Pomáháme vám v prevenci i léčbě

S našimi produkty pro účinný wound management

„Čas zahojí všechny rány“, Bohužel tomu tak není vždy. správné ošetření rány může být velmi složitý, časově náročný a nákladný úkol. Popsání rány je výchozím bodem pro stanovení jasného a správného léčebného režimu.

Mnoho druhů ran lze typizovat podle jejich původu, hloubky a rozsahu, ale také podle doby trvání do úplného uzavření, které se často od sebe zásadně liší. Běžnou a užitečnou klasifikací je počáteční rozdělení na akutní a chronické rány.


Akutní rány

Kvalita primární péče o akutní rány má zásadní význam pro funkční a estetický výsledek. Cílem je co nejlépe podporovat proces hojení ran v jeho fyziologickém průběhu.


Traumatická (nebo mechanická) rána

Traumatické rány jsou způsobeny různými, většinou vnějšími, ostrými nebo tupými silami a traumatem (tlakem, napětím nebo smykovými silami) na tkáni. Zahrnují náhodné nebo příležitostné rány i plánované chirurgické rány.

Tepelné, chemické a radiačně indukované rány

  • Tepelné rány vznikají vystavením tkáně teplu nebo chladu (popáleniny / opaření / omrzliny / úrazy způsobené elektřinou).
  • Chemické rány se vyskytují, když je kůže nebo sliznice spálena kyselinami nebo louhy.
  • Radiačně indukované rány mohou být způsobeny radioaktivními izotopy nebo ionizujícím zářením, jako jsou rentgenové záření nebo radiační terapie. Do této kategorie spadají také spáleniny způsobené UV zářením.

Chronické rány

Chronické rány se mohou z akutní rány vyvinout kdykoli, např. v důsledku nezjištěné přetrvávající infekce nebo nedostatečné primární péče. Ve většině případů však chronické rány představují poslední fázi progresivního ničení tkání vyvolaného existujícími základními chorobami (žilní, arteriální nebo metabolické vaskulární nemoci), tlakovým poraněním (například dekubitovými vředy) nebo nádory.


Prevence místo infekce!

Pooperační infekce ran jsou častou komplikací chirurgických zákroků. Nejen, že jsou spojeny se zvýšenou úmrtností a prodlouženou hospitalizací, ale také s enormními náklady na systém zdravotní péče. Zjistěte více o preventivních opatřeních pro pooperační infekce.

Naše produkty

Povinné texty o schválených léčivých přípravcích podle §4 HWG

octenisept® wound disinfection

Oblasti použití:
Antiseptikum pro opakované, dočasné podpůrné antiseptické ošetření ran.

Informace o rizicích a nežádoucích účincích naleznete v příbalové informaci a zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

octenisept® 

Oblasti použití:
k opakovanému dočasnému antiseptickému ošetření sliznic a přilehlé kůže před diagnostickými a chirurgickými opatřeními - v oblasti genitálií pochvy, vulvy, žaludu, také před katetrizací močového měchýře i v ústní dutině. Pro dočasnou podpůrnou terapii v případě plísňových onemocnění kůže mezi prsty a pro podpůrné antiseptické ošetření rány.

Varovná upozornění:
Aby nedošlo k poškození tkáně, nesmí být přípravek injikován do hloubky tkáně. Přípravek je určen pouze k povrchovému použití (aplikace tamponem nebo sprejem).

Informace o rizicích a nežádoucích účincích naleznete v příbalové informaci. V případě dalších dotazů se zeptejte svého lékaře nebo lékárníka!

Zásady ochrany osobních údajů

Používáme analytické metody (např. Cookies) k měření toho, jak často jsou naše stránky navštěvovány a jak jsou používány.
Na náš web vkládáme obsah třetích stran od jiných poskytovatelů (např. Videa). Nemáme žádný vliv na další zpracování údajů a jakékoli sledování poskytovatelem třetí strany.
V této souvislosti také využíváme poskytovatele služeb ve třetích zemích mimo EU, které nemají odpovídající úroveň ochrany údajů, což nese následující rizika: Přístup orgánů bez informování subjektu údajů, žádná práva subjektu údajů, žádné právní prostředky, ztráta kontroly.
Svým nastavením souhlasíte s procesy popsanými výše. Svůj souhlas můžete odvolat s účinkem od dalšího vstupu na stránky. Další informace najdete v našich zásadách ochrany osobních údajů.