mikrozid® sensitive wipes

Dezinfekční utěrky na bázi kvarterních amoniových sloučenin, určené k rychlé dezinfekci povrchů zdravotnických prostředků. Vhodné na dezinfekci povrchů a předmětů materiálů citlivých na alkohol.

Naše Plus

  • Vhodné na citlivé povrchy
  • Okamžitě k použití
  • Zaručují rychlý dezinfekční efekt - již od 1 minuty
  • Pohodlné a snadné použití

Stahování

Oblast použití

mikrozid® sensitive wipes se doporučují k rychlé dezinfekci malých ploch a povrchů zdravotnických prostředků (stoly, stolky, vozíky, kliky, dveře, pomůcky apod.). Obzvláště jsou vhodné pro dezinfekci povrchů citlivých na alkohol. Přípravek je vhodný všude tam, kde je potřeba rychle a zároveň účinně dezinfikovat zdravotnické pomůcky, jako např:

• Povrchy v blízkosti pacientů

• Kontaktní plochy

• Vyšetřovny

• Plastové a akrylátové povrchy

• UZV sondy


• Klávesnice

Účinnost

Baktericidní, levurocidní, virucidní na BVDV / Vaccinia (HIV/HBV/HCV) / Noro / Rota / Polyoma SV40
Pro získání více informací o mikrobiologické účinnosti a expoziční době kontaktujte zástupce společnosti Schülke.

Informace k použití

mikrozid® sensitive wipes se používají na povrchy předem zbavené viditelného znečištění. Vyjměte z dózy potřebný počet ubrousků a otírejte jimi povrchy určené k dezinfekci; dbejte přitom na důkladné smočení povrchů. Kryt dózy uzavřete bezprostředně po vytažení
potřebného množství ubrousků. Výrobce garantuje životnost produktu po otevření po dobu 3 měsíců.

Složení

100 g roztoku mikrozid® sensitive wipes obsahuje následující aktivní látky:
  • 0,25 g alkyl (C12-16) dimethylbenzyl chlorid amonný (ADBAC/BKC (C12-C16))
  • 0,25 g didecyldi­methylamoniumchloridu (DDAC)
  • 0,25 g alkyl (C12-C14) ethylbenzylamoniumchlorid (ADE­BAC (C12-C14))


Fyzikálně-chemické vlastnosti

Zápalná teplota:Nevztahuje se
Dynamická viskozita:Údaje nejsou k dispozici
Forma:Vodný obsahující roztok na netkaná textilie
Barva:bezbarvý
Hustota:cca. 1,00 g/cm3 / 20 °C / aktivního roztoku
pH:5 - 8 / 100 % / 20 °C / aktivního roztoku

Zvláštní upozornění

Určeno pro profesionální trh. Po použití dózu vždy těsně uzavřete. Chraňte před horkem a slunečním světlem. Používejte ochranné rukavice.
Doba exspirace: 24 měsíců

Objednávkové informace

PoložkaObjednávkové informaceČíslo položky
Mikrozid sens. w. 200 ks, jumbo dóza10/Karton109184
GTIN: 4032651091843
mikrozid sensitive wipes premium 50 ks12/Karton70000806
GTIN: 4032651959051
mikrozid sensitive wipes premium 100 ks6/Karton70000807
GTIN: 4032651959068
mikrozid sens wipes Jum Ref 200 ST BT12/Karton70001404
GTIN: 4032651963287
mikrozid sensitive wipes prem 50 ST SP12/Karton70003101
GTIN: 4032651980840
mikrozid sensitive wipes Jumbo 200 ST DS10/Karton70003104
GTIN: 4032651980901
mikrozid sensitive wipes prem 100 ST SP6/Karton70003108
GTIN: 4032651980963
mikrozid sens wipes Jum Ref 200 ST BT12/Karton70003109
GTIN: 4032651980987

Životní prostředí

Společnost Schülke své produkty vyrábí inovativními a bezpečnými postupy šetrnými k životnímu prostředí, hospodárně a za dodržení vysokých standardů kvality.

Informace

Zdravotnický prostředek

CE 0297

Související produkty

Zásady ochrany osobních údajů

Používáme analytické metody (např. Cookies) k měření toho, jak často jsou naše stránky navštěvovány a jak jsou používány.
Na náš web vkládáme obsah třetích stran od jiných poskytovatelů (např. Videa). Nemáme žádný vliv na další zpracování údajů a jakékoli sledování poskytovatelem třetí strany.
V této souvislosti také využíváme poskytovatele služeb ve třetích zemích mimo EU, které nemají odpovídající úroveň ochrany údajů, což nese následující rizika: Přístup orgánů bez informování subjektu údajů, žádná práva subjektu údajů, žádné právní prostředky, ztráta kontroly.
Svým nastavením souhlasíte s procesy popsanými výše. Svůj souhlas můžete odvolat s účinkem od dalšího vstupu na stránky. Další informace najdete v našich zásadách ochrany osobních údajů.