mikrozid® PAA wipes

Sporicidní ubrousky na bázi kyseliny peroctové určené k dezinfekci zdravotnických prostředků a povrchů.

Naše Plus

  • Sporicidní účinnost
  • Lze použít okamžitě - není nutná žádná aktivace

Stahování

Oblast použití

Přípravek je vhodný k dezinfekci zdravotnických prostředků a dalších povrchů. Díky jedinečné oxidační síle kyseliny peroctové nabízí přípravek v případě výskytu nákazy sporicidní účinnost. Ubrousky mikrozid® PAA jsou ideálními dezinfekčními utěrkami pro aplikaci v oblastech se zvláště vysokým rizikem přenosu patogenních zárodků, a to díky jejich širokému spektru účinnosti a rychlosti s jakou působí.
Oblasti působení zahrnují např. izolační pokoje, operační sály, jednotky intenzivní péče, endoskopie nebo také neonatologie. Ubrousky jsou vhodné k dezinfekci zdravotnických prostředků a všech typů povrchů. Velmi vhodné jsou také pro dezinfekci ploch v okolí pacientů a dále ploch, které jsou v častém kontaktu s rukama nebo pokožkou. Ubrousky se mohou použít k reprocessingu semi - kritických A a kritických A zdravotnických prostředků, pokud je to v souladu s návodem k reprocessingu a jednotliví výrobci umožňují dezinfekci otěrem.

Po dezinfekci musí být kritické A a semi-kritické A zdravotnické prostředky znovu otřeny.
Není vhodný k reprocessingu semi-kritických B a kritických B zdravotnických prostředků.

Účinnost

Baktericidní, plně virucidní, tuberkulocidní, fungicidní, sporicidní (C. difficile)
Pro získání více informací o mikrobiologické účinnosti a expoziční době kontaktujte zástupce společnosti Schülke.

Informace k použití

Důkladně otřete povrch ubrouskem a nechte působit roztok účinné látky. Ujistěte se, že je povrch kompletně smočen. Ujistěte se, že jsou před dezinfekcí odstraněny všechny viditelné nečistoty. Ošetřujte pouze malé plochy. Dezinfikovaná oblast závisí na teplotě v místnosti a struktuře povrchu. Dbejte na hygienická hlediska při otevírání a vytahování prvního ubrousku. Nezapomeňte zavřít víko po použití. V případě potřeby použijte na větších plochách k aplikaci několik ubrousků. Po použití nezapomeňte zavřít víko. Závažné incidenty související s produktem je třeba hlásit výrobci a příslušnému orgánu. Jen pro profesionální použití.

Složení

100 g roztoku mikrozid® PAA wipes obsahuje následující aktivní látky:

• 0,06 g kyseliny peroctové


další složení: peroxid vodíku, kyselina octová

Fyzikálně-chemické vlastnosti

Zápalná teplota:> 104 °C / Metoda : ISO 3679 / SLP : ano / aktivního roztoku
Barva:bezbarvý
Hustota:1,03 g/cm3 / 20 °C / aktivního roztoku
Forma:Vodný obsahující roztok na netkaná textilie
Dynamická viskozita:1 mPa*s / 20 °C / aktivního roztoku
pH:Nevztahuje se

Zvláštní upozornění

Používejte dezinfekční prostředky bezpečně. Vždy si přečtěte etiketu a informaci o výrobku před použitím. Používejte ochranné rukavice (např. z nitrilkaučuku). Nepoužívejte na neželezné kovy a nemíchejte s jinými čisticími prostředky. Další informace jsou k dispozici na vyžádání. Při dodržování návodu, je garance trvanlivosti po otevření balení po dobu 28 dní.
Doba exspirace: 12 měsíců

Objednávkové informace

PoložkaObjednávkové informaceČíslo položky
Mikrozid PAA wipes 50 ks, jumbo dóza10/Karton128101
GTIN: 4032651281015
mikrozid PAA wipes -INT- 50 ST DS10/Karton70003205
GTIN: 4032651981830

Životní prostředí

Společnost Schülke své produkty vyrábí inovativními a bezpečnými postupy šetrnými k životnímu prostředí, hospodárně a za dodržení vysokých standardů kvality.

Informace

Zdravotnický prostředek

CE 0297

Zásady ochrany osobních údajů

Používáme analytické metody (např. Cookies) k měření toho, jak často jsou naše stránky navštěvovány a jak jsou používány.
Na náš web vkládáme obsah třetích stran od jiných poskytovatelů (např. Videa). Nemáme žádný vliv na další zpracování údajů a jakékoli sledování poskytovatelem třetí strany.
V této souvislosti také využíváme poskytovatele služeb ve třetích zemích mimo EU, které nemají odpovídající úroveň ochrany údajů, což nese následující rizika: Přístup orgánů bez informování subjektu údajů, žádná práva subjektu údajů, žádné právní prostředky, ztráta kontroly.
Svým nastavením souhlasíte s procesy popsanými výše. Svůj souhlas můžete odvolat s účinkem od dalšího vstupu na stránky. Další informace najdete v našich zásadách ochrany osobních údajů.