gigasept® instru AF

Tekutý dezinfekčný prípravok s umývacími účinkami na báze kombinácie amínu, fenoxypropanolu a KAS. Vhodný k manuálnej dezinfekcii a čisteniu chirurgického inštrumentária a rigidných endoskopov

Naše plus

  • Bez obsahu aldehydov
  • Excelentné čistiace vlastnosti
  • Skrátený čas pre UZV čistenie

Sťahovania

Oblasti použitia

gigasept® Instru AF je vhodný k manuálnej dezinfekcii a čisteniu termostabilných a termolabilných nástrojov všetkého druhu (okrem flexibilných endoskopov). Vynikajúce výsledky dosahuje pri použití v ultrazvukových čističkách

Popis produktu

Baktericídny, fungicídny, virucídny na BVDV / Vaccinia (HIV / HBV / HCV) / Adeno / Papova SV 40, mykobakteriocídny
Pre získanie viac informácií o mikrobiologickej účinnosti a expozičnej dobe kontaktujte zástupcu spoločnosti Schülke.

Informácie k použitiu

gigasept® Instru AF sa riedi vodou na požadovanú koncentráciu pracovného roztoku. Nástroje určené na reprocessing sa ponorí do pripraveného roztoku tak, aby boli úplne ponorené a roztokom boli naplnené všetky duté časti po stanovenú dobu expozície. Po expozícii a následnom čistení sa endoskopy a nástroje vyberú z roztoku a dôkladne sa opláchnu pitnou vodou. Pracovný roztok by nemal presiahnuť teplotu 40 ° C. Pri znečistení je nutné roztok vymeniť. gigasept® Instru AF je vhodný pre dezinfekciu a čistenie nástrojov z kovov, gumy, skla, porcelánu, plastov (čiastočne i polykarbonáty). Neodporúča sa miešať gigasept® Instru AF s inými produktmi či detergenty. Reaguje s aldehydami. Všetky aplikačné pomôcky a dezinfekčné nádoby pred použitím riadne opláchnite vodou. Pri dezinfekcii zdravotníckych pomôcok postupujte vždy v súlade s odporúčaním výrobcu zdravotníckej pomôcky. Nie je určené k záverečnej dezinfekcii semikritických a kritických zdravotníckych pomôcok. Pracovný roztok môže byť použiť po dobu 7 dní, pokiaľ sa do roztokov vkladajú vopred očistené zdravotnícke pomôcky

Zloženie

100 g roztoku gigasept® Instru AF obsahuje nasledujúce aktívne látky:
• 14 g Cocospropylendiaminguanidindiacetat
• 35 g Phenoxypropanole
• 2,5 g Benzalkóniumchlorid
Ďalšie zloženie:
• 5-15% neionoiogenní tenzidy
• inhibítory korózie, farbivo, parfum

Fyzikálno-chemické vlastnosti

Forma:kvapalina
Dynamická viskozita:cca. 30 mPa.s / 20 °C / Metóda : DIN 54453
Bod vzplanutia:40,5 °C / Metóda : ISO 3679
Farba:zelený
Hustota:cca. 0,99 g/cm3 / 20 °C
pH:9,1 - 9,5 / 100 % / 20 °C

Zvláštne upozornenie

Len pre profesionálny trh. Nemiešajte gigasept Instru AF s inými produktmi či detergenty. Nepoužívajte gigasept Instru AF po expirácii.
Doba exspirácie: 36 mesiacov

Objednávkové informácie

PoložkaObjednávkové informácieCíslo položky
Gigasept Instru AF 2l5/Kartón107425
GTIN: 4032651074259
Gigasept Instru AF 5l1/Kanister107426
GTIN: 4032651074266

Životné prostredie

Spoločnosť Schülke svoje produkty vyrába inovatívnymi a bezpečnými postupmi šetrnými k životnému prostrediu, hospodárne a za dodržanie vysokých štandardov kvality.

Informácie

Zdravotnícky prostriedok tr. IIb

CE 0297

Zásady ochrany osobných údajov

Používame analytické metódy (napr. Cookies) na meranie toho, ako často sú naše stránky navštevované a ako sú používané.
Na náš web vkladáme obsah tretích strán od iných poskytovateľov (napr. Videá). Nemáme žiadny vplyv na ďalšie spracovanie údajov a akékoľvek sledovanie poskytovateľom tretej strany.
V tejto súvislosti tiež využívame poskytovateľa služieb v tretích krajinách mimo EÚ, ktoré nemajú primeranú úroveň ochrany údajov, čo nesie nasledujúce riziká: Prístup orgánov bez informovania dotknutej osoby, žiadne práva dotknutej osoby, žiadne právne prostriedky, strata kontroly.
Svojim nastavením súhlasíte s procesmi popísanými vyššie. Svoj súhlas môžete odvolať s účinnosťou od ďalšieho vstupu na stránky. Ďalšie informácie nájdete v našich zásadách ochrany osobných údajov.