mikrozid® universal wipes

Dezinfekční ubrousky, s nízkým obsahem alkoholu, určené k dezinfekci malých ploch a povrchů. Vysoká kompatibilita s materiály

Naše Plus

 • Výborná materiálová kompatibilita
 • Rychlá účinnost (norovirus do 30 sekund)
 • Účinný podle EN 16615 za 1 minutu
 • Dermatologicky testován
 • Vysoká kvalita utěrek o rozměrech 20x20 cm
 • Výborné čistící účinky

Stahování

Oblast použití

Rychlá dezinfekce malých ploch a povrchů na bázi alkoholu použitelná na všechny druhy otíratelných materiálů se zvýšeným rizikem infekce především tam, kde je vyžadována rychlá účinnost a dobrá kompatibilita s materiály, např.:
 • Povrchy v okolí pacienta
 • Léčebná zařízení
 • Operační stoly a příslušenství
 • Inkubátory
 • Povrchy zdravotnických pomůcek
 • Displeje, dotykové obrazovky a ovládací panely
 • Nábytek a koženkové čalounění
 • Citlivé povrchy

Účinnost

Baktericidní, levurocidní, virucidní (Adeno, Noro, Rota, Polyoma SV 40, obalené viry - HBV, HCV, HIV)
Pro získání více informací o mikrobiologické účinnosti a expoziční době kontaktujte zástupce společnosti Schülke.

Informace k použití

Před použitím dezinfekčních utěrek odstraňte z povrchu veškeré hrubé nečistoty. Navlhčenou utěrkou poté otřete povrch určený k dezinfekci. Ujistěte se, že balení je po vytažení potřebného počtu utěrek opět uzavřené. Výrobce garantuje účinnost produktu měsíc po otevření balení.

Složení

Balení obsahuje 100 utěrek napuštěných roztokem.
100 g dezinfekčního roztoku obsahuje následující aktivní látky:

 • 17,4 g Propan-2-ol
 • 12,6 g Ethanol


Fyzikálně-chemické vlastnosti

Barva:bezbarvý
Hustota:cca. 0,95 g/cm3 / aktivního roztoku
Forma:Vodný alkohol obsahující roztok na netkaná textilie
Dynamická viskozita:Údaje nejsou k dispozici
Zápalná teplota:26 °C / Metoda : DIN 51755 Part 1 / aktivního roztoku
pH:cca. 3,5 / 100 % / aktivního roztoku

Zvláštní upozornění

Používejte dezinfekční přípravek bezpečně. Před použitím si prosím přečtěte etiketu. Výrobek je kompatibilní také s kovy a syntetickými materiály. Vysoce hořlavá kapalina a páry. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Elektrické přístroje použijte po dokonalém zaschnutí a odpaření dezinfekčního roztoku. Zákaz kouření. Skladovat v uzavřených obalech, mimo zdrojů sálavého tepla, ohně, nápojů, krmiv, potravin a slunečního záření. Teplota skladování: +15 až +25 °C. Velikost dezinfikované plochy je ovlivněna teplotou a povrchem dezinfikovaného materiálu. Po každém vytažení utěrky je nutné balení důkladne uzavřít.
Doba exspirace: 24 měsíců

Objednávkové informace

PoložkaObjednávkové informaceČíslo položky
mikrozid universal wipes premium 100ks6/Karton70000038
GTIN: 4032651957774

Životní prostředí

Společnost Schülke své produkty vyrábí inovativními a bezpečnými postupy šetrnými k životnímu prostředí, hospodárně a za dodržení vysokých standardů kvality.

Informace

Zdravotnický prostředek, Biocid

EuroNormCE 0297

Související produkty

Zásady ochrany osobních údajů

Používáme analytické metody (např. Cookies) k měření toho, jak často jsou naše stránky navštěvovány a jak jsou používány.
Na náš web vkládáme obsah třetích stran od jiných poskytovatelů (např. Videa). Nemáme žádný vliv na další zpracování údajů a jakékoli sledování poskytovatelem třetí strany.
V této souvislosti také využíváme poskytovatele služeb ve třetích zemích mimo EU, které nemají odpovídající úroveň ochrany údajů, což nese následující rizika: Přístup orgánů bez informování subjektu údajů, žádná práva subjektu údajů, žádné právní prostředky, ztráta kontroly.
Svým nastavením souhlasíte s procesy popsanými výše. Svůj souhlas můžete odvolat s účinkem od dalšího vstupu na stránky. Další informace najdete v našich zásadách ochrany osobních údajů.