desderman® pure gel

Gélový alkoholový dezinfekčný prípravok na báze etanolu. Určený na hygienickú a chirurgickú dezinfekciu rúk. S obsahom špeciálnych zjemňujúcich prísad pre extra ochranu pokožky.

Naše plus

  • Vďaka špeciálnym prísadám chráni, vyživuje a zjemňuje pokožku
  • Bez farbív a parfémov, vhodný aj pre citlivú pokožku
  • Poskytuje mimoriadnu regeneračnú starostlivosť
  • Zanecháva pocit jemnej a pružnej pokožky
  • Spĺňa klinické štandardy FDA (TFM)
  • Príjemná aplikácia a nižšia spotreba vďaka gélovej formulácii

Sťahovania

Oblasti použitia

Desderman pure gel je vhodný na hygienickú a chirurgickú dezinfekciu rúk, a to vo všetkých typoch zdravotníckych zariadeniach, v ústavoch sociálnej starostlivosti, v laboratóriách, vo farmaceutickej a kozmetickej výrobe, v inštitúciách, potravinárstve, fitness, wellness a beauty sektore (kozmetika, manikúra, masáže, pedikúry, piercing, tatoo), v komunálnom sektore.

Popis produktu

Baktericídny, plne virucídny, fungicídny.
Pre bližšie informácie o mikrobiologickej účinnosti a expozičnej dobe kontaktujte zástupcu spoločnosti Schülke.

Informácie k použitiu

Desderman pure gel sa neriedi a aplikuje sa na čisté a suché ruky. Aplikujte do dlane ruky dostatočné množstvo prípravku a vtierajte do pokožky rúk tak, aby boli všetky miesta na rukách mokré po stanovenú dobu expozície, ktorá je uvedená na etikete.

Zloženie

100 g desderman pure gel obsahuje nasledujúce aktívne látky:
  • 78,2 g etanol 96 %
  • 0,1 g biphenyl-2-ol


Fyzikálno-chemické vlastnosti

Farba:bezfarebný
Dynamická viskozita:700 - 1.300 mPa.s / 20 °C / Metóda : DIN 53019
Forma:viskózny
Hustota:cca. 0,83 g/cm3 / 20 °C
Bod vzplanutia:13 °C / Metóda : DIN 53213, časť 1
pH:Nepoužiteľné

Zvláštne upozornenie

Určené pre profesionálny trh. Pri styku s vodou tvorí na pokožke lepivý film. Termoelektrické prístroje používajte až po úplnom zaschnutí prípravku. Vysoko horľavá kvapalina a pary. Chráňte pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami, otvoreným plameňom a inými zdrojmi zapálenia. Zákaz fajčenia. Skladovať v uzatvorených obaloch, mimo zdroja sálavého tepla, ohňa, nápojov, krmív, potravín a slnečného žiarenia.
Doba exspirácie: 36 mesiacov.

Životné prostredie

Spoločnosť Schülke vyrába svoje produkty inovatívnymi a bezpečnými postupmi šetrnými k životnému prostrediu, hospodárne a za dodržania vysokých štandardov kvality.

Informácie

Biocídny prípravok
Používajte biocídy bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte označenie a informácie o prípravku.

Zásady ochrany osobných údajov

Používame analytické metódy (napr. Cookies) na meranie toho, ako často sú naše stránky navštevované a ako sú používané.
Na náš web vkladáme obsah tretích strán od iných poskytovateľov (napr. Videá). Nemáme žiadny vplyv na ďalšie spracovanie údajov a akékoľvek sledovanie poskytovateľom tretej strany.
V tejto súvislosti tiež využívame poskytovateľa služieb v tretích krajinách mimo EÚ, ktoré nemajú primeranú úroveň ochrany údajov, čo nesie nasledujúce riziká: Prístup orgánov bez informovania dotknutej osoby, žiadne práva dotknutej osoby, žiadne právne prostriedky, strata kontroly.
Svojim nastavením súhlasíte s procesmi popísanými vyššie. Svoj súhlas môžete odvolať s účinnosťou od ďalšieho vstupu na stránky. Ďalšie informácie nájdete v našich zásadách ochrany osobných údajov.