desderman® care

Tekutá dezinfekce na bázi alkoholu určená pro hygienickou a chirurgickou dezinfekci rukou s pečujícím dexpanthenolem a vitamínem E.

Naše Plus

  • Široké spektrum účinnosti (včetně virů)
  • Plně virucidní dle EN 14476 do 30 sekund
  • Vynikající péče a ochrana pokožky díky inovativní receptuře (Panthenol-komplex + vitamín E)
  • Bez barviv a vůně, proto je obzvláště šetrný k pokožce
  • Dermatologicky testováno

Stahování

Oblast použití

Hygienická dezinfekce rukou (EN 1500): aplikujte minimálně 3 ml přípravku desderman® care do suché pokožky rukou tak aby byla pokožka důkladně zvlhčena a vtírejte po dobu nejméně 30 sekund.
Chirurgická dezinfekce rukou (EN 12791): aplikujte minimálně 2x5 ml přípravku desderman® care do suché pokožky rukou a předloktí tak aby byla pokožka důkladně zvlhčena a vtírejte po dobu nejméně 90 sekund

Účinnost

Baktericidní, levurocidní, tuberkulocidní, fungicidní, mykobaktericidní, virucidní.
Pro získání více informací o mikrobiologické účinnosti a expoziční době kontaktujte zástupce společnosti Schülke.

Informace k použití

desderman® care se neředí a aplikuje se na čisté, suché ruce. Aplikujte do dlaně ruky dostatečné množství přípravku a vtírejte jej do pokožky rukou tak, aby byly všechna místa na rukou mokrá po stanovenou dobu expozice.

Složení

Účinná látka ve 100 g roztoku: etanol 89,1 g (EC 200-578-6) 96% (v/v)

Fyzikálně-chemické vlastnosti

Barva:bezbarvý
Zápalná teplota:17 °C / Metoda : DIN EN ISO 13736
Forma:kapalný
Hustota:cca. 0,83 g/cm3 / 20 °C
pH:Nevztahuje se

Zvláštní upozornění

Určeno pro profesionální trh. Termoelektrické přístroje používejte až po úplném zaschnutí přípravku. Vysoce hořlavá kapalina a páry. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Skladovat v uzavřených obalech, mimo zdrojů sálavého tepla, ohně, nápojů, krmiv, potravin a slunečního záření. Trvanlivost v otevřeném originálním obalu odpovídá trvanlivosti v neotevřeném originálním obalu. Nepoužívejte po uplynutí doby expirace.
Doba exspirace: 36 měsíců

Objednávkové informace

PoložkaObjednávkové informaceČíslo položky
desderman care HU SK GR 500 ml FL20/Karton70002329
GTIN: 4032651978274
desderman care PL CZ SI HR 500 ml FL20/Karton70002330
GTIN: 4032651978298
desderman care click PL CZ SK 500 ml FL20/Karton70002336
GTIN: 4032651978397
desderman care PL CZ SK 1 l FL10/Karton70002340
GTIN: 4032651978557
desderman care cl. PL CZ SK 1 l FL10/Karton70002342
GTIN: 4032651978519
desderman care PL CZ SK 5 l KA1/Kanystr70002345
GTIN: 4032651978496
desderman care EN AE 100 ml FL30/Karton70002381
GTIN: 4032651978939
desderman care CZ 100 ml FL30/Karton70002382
GTIN: 4032651978946
desderman care SK 100 ml FL30/Karton70002383
GTIN: 4032651978953

Životní prostředí

Společnost Schülke své produkty vyrábí inovativními a bezpečným postupy šetrnými k životnímu prostředí, hospodárně a za dodržení vysokých standardů kvality.

Informace

Biocidní přípravek
Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Související produkty

Zásady ochrany osobních údajů

Používáme analytické metody (např. Cookies) k měření toho, jak často jsou naše stránky navštěvovány a jak jsou používány.
Na náš web vkládáme obsah třetích stran od jiných poskytovatelů (např. Videa). Nemáme žádný vliv na další zpracování údajů a jakékoli sledování poskytovatelem třetí strany.
V této souvislosti také využíváme poskytovatele služeb ve třetích zemích mimo EU, které nemají odpovídající úroveň ochrany údajů, což nese následující rizika: Přístup orgánů bez informování subjektu údajů, žádná práva subjektu údajů, žádné právní prostředky, ztráta kontroly.
Svým nastavením souhlasíte s procesy popsanými výše. Svůj souhlas můžete odvolat s účinkem od dalšího vstupu na stránky. Další informace najdete v našich zásadách ochrany osobních údajů.