Prevence infekce s dlouhodobým účinkem

Naše antiseptikum kůže a sliznice

Dezinfekce kůže a sliznic před chirurgickými zákroky je jedním z nejzákladnějších opatření v rámci prevence infekce. Vodné produkty, jako je náš octenisept®, jsou již dlouho zavedeny pro dezinfekci sliznic, zatímco alkoholické produkty (septoderm® spray a septoderm® OP) jsou ideální pro dezinfekci kůže.

Hautantiseptik

Kožní antisepse je jedním z nejdůležitějších standardů pro prevenci infekcí v místě chirurgického zákroku (SSI) a infekce krevního řečiště v souvislosti s katétrem (CRBSI). Obecně se pro antisepsi pokožky používají přípravky s vysokým obsahem alkoholu (≥ 60%), které při krátké době expozice umožňují snížení počtu mikrobů o 99 až 99,9%.

Octenidin v prevenci infekcí spojených s vaskulárním katétrem


octeniderm

Použití produktů s reziduálním účinkem se doporučuje zejména u dlouhodobých chirurgických zákroků a u pacientů s vysokým rizikem infekce. V závažných případech se infekce spojené s cévními a jinými přístupovými zařízeními mohou vyvinout do sepse nebo septického šoku. Zde jsou zvláště ohroženi pacienti na jednotce intenzivní péče. Pro trvalé snížení flóry kůže kolem místa vstupu katetru se před zavedením katetru doporučuje alkoholové kožní antiseptikum v kombinaci s dlouhodobě působící účinnou látkou, jako je octenidin.

Naše produkty

Zásady ochrany osobních údajů

Používáme analytické metody (např. Cookies) k měření toho, jak často jsou naše stránky navštěvovány a jak jsou používány.
Na náš web vkládáme obsah třetích stran od jiných poskytovatelů (např. Videa). Nemáme žádný vliv na další zpracování údajů a jakékoli sledování poskytovatelem třetí strany.
V této souvislosti také využíváme poskytovatele služeb ve třetích zemích mimo EU, které nemají odpovídající úroveň ochrany údajů, což nese následující rizika: Přístup orgánů bez informování subjektu údajů, žádná práva subjektu údajů, žádné právní prostředky, ztráta kontroly.
Svým nastavením souhlasíte s procesy popsanými výše. Svůj souhlas můžete odvolat s účinkem od dalšího vstupu na stránky. Další informace najdete v našich zásadách ochrany osobních údajů.