Oznámení o ochraně údajů

Používáme analytické metody (např. Soubory cookie) k měření toho, jak často jsou naše stránky navštěvovány a jak jsou používány. Na náš web vkládáme obsah třetích stran od jiných poskytovatelů (např. Videí). Nemáme žádný vliv na další zpracování údajů a jakékoli sledování poskytovatelem třetí strany.
V této souvislosti také využíváme poskytovatele služeb ve třetích zemích mimo EU bez odpovídající úrovně ochrany údajů, což s sebou nese následující rizika: Přístup orgánů bez informování subjektu údajů, žádná práva subjektu údajů, žádné právní prostředky, ztráta kontroly.
Přijímáním souhlasíte s procesy popsanými výše. Svůj souhlas můžete odvolat s účinkem do budoucna. Více informací naleznete v našich Ochrana osobních údajů

 

mikrozid® sensitive wipes

Dezinfekční utěrky na bázi kvarterních amoniových sloučenin, určené k rychlé dezinfekci malých ploch a povrchů zdravotnických prostředků. Vhodné na dezinfekci povrchů a předmětů materiálů citlivých na alkohol.

Stahování

Naše Plus

  • Vhodné na citlivé povrchy
  • Okamžitě k použití
  • Zaručují rychlý dezinfekční efekt - již od 1 minuty
  • Pohodlné a snadné použití
Rozbalit vše
Sbalit vše
Oblast použití
 
mikrozid® sensitive wipes se doporučují k rychlé dezinfekci malých ploch a povrchů zdravotnických prostředků (stoly, stolky, vozíky, kliky, dveře, pomůcky apod.). Obzvláště jsou vhodné pro dezinfekci povrchů citlivých na alkohol. Přípravek je vhodný všude tam, kde je potřeba rychle a zároveň účinně dezinfikovat zdravotnické pomůcky, jako např:

• Povrchy v blízkosti pacientů

• Kontaktní plochy

• Vyšetřovny

• Plastové a akrylátové povrchy

• UZV sondy


• Klávesnice
Popis produktu
 
Baktericidní, levurocidní, virucidní na BVDV / Vaccinia (HIV/HBV/HCV) / Noro / Rota / Polyoma SV40
Pro získání více informací o mikrobiologické účinnosti a expoziční době kontaktujte zástupce společnosti Schülke.

Informace k použití
 
mikrozid® sensitive wipes se používají na povrchy předem zbavené viditelného znečištění. Vyjměte z dózy potřebný počet ubrousků a otírejte jimi povrchy určené k dezinfekci; dbejte přitom na důkladné smočení povrchů. Kryt dózy uzavřete bezprostředně po vytažení
potřebného množství ubrousků. Výrobce garantuje životnost produktu po otevření po dobu 3 měsíců.
Složení
 
100 g roztoku mikrozid® sensitive wipes obsahuje následující aktivní látky:

• 0,26 g Kvarterní amoniové sloučeniny, benzyl-C12-16-alkyldimethyl, chloridy

• 0,26 g Kvarterní amoniové sloučeniny,didecyldimethylammonium chlorid

• 0,26 g Kvarterní amoniové sloučeniny, C12-14-alkyl [(ethylphenyl) methyl] dimehtyl, chloridy

Fyzikálně-chemické vlastnosti

Dynamická viskozita:nestanoveno
Hustota:cca. 1 g/cm3 / 20 °C
Zápalná teplota:Nevztahuje se
Forma:kapalný
Barva:bezbarvý
pH:6 - 8 / 20 °C / koncentrát
Zvláštní upozornění
 
Určeno pro profesionální trh. Po použití dózu vždy těsně uzavřete. Chraňte před horkem a slunečním světlem. Používejte ochranné rukavice.
Doba exspirace: 24 měsíců
Objednávkové informace
 
Položka Objednávkové informace Číslo výrobku
Mikrozid sens. w. 200 ks, jumbo dóza 10/Karton 109184
GTIN: 4032651091843
mikrozid sensitive wipes premium 50 ks 12/Karton 70000806
GTIN: 4032651959051
mikrozid sensitive wipes premium 100 ks 6/Karton 70000807
GTIN: 4032651959068
mikrozid sens wipes Jum Ref 200 ST BT 12/Karton 70001404
GTIN: 4032651963287
Životní prostředí
 
Společnost Schülke své produkty vyrábí inovativními a bezpečnými postupy šetrnými k životnímu prostředí, hospodárně a za dodržení vysokých standardů kvality.
Informace
 
Zdravotnický prostředek tř. IIa

CE 0297