gigasept® PAA

Kvapalný dezinfekčný prípravok na báze kyseliny peroctovej určený pre druhý a vyšší stupeň dezinfekcie flexibilných endoskopov a termolabilného operačného inštrumentária. Určený na priame použitie.

Naše plus

  • Neobsahuje aldehydy
  • Široké spektrum účinnosti
  • Zabraňuje tvorbe biofilmu
  • Bez aktivácie, okamžite k použitiu
  • Vynikajúca materiálová kompatibilite
  • Krátky expozičný čas - do 5 min

Sťahovania

Oblasti použitia

gigasept® PAA je unikátna patentovaná receptúra, vyvinutá špeciálne pre dezinfekciu vopred predčistených flexibilných endoskopov, oftalmologických nástrojov a operačného inštrumentária z nerezovej ocele a príslušenstva z termolabilných materiálov. Vhodný k manuálnje dezinfekcii alebo k dezinfekcii v poloautomatických dezinfektoroch.

Popis produktu

Baktericídny, tuberkolocídny, fungicídny, sporicídny, virucídny.
Pre získanie viac informácií o mikrobiologickej účinnosti a expozičnej dobe kontaktujte zástupcu spoločnosti Schülke.

Informácie k použitiu

gigasept® PAA sa používa neriedený (nie je potrebná aktivácia roztoku). Roztok je stabilný 7 dní alebo 50 cyklov. Účinnosť pracovného roztoku sa priebežne kontroluje pomocou testovacích prúžkov gigasept ® PAA test stripes. gigasept® PAA sa aplikuje na suché a vopred predčistene zdravotnícke pomôcky (bez organickej záťaže a zvyškov čistiacich a dezinfekčných látok). Očistené a suché zdravotnícke pomôcky sa vloží do pracovného roztoku, tak aby boli ponorené všetky duté časti a nevznikali v nich vzduchové bubliny. Po uplynutí expozičnej doby zdravotnícke pomôcky vyberte z roztoku, dôkladne opláchnite vodou (kvalita vody je závislá od stupňa dezinfekcie: sterilná, Aqua purificata, pitná voda). Dodržujte predpísanú dobu expozície !!!
Použitie gigasept® PAA test strips: Ak je pracovný roztok účinný, gigasept PAA test strips zmení farbu na čiernu alebo tmavo modrú. Ponorte testovací prúžok do roztoku na 1 sekundu. Straste prebytočný roztok. Po 10 sekundách skontrolujte zmenu farby púžku. Změna farby prúžku po viac ako 15-tich sekundách už nie je platná.

Zloženie

100 g gigasept® PAA obsahuje:
• 0,1 g kyseliny peroctovej
Ďalšie zloženie:
• korózne inhibítory, detergenty, stabilizátory, pomocné látky

Fyzikálno-chemické vlastnosti

Dynamická viskozita:neurčené
Farba:bezfarebný
Forma:kvapalina
Hustota:cca. 1,02 g/cm3 / 20 °C
Bod vzplanutia:> 100 °C
pH:cca. 3,5 / 20 °C

Zvláštne upozornenie

gigasept® PAA negeneruje toxické výpary, ak je dodržaná priemerná doba expozície. gigasept® PAA nie je senzibilizujúci (Test OECD 406). Pri manipulácii s pracovným roztokom používajte rukavice. Neskladujte dlhodobo pri teplote nad 30 ˚C. Skladujte v uzavretom originálnom balení, vo zvislej polohe. Nepoužívajte po ukončení expiračnej doby. Zabráňte zmiešaní gigasept® PAA s inými produktmi (čističe, dezinfekcia), predovšetkým s aldehydami alebo halogénovými derivátmi (napr. Glutaraldehyd, chlórnan sodný, atď.) Nekompatibilné materiály: železo, nástrojová oceľ, hliník, platina, poniklovanej a pochrómované povrchy, alebo pomôcky neželezných zliatin (napr. mosadz a meď). Kompatibilné materiály: (Limitujúci faktor je čas expozície a tiež oplach vodou po dobe expozície) polykarbonáty, polyuretány, silikóny, polysulfátovaný, polyamidy, polyester, polystyrén, nerezová oceľ
Doba exspirácie: 15 mesiacov

Objednávkové informácie

PoložkaObjednávkové informácieCíslo položky
Gigasept paa 5l1/Kanister195751
GTIN: 4032651957514

Životné prostredie

Spoločnosť Schülke svoje produkty vyrába inovatívnymi a bezpečnými postupmi šetrnými k životnému prostrediu, hospodárne a za dodržanie vysokých štandardov kvality.

Informácie

Zdravotnícky prostriedok tr. IIb

CE 0297

Zásady ochrany osobných údajov

Používame analytické metódy (napr. Cookies) na meranie toho, ako často sú naše stránky navštevované a ako sú používané.
Na náš web vkladáme obsah tretích strán od iných poskytovateľov (napr. Videá). Nemáme žiadny vplyv na ďalšie spracovanie údajov a akékoľvek sledovanie poskytovateľom tretej strany.
V tejto súvislosti tiež využívame poskytovateľa služieb v tretích krajinách mimo EÚ, ktoré nemajú primeranú úroveň ochrany údajov, čo nesie nasledujúce riziká: Prístup orgánov bez informovania dotknutej osoby, žiadne práva dotknutej osoby, žiadne právne prostriedky, strata kontroly.
Svojim nastavením súhlasíte s procesmi popísanými vyššie. Svoj súhlas môžete odvolať s účinnosťou od ďalšieho vstupu na stránky. Ďalšie informácie nájdete v našich zásadách ochrany osobných údajov.