiotom świadczącym usługi pocztowe, dostawcom rozwiązań informatycznych, firmom windykacyjnym w celu ochrony własnych interesów oraz podmiotom uprawnionym do dostępu do Twoich danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa np. organom ścigania, sądom, firmom windykacyjnym – tylko w przypadku, gdy wystąpią one z żądaniem o Twoje dane na podstawie stosownych podstaw prawa.

Jakie są Twoje prawa?

Masz prawo żądania dostępu do swoich danych oraz do ich sprostowania, usunięcia , ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do ich przenoszenia w przypadkach określonych w przepisach RODO. Możesz również wnieść sprzeciw względem przetwarzania danych, cofnąć swoją zgodę na przetwarzanie Twoich danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do stosownego organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane osobowe pozyskane dla celów przesyłania informacji handlowych oraz marketingowych będą przechowywane i przetwarzane do czasu cofnięcia przez Ciebie zgody na ich przetwarzanie bądź żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także żądania ich przeniesienia.

Twoje dane osobowe przetwarzane są na zasadzie dobrowolności i będą przetwarzane tylko tak długo, jak długo są niezbędne do realizowania ww. celów lub do momentu, gdy wyrazisz skuteczny sprzeciw wobec ich przetwarzania.

Klauzula informacyjna dla Dostawców towarów i usług

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako "RODO", "ORODO", "GDPR".

Dlatego też informujemy Cię o przetwarzaniu Twoich danych oraz o zasadach, na jakich odbywa się to od dnia 25 maja 2018 roku. Dlatego też poniżej przedstawiamy Ci kilka ważnych informacji i prosimy Cię , abyś się z nimi zapoznał.

Kto administruje Twoimi danymi?

Administratorem Twoich danych jest spółka Schulke Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 132, zrejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000104818, posiadająca NIP 5270010985, REGON 010385400, o kapitale zakładowym w wysokości 50 000 zł zwana dalej Administratorem Danych Osobowych.

Gdybyś chciał się z nami skontaktować, a w szczególności w temacie związanym z przetwarzaniem danych osobowych, prosimy o kontakt pod adresem email: schulke.polska@schuelke.com lub pod nr tel. 22 11 60 700.

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane?

Twoje dane przetwarzamy w celu realizacji umów zakupu towarów, świadczenia Twoich usług na naszą rzecz oraz celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów, a w szczególności:

a) przetwarzanie Twoich danych w celu realizacji umów zakupu towarów do dalszej odsprzedaży jak i zakupu rzeczy i towarów na potrzeby własne na podstawie posiadanych umów, jak i pojedynczych ofert
b) przetwarzanie Twoich danych osobowych w celu analiz ofert handlowych
c) przetwarzanie Twoich danych w celu realizacji wszelkich usług świadczonych przez Ciebie dla nas na podstawie posiadanych umów jak i pojedynczych ofert
d) przetwarzanie Twoich danych w celu kwalifikacji Ciebie jako dostawcy towarów lub usług dla nas
e) przetwarzanie Twoich danych w celu obsługi należności

W ramach jakich podstaw prawnych możemy przetwarzać Twoje dane?

Przetwarzanie Twoich danych jest dozwolone tylko w oparciu o właściwe i zgodne z przepisami podstawy prawne. Takimi podstawami w Twoim przypadku są:

a) art. 6. ust 1 lit. b RODO – dla realizacji umów zakupu towarów lub usług, świadczenia usług, reprezentowania nas przed osobami trzecimi, realizacji Twoich ofert

b) art. 6. ust 1 lit. c RODO – dla realizacji wypełnienia prawnego obowiązku wstrzymania lub wycofania w obrocie towarów, (Rozp. MZ z dnia 12 marca 2008 w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu wstrzymania i wycofania z obrotu produktów leczniczych i wyrobów medycznych Dz.U. 2008 57 poz. 347)

c) art. 6. ust 1 lit. f RODO – dla obsługi, dochodzenia i obrony w przypadku wzajemnych roszczeń, windykacji, zapobiegania oszustwom, rozpatrywania reklamacji, analiz statystycznych

Czy możemy przekazywać i komu będziemy przekazywać Twoje dane?

