Pomáhame vám v prevencii a liečbe

S našimi produktami pre účinný wound management

"Čas zahojí všetky rany", bohužiaľ to tak nie je vždy. Správne ošetrenie rany môže byť veľmi zložité, časovo náročné a nákladná úloha. Popísanie rany je východiskovým bodom pre stanovenie jasného a správneho liečebného režimu.

Mnoho druhov rán spočíva práve v štandardizácii podľa ich pôvodu, hĺbky a rozsahu, ale tiež podľa doby trvania do úplného uzavretia, ktoré sa často od seba zásadne líšia. Bežnou a užitočnou klasifikáciou je počiatočné rozdelenie na akútne a chronické rany.


Akútne rany


Kvalita primárnej starostlivosti o akútnej rany má zásadný význam pre funkčný a estetický výsledok. Cieľom je čo najlepšie podporovať proces hojenia rán v jeho fyziologickom priebehu.

Traumatická (alebo mechanická) rana

Traumatické rany sú spôsobené rôznymi, väčšinou vonkajšími, ostrými alebo tupými silami a traumou (tlakom, napätím alebo šmykovými silami) na tkanive. Zahŕňajú náhodné alebo príležitostné rany aj plánované chirurgické rany.

Tepelné, chemické a radiačne indukované rany

  • Tepelné rany vznikajú vystavením tkaniva teplu alebo chladu (popáleniny  / omrzliny / úrazy spôsobené elektrinou).
  • Chemické rany sa vyskytujú, keď je koža alebo sliznica spálená kyselinami alebo lúhom.
  • Radiačne indukované rany môžu byť spôsobené rádioaktívnymi izotopmi alebo ionizujúcim žiarením, ako sú röntgenové žiarenie alebo rádioterapia. Do tejto kategórie spadajú tiež popáleniny spôsobené UV žiarením.

Chronické rany

Chronické rany sa môžu z akútnej rany vyvinúť kedykoľvek, napr. v dôsledku nezistenej pretrvávajúcej infekcie alebo nedostatočnej primárnej starostlivosti. Vo väčšine prípadov však chronické rany predstavujú poslednú fázu progresívneho ničenia tkanív vyvolaného existujúcimi základnými chorobami (žilová, arteriálna alebo metabolické vaskulárne choroby), tlakovým poranením (napríklad dekubitovými vredami) alebo nádormi.


Prevencia miesto infekcie!

Pooperačné infekcie rán sú častou komplikáciou chirurgických zákrokov. Nielen, že sú spojené so zvýšenou úmrtnosťou a predĺženou hospitalizáciou, ale aj s enormnými nákladmi na systém zdravotnej starostlivosti. Zistite viac o preventívnych opatreniach pooperačnej infekcie.

Oblasti použitia:

k opakovanému dočasnému antiseptickému ošetreniu slizníc a priľahlej kože pred diagnostickými a chirurgickými opatreniami - v oblasti genitálií pošvy, vulvy, žaluďa, tiež pred katetrizáciou močového mechúra aj v ústnej dutine. K dočasnej podpornej terapii v prípade plesňových ochorení kože medzi prstami a pre podporné antiseptické ošetrenie rany.


Výstražné upozornenie:
Aby nedošlo k poškodeniu tkaniva, nesmie byť prípravok podávaný do hĺbky tkaniva. Liek je určený len na povrchové použitie (aplikácia tampónom alebo sprejom).

Informácie o rizikách a nežiaducich účinkoch nájdete v príbalovej informácii. V prípade ďalších otázok sa obráťte na svojho lekára alebo lekárnika!

Zásady ochrany osobných údajov

Používame analytické metódy (napr. Cookies) na meranie toho, ako často sú naše stránky navštevované a ako sú používané.
Na náš web vkladáme obsah tretích strán od iných poskytovateľov (napr. Videá). Nemáme žiadny vplyv na ďalšie spracovanie údajov a akékoľvek sledovanie poskytovateľom tretej strany.
V tejto súvislosti tiež využívame poskytovateľa služieb v tretích krajinách mimo EÚ, ktoré nemajú primeranú úroveň ochrany údajov, čo nesie nasledujúce riziká: Prístup orgánov bez informovania dotknutej osoby, žiadne práva dotknutej osoby, žiadne právne prostriedky, strata kontroly.
Svojim nastavením súhlasíte s procesmi popísanými vyššie. Svoj súhlas môžete odvolať s účinnosťou od ďalšieho vstupu na stránky. Ďalšie informácie nájdete v našich zásadách ochrany osobných údajov.