gigasept® AF forte

gigasept® AF forte je bezaldehydový přípravek pro čištění a dezinfekci pevných a flexibilních endoskopů i chirurgických nástrojů.

Naše Plus

  • Pro dezinfekci nástrojů a endoskopů
  • Stabilita roztoku 7 dní
  • Bez obsahu aldehydů
  • Krátké doby expozice i ve vysoké zátěži
  • Široké spektrum účinnosti
  • Použití i v ultrazvukových čističkách
Stahování

Oblast použití

gigasept® AF forte je vhodný k:

• dezinfekci a čištění chirurgických nástrojů

• prvnímu stupni dezinfekce rigidních a flexibilních endoskopů


• dezinfekci anestetických přístrojů, dýchacích masek atp.

Účinnost

Baktericidní, levurocidní, virucidní na obalené viry, mykobaktericidní, tuberkulocidní
Pro získání více informací o mikrobiologické účinnosti a expoziční době kontaktujte zástupce společnosti Schülke

Informace k použití

gigasept® AF forte se ředí vodou na požadovanou koncentraci pracovního roztoku.
Pro flexibilní endoskopy používejte roztok o koncentraci maximálně 2 %!

Dávkování:
V závislosti na stupni účinnosti 0,5% - 5%.
Endoskopy a nástroje určené k reprocessingu se ponoří do připraveného roztoku tak, aby byly zcela ponořené a roztokem byly naplněné všechny duté části po stanovenou dobu expozice. Po expozici a následném čištění se endoskopy a nástroje vyjmou z roztoku a důkladně se opláchnou vodou požadované kvality.
Nedoporučuje se míchat gigasept® AF forte s jinými produkty či detergenty. Reaguje s aldehydy. Veškeré dávkovací pomůcky a nádoby pro přípravu roztoků před použitím řádně opláchněte vodou, aby nedošlo k reakci roztoku gigasept® AF forte se zbytky jiných chemikálií.Přípravek není vhodný na závěrečnou dezinfekci kritických a semikritických nástrojů.
Nepoužitý pracovní roztok je stabilní po dobu 7 dnů. Stabilita 7 dní platí také, pokud se pracovní roztok používá pouze pro dezinfekci dříve vyčištěných nástrojů.

Složení

100 g roztoku gigasept® AF forte obsahuje následující aktivní látky:

10 g dimethyldioktylamoniumchloridu, 15 g fenoxypropanolů, 15,6 g acetátu alkylguanidinu, 9,5 g laurylpropylendiaminu

Fyzikálně-chemické vlastnosti

Zápalná teplota:62 °C / Metoda : DIN 51755 Part 1
Barva:zelený
Dynamická viskozita:cca. 60 mPa*s / 20 °C / Metoda : ISO 3219
Forma:kapalný
Hustota:cca. 0,99 g/cm3 / 20 °C
pH:9,8 - 10 / 100 % / 20 °C

Zvláštní upozornění

Před použitím si vždy přečtěte etiketu a informace o produktu. Jen pro profesionální použití. Jakékoli vážné události související s produktem je třeba hlásit výrobci a příslušnému orgánu. Výrobek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti. Nádobu uchovávejte těsně uzavřenou.
Chraňte před mrazem, teplem a slunečním zářením. Skladujte v původním obalu.
Při použití 5% roztoku může náhodný kontakt s očima způsobit podráždění sliznice.
Exspirace výrobku: 36 měsíců

Objednávkové informace

PoložkaObjednávkové informaceČíslo položky
gigasept AF forte EU-N 2 l FL5/Karton125607
GTIN: 4032651256075
Gigasept AF forte 2l5/Karton125609
GTIN: 4032651256099
Gigasept AF forte 5l1/Kanystr125610
GTIN: 4032651256105
gigasept AF forte EU-O 5 l KA1/Kanystr70003572
GTIN: 4032651984787
gigasept AF forte EU-N 2 l FL5/Karton70003573
GTIN: 4032651984794

Životní prostředí

Společnost Schülke své produkty vyrábí inovativními a bezpečnými postupy šetrnými k životnímu prostředí, hospodárně a za dodržení vysokých standardů kvality.

Informace

Zdravotnický přípravek tř. IIb

CE 0297

Související produkty

Zásady ochrany osobních údajů

Používáme analytické metody (např. Cookies) k měření toho, jak často jsou naše stránky navštěvovány a jak jsou používány.
Na náš web vkládáme obsah třetích stran od jiných poskytovatelů (např. Videa). Nemáme žádný vliv na další zpracování údajů a jakékoli sledování poskytovatelem třetí strany.
V této souvislosti také využíváme poskytovatele služeb ve třetích zemích mimo EU, které nemají odpovídající úroveň ochrany údajů, což nese následující rizika: Přístup orgánů bez informování subjektu údajů, žádná práva subjektu údajů, žádné právní prostředky, ztráta kontroly.
Svým nastavením souhlasíte s procesy popsanými výše. Svůj souhlas můžete odvolat s účinkem od dalšího vstupu na stránky. Další informace najdete v našich zásadách ochrany osobních údajů.