Hygiena ploch a povrchů - 100% k vašim službám: schülke

Naše výrobky pro bezpečnost pacientů a ochranu zdraví při práci

Nozokomiální infekce představují hlavní výzvu pro systémy zdravotní péče po celém světě. Institut Roberta Kocha odhaduje v Německu 400 000 - 600 000  případů nozokomiálních infekcí ročně. Spolehlivá dezinfekce povrchů a zařízení je proto nezbytnou součástí prevence infekcí v nemocnicích, pečovatelských zařízeních a lékařských ordinacích.

Jako specialista na dezinfekci ploch a povrchů jsme vám k službám. Kromě toho nabízíme široké produktové portfolio, které pokrývá mnoho oblastí nemocniční hygieny. To zahrnuje celou škálu povrchové dezinfekce: od rutinní dezinfekce u povrchů kolem pacientů se sníženou imunitou až po vysoce účinnou finální dezinfekci.

Náš sortiment nabízí následující:

  • Široká škála aplikací, od podlahy až po lékařské přístroje a povrchy v blízkosti pacienta
  • Naše výrobky ready-to-use umožňují snadnou, rychlou, bezpečnou a efektivní dezinfekci
  • Zvláštní pozornost je věnována materiálové kompatibilitě
    Naše výrobky jsou testovány na kompatibilitu s různými materiály. perform® *, mikrozid® universal * nebo mikrozid® sensitive * jsou například produkty s vynikající kompatibilitou materiálů. 
  • Perfektní přizpůsobení složení přípravku pro příslušné oblasti použití
  • Testy mikrobiologické účinnosti jsou založeny na nejmodernějších testech výkonnosti a testovacích strategiích a jsou prováděny výhradně v certifikovaných zkušebních laboratořích.

*Používejte dezinfekční prostředky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte štítek a informace o produktu.

Naše produkty

Zásady ochrany osobních údajů

Používáme analytické metody (např. Cookies) k měření toho, jak často jsou naše stránky navštěvovány a jak jsou používány.
Na náš web vkládáme obsah třetích stran od jiných poskytovatelů (např. Videa). Nemáme žádný vliv na další zpracování údajů a jakékoli sledování poskytovatelem třetí strany.
V této souvislosti také využíváme poskytovatele služeb ve třetích zemích mimo EU, které nemají odpovídající úroveň ochrany údajů, což nese následující rizika: Přístup orgánů bez informování subjektu údajů, žádná práva subjektu údajů, žádné právní prostředky, ztráta kontroly.
Svým nastavením souhlasíte s procesy popsanými výše. Svůj souhlas můžete odvolat s účinkem od dalšího vstupu na stránky. Další informace najdete v našich zásadách ochrany osobních údajů.