Prevencia infekcie s dlhodobým účinkom

Naše antiseptikum kože a sliznice

Dezinfekcia kože a slizníc pred chirurgickými zákrokmi je jedným z najzákladnejších opatrení v rámci prevencie infekcie. Vodné produkty, ako je náš octenisept®, sú už dlho zavedené k dezinfekcii slizníc, zatiaľ čo alkoholické produkty (septoderm® spray a septoderm® OP) sú ideálne k dezinfekcii kože.

Dezinfekcia kože


Hautantiseptik

Kožná antisepsa je jedným z najdôležitejších štandardov pre prevenciu infekcií v mieste chirurgického zákroku (SSI) a infekcie krvného riečišťa v súvislosti s katétrom (CRBSI). Všeobecne sa pre antisepsu pokožky používajú prípravky s vysokým obsahom alkoholu (≥ 60%), ktoré pri krátkej dobe expozície umožňujú zníženie počtu mikróbov o 99 až 99,9%.

Octenidin v prevencii infekcií spojených s vaskulárnym katétrom


octeniderm

Použitie produktov s reziduálnym účinkom sa odporúča najmä pri dlhodobých chirurgických zákrokoch a u pacientov s vysokým rizikom infekcie. V závažných prípadoch sa infekcie spojené s cievnymi a inými prístupovými zariadeniami môžu vyvinúť do sepsy alebo septického šoku. Tu sú obzvlášť v ohrození pacienti na jednotke intenzívnej starostlivosti. Pre trvalé zníženie flóry kože okolo miesta vstupu katétra sa pred zavedením katétra odporúča alkoholové kožné antiseptikum v kombinácii s dlhodobo pôsobiacou účinnou látkou, ako je octenidin.

Zásady ochrany osobných údajov

Používame analytické metódy (napr. Cookies) na meranie toho, ako často sú naše stránky navštevované a ako sú používané.
Na náš web vkladáme obsah tretích strán od iných poskytovateľov (napr. Videá). Nemáme žiadny vplyv na ďalšie spracovanie údajov a akékoľvek sledovanie poskytovateľom tretej strany.
V tejto súvislosti tiež využívame poskytovateľa služieb v tretích krajinách mimo EÚ, ktoré nemajú primeranú úroveň ochrany údajov, čo nesie nasledujúce riziká: Prístup orgánov bez informovania dotknutej osoby, žiadne práva dotknutej osoby, žiadne právne prostriedky, strata kontroly.
Svojim nastavením súhlasíte s procesmi popísanými vyššie. Svoj súhlas môžete odvolať s účinnosťou od ďalšieho vstupu na stránky. Ďalšie informácie nájdete v našich zásadách ochrany osobných údajov.