Tak, Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom , które będą je przetwarzać na nasze zlecenie np. audytorom, naszym klientom, podmiotom świadczącym usługi pocztowe i kurierskie, dostawcom rozwiązań informatycznych, innym naszym usługodawcom w celu ochrony własnych interesów oraz podmiotom uprawnionym do dostępu do Twoich danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa np. organom ścigania, sądom, windykatorom – tylko w przypadku, gdy wystąpią one z żądaniem o Twoje dane na podstawie stosownych podstaw prawa.

Jakie są twoje prawa?

Masz prawo żądania dostępu do swoich danych oraz do ich sprostowania, usunięcia , ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do ich przenoszenia w przypadkach określonych w przepisach RODO. Możesz również wnieść sprzeciw względem przetwarzania danych oraz cofnąć swoją zgodę na przetwarzanie Twoich danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do stosownego organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane osobowe przetwarzane są na zasadzie dobrowolności i będą przetwarzane tylko tak długo, jak długo są niezbędne do realizowania ww. celów lub do momentu, gdy wyrazisz sprzeciw wobec ich przetwarzania.

Polityka Prywatności

Ochrona prywatności

Schulke Polska Sp. z o.o. przywiązuje szczególną wagę do zachowania prywatności użytkowników odwiedzających firmową stronę internetową. Gromadzone dane wykorzystywane są do celów administracyjnych.

Administrowanie firmową stroną www oraz danymi
Czynności związane z funkcjonowaniem firmowej strony internetowej Schulke Polska Sp. z o.o. realizowane są poprzez wewnętrzny dział IT firmy Schulke Polska Sp. z o.o., Aleje Jerozolimskie 132, 02-305 Warszawa.

Gromadzenie danych
Dane pochodzące od użytkowników gromadzone są podczas korzystania z firmowej
strony internetowej. Wśród nich mogą być:
informacje w dziennikach/logach serwerów – żądanie pobrania strony wysyłane przez użytkownika,
data i godzina żądania oraz wysłania odpowiedzi, dane urządzenia (np. model sprzętu),
użyta przeglądarka, język przeglądarki, rodzaj systemu operacyjnego,
informacje pobierane przez narzędzie Google Analytics w procesie monitorowania statystyk odwiedzin firmowej strony internetowej Schulke Polska Sp. z o.o.,
adres IP urządzenia/komputera, pliki cookies wysyłane do komputera użytkownika podczas odwiedzania strony.

Pliki cookies
Przeglądarka internetowa gromadzi i przechowuje pliki cookies na dysku komputera.
W plikach cookies znajdują się informacje potrzebne do prawidłowego działania firmowej strony www Schulke Polska Sp. z o.o.
Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację użytkownika.
Użytkownik posiada możliwość wyłączenia przechowywanie plików cookies na dysku twardym komputera.
Informacje i zasady zarządzania plikami cookies dostępne są na stronach internetowych poszczególnych dostawców przeglądarek internetowych.

Wykorzystywanie danych
Dane zbierane w ramach firmowej strony www Schulke Polska Sp. z o.o. służą do celów administracyjnych i statystycznych.
Dostęp do danych posiada także firma Google Inc. (wykorzystywane do celów statystycznych usługi Google Analytics). Dokument Polityka prywatności Google zawiera opis przetwarzania danych osobowych użytkowników produktów i usług Google, w tym Google Analytics.
Firmowa strona www Schulke Polska Sp. z o.o. zawiera narzędzia lub treści kierujące do usług firm zewnętrznych: wtyczki portali społecznościowych (Facebook, Linked In), Google Maps, Youtube. Korzystanie z serwisów może powodować przesyłanie informacji o użytkownikach do ww. zewnętrznych podmiotów.

Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.), przysługuje Państwu prawo do wglądu, aktualizowania, poprawiania i usuwania swoich danych, a ich podanie Spółce Schule Polska jest dobrowolne.

Aktualizacja z dnia: 24.05.2018