Informacja o ochronie prywatności

Używamy narzędzi analitycznych (np. plików cookie) do pomiaru częstotliwości odwiedzin naszej strony oraz sposobu jej użytkowania. Na naszej stronie umieszczamy treści pochodzące od innych dostawców (np. filmy). Nie mamy wpływu na dalsze przetwarzanie danych i ewentualne śledzenie przez zewnętrznego dostawcę.
W tym kontekście korzystamy również z usług dostawców usług w krajach trzecich spoza UE bez odpowiedniego poziomu ochrony danych, co wiąże się z następującymi zagrożeniami: Dostęp władz bez informowania osoby, której dane dotyczą, brak praw osoby, której dane dotyczą, brak środków prawnych, utrata kontroli.
Zatrudniając nas, wyrażają Państwo zgodę na opisane powyżej procesy. Mogą Państwo odwołać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityka Prywatnosci

 

Impressum:


Schulke Polska Sp. z o.o.
Aleje Jerozolimskie 132
02-305 Warszawa
Polska

Telefon:  +48 22 11 60 700
Fax: +48 22 11 60 701
Email: schulke.polska@schuelke.com  

NIP: 527-00-10-985

NIP UE: PL 527-00-10-985

Regon: 010385400

Numer BDO 000038125

Sąd Rejonowy dla m. st. W-wy, XII Wydział Gospodarczy, Nr KRS 0000104818,
kapitał zakładowy wynosi 50.000,- zł.

mBank S.A Konto Nr 91 1140 1010 0000 2569 1000 1001


Powyższe dane dotyczą również kont: