Compliance - Oznamovatel

Pro naši firemní skupinu jsme zřídili centralizovaný systém pro hlášení porušení unijního práva.
Můžete se rozhodnout, zda a jaké své kontaktní údaje poskytnete a zda chcete získat zpětnou vazbu. Pokud se rozhodnete získat zpětnou vazbu a poskytnout kontaktní údaje, obdržíte potvrzení o přijetí vašeho oznámení do 7 dnů prostřednictvím komunikačního kanálu, který jste uvedli. Do 3 měsíců obdržíte informace o tom, jak bylo s vaší žádosti naloženo a případná opatření na to navazující.

Vaše oznámení se dostane přímo do našeho úřadu externího ombudsmana, který s ním nakládá jako s důvěrným a po úvodní kontrole je předá našemu internímu oddělení pro dodržování předpisů (vedoucí právního oddělení) k dalšímu opatření.

Můžete podat oznámení o porušení zákona nebo zneužití, zejména v následujících oblastech:


  • Veřejné zakázky
  • Finanční služby, finanční produkty a finanční trhy, jakož i prevence praní špinavých peněz a financování terorismu,
  • Bezpečnost a dodržování předpisů
  • Bezpečnost dopravy
  • Ochrana životního prostředí
  • Zdraví zvířat a veřejné zdraví
  • Ochrana zákazníka
  • Ochrana soukromí a osobních údajů a také bezpečnost sítí a informačních systémů
  • Porušení finančních zájmů Unie ve smyslu čl. 325 SFEU a jak je dále definováno v příslušných opatřeních Unie
  • Porušení pravidel vnitřního trhu ve smyslu čl. 26 odst. 2 SFEU, včetně porušení pravidel Unie v oblasti hospodářské soutěže a státní podpory, jakož i porušení pravidel vnitřního trhu v souvislosti s jednáním, které porušuje pravidla o dani z příjmu právnických osob nebo v souvislosti s dohodami, jejichž cílem je při získání daňové výhody, která je v rozporu s předmětem nebo účelem příslušného zákona o dani z příjmu právnických osob.

Oznámení o oblastech jiných než výše uvedených, jako je neetické nebo nemorální chování, např. mobbing, obecně nebudou zpracovány a budou okamžitě smazány. V tomto případě neobdržíte potvrzení o přijetí.
Zpracována budou i oznámení o jiných, neuvedených oblastech. Platí zde stejné a výše uvedené požadavky.

Zaručujeme každému oznamovateli, který nám nahlásí informace o potenciálním porušení zákonů, předpisů nebo interních zásad, že se nemusí obávat odvetných opatření nebo negativních důsledků ze strany společnosti. Se všemi hlášeními od oznamovatelů budeme nakládat důvěrně a nebudeme bez souhlasu předávat žádné osobní údaje. Pokud by přesto došlo k odvetě, budeme to považovat za vážné porušení našich zásad a přijmeme příslušná opatření na ochranu oznamovatele a nápravu porušení.

Máte dvě možnosti, jak odeslat oznámení:

Můžete nám zavolat na číslo: +49 421 6966 32 349
Na tomto čísle můžete přímo kontaktovat našeho externího ombudsmana.

Můžete poslat e-mail na: schuelke-compliance@datenschutz-nord.de
Pro zpracování vašeho oznámení musíte uvést název dotčené společnosti. Všechny ostatní informace jsou dobrovolné.

Další informace o ochraně údajů naleznete zde.

Zásady ochrany osobních údajů

Používáme analytické metody (např. Cookies) k měření toho, jak často jsou naše stránky navštěvovány a jak jsou používány.
Na náš web vkládáme obsah třetích stran od jiných poskytovatelů (např. Videa). Nemáme žádný vliv na další zpracování údajů a jakékoli sledování poskytovatelem třetí strany.
V této souvislosti také využíváme poskytovatele služeb ve třetích zemích mimo EU, které nemají odpovídající úroveň ochrany údajů, což nese následující rizika: Přístup orgánů bez informování subjektu údajů, žádná práva subjektu údajů, žádné právní prostředky, ztráta kontroly.
Svým nastavením souhlasíte s procesy popsanými výše. Svůj souhlas můžete odvolat s účinkem od dalšího vstupu na stránky. Další informace najdete v našich zásadách ochrany osobních údajů.