Oznámení o ochraně údajů

Používáme analytické metody (např. Soubory cookie) k měření toho, jak často jsou naše stránky navštěvovány a jak jsou používány. Na náš web vkládáme obsah třetích stran od jiných poskytovatelů (např. Videí). Nemáme žádný vliv na další zpracování údajů a jakékoli sledování poskytovatelem třetí strany.
V této souvislosti také využíváme poskytovatele služeb ve třetích zemích mimo EU bez odpovídající úrovně ochrany údajů, což s sebou nese následující rizika: Přístup orgánů bez informování subjektu údajů, žádná práva subjektu údajů, žádné právní prostředky, ztráta kontroly.
Přijímáním souhlasíte s procesy popsanými výše. Svůj souhlas můžete odvolat s účinkem do budoucna. Více informací naleznete v našich Ochrana osobních údajů

 

desderman® pure

Tekutý dezinfekční přípravek na bázi etanolu určený na hygienickou a chirurgickou dezinfekci rukou. Bez barviv a parfémů.

Stahování

Naše Plus


  • Díky speciálním kosmetickým přísadám chrání, zvláčňuje a vyživuje pokožku
  • Zamezuje vysušování pokožky a zajišťuje mimořádnou regenerační péči
  • Zanechává pocit jemné a pružné pokožky
  • Neobsahuje žádná barviva či parfémy; je vhodný i pro citlivé i alergické osoby
  • Dermatologicky testován
  • Splňuje klinické standardy FDA (TFM)
  • Účinný na široké spektrum bakterií i virů
Rozbalit vše
Sbalit vše
Oblast použití
 
desderman® pure je vhodný pro hygienickou a chirurgickou dezinfekci rukou ve všech typech zdravotnických zařízení, v laboratořích, ve farmaceutické a kosmetické výrobě, v institucích, potravinářství, sportovních zařízeních i v komunálním sektoru.
Popis produktu
 
Baktericidní, fungicidní, mykobaktericidní, virucidní
Pro získání více informací o mikrobiologické účinnosti a expoziční době kontaktujte zástupce společnosti Schülke.


Informace k použití
 
Přípravek se neředí a aplikuje se na čisté, suché ruce. Aplikujte do dlaně ruky dostatečné množství přípravku a vtírejte jej do pokožky rukou tak, aby byly všechna místa na rukou mokrá po stanovenou dobu expozice, která je uvedná na etiketě.
Složení
 
100 g desderman® pure obsahuje následující aktivní látky:
• 78,2 g etanol 96 %
• 0,1 g bifenyl-2-ol
Další složení:
• 10 g propan-2-ol
• zvláčňující látky

Fyzikálně-chemické vlastnosti

Zápalná teplota:16 °C / Metoda : DIN 51755 Part 1
Hustota:cca. 0,83 g/cm3 / 20 °C
Barva:bezbarvý
Forma:kapalný
pH:Nevztahuje se
Zvláštní upozornění
 
Určeno pro profesionální trh. Termoelektrické přístroje používejte až po úplném zaschnutí přípravku. Vysoce hořlavá kapalina a páry. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami,otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Skladovat v uzavřených obalech, mimo zdrojů sálavého tepla, ohně, nápojů, krmiv, potravin a slunečního záření. Teplota skladování: -20 až +25 °C.
Doba exspirace: 60 měsíců
Objednávkové informace
 
Položka Objednávkové informace Číslo výrobku
Desderman pure 1 l, TLD 6/Karton 116812
GTIN: 4032651168125
desderman pure -PL/NL- 1 l FL 10/Karton 116837
GTIN: 4032651168378
desderman pure Bulk AH 975 l EC 1/Container 70000935
GTIN: 4032651961191
desderman pure 975 l EC 1/Container 70002758
Životní prostředí
 
Společnost Schülke své produkty vyrábí inovativními a bezpečnými postupy šetrnými k životnímu prostředí, hospodárně a za dodržení vysokých standardů kvality.
Informace
 
Biocidní přípravek

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.