gigasept® PAA

Kapalný dezinfekční přípravek na bázi kyseliny peroctové určený pro druhý a vyšší stupeň dezinfekce flexibilních endoskopů a termolabilního operačního instrumentária. Určený k přímému použití.

Naše Plus

  • Neobsahuje aldehydy
  • Široké spektrum účinnosti
  • Zabraňuje tvorbě biofilmu
  • Bez aktivace, okamžitě k použití
  • Vynikající materiálová kompatibilia
  • Krátký expoziční čas - do 5 min

Stahování

Oblast použití

gigasept® PAA je unikátní patentovaná receptura, vyvinutá speciálně pro dezinfekci předem předčištěných flexibilních endoskopů, oftalmologického a operačního instrumentária z nerezové oceli a příslušenství z termolabilních materiálů. Vhodný pro manuální dezinfekci nebo dezinfekci v v poloautomatických dezinfektorech.

Účinnost

Baktericidní, Tuberkolocidní, Fungicidní, Sporicidní, Virucidní
Pro získání více informací o mikrobiologické účinnosti a expoziční době kontaktujte zástupce společnosti Schülke.

Informace k použití

gigasept® PAA se používá neředěný (není potřebná aktivace roztoku).Roztok je stabilní 7 dní nebo 50 cyklů. Účinnost pracovního roztoku se průběžně kontroluje pomocí testovacích proužků gigasept ® PAA test stripes.

gigasept® PAA se aplikuje na suché a předem předčištěné zdravotnické prostředky (bez organické zátěže a zbytků čistících a dezinfekčních látek). Očištěné a suché zdravotnické prostředky se vloží do pracovního roztoku, tak aby byly ponořeny všechny duté části a nevznikaly v nich vzduchové bubliny. Po uplynutí expoziční doby zdravotnické prostředky vyjměte z roztoku, důkladně opláchněte vodou (kvalita vody je závislá od stupně dezinfekce: sterilní, Aqua purificata, pitná voda).


Dodržujte předepsanou dobu expozice!!!

Použití gigasept® PAA test strips:

Pokud je pracovní roztok účinný, gigasept PAA test strips změní barvu na černou nebo tmavě modrou.
Ponořte testovací proužek do roztoku na 1 sekundu. Setřeste přebytečný roztok. Po 10 sekundách zkontrolujte změnu barvy proužku.Změna barvy proužku po více než 15-ti sekundách již není platná.

Složení

100 g gigasept® PAA obsahuje:

• 0,1 g kyseliny peroctové

Další složení:


• korozní inhibitory, detergenty, stabilizátory, pomocné látky

Fyzikálně-chemické vlastnosti

Hustota:cca. 1,02 g/cm3 / 20 °C
Forma:kapalný
Zápalná teplota:> 100 °C
Barva:bezbarvý
Dynamická viskozita:nestanoveno
pH:cca. 3,5 / 20 °C

Zvláštní upozornění

gigasept® PAA negeneruje toxické výpary, pokud je dodržená průměrná doba expozice. gigasept® PAA není sensibilizující (Test OECD 406). Při manipulaci s pracovním roztokem používejte rukavice. Neskladujte dlouhodobě při teplotě nad 30 ˚C. Skladujte v uzavřeném originálním obalu ve svislé poloze. Nepoužívejte po ukončení expirační doby. Zamezte smíchání gigasept® PAA s jinými produkty (čističe, dezinfekce), především s aldehydy nebo halogenovými deriváty (např. glutaraldehyd, chlornan sodný, atd.)
Nekompatibilní materiály: železo, nástrojová ocel, hliník, platina, poniklované a pochromované povrchy, nebo pomůcky z neželezných slitin (např. mosaz a měď).

Kompatibilní materiály: (Limitující faktor je čas expozice a také oplach vodou po době expozice) polykarbonáty, polyuretany, silikony, polysulfáty, polyamidy, polyester, polystyrén, nerezová ocel
Doba exspirace: 15 měsíců

Objednávkové informace

PoložkaObjednávkové informaceČíslo položky
Gigasept paa 5l4/Karton195751
GTIN: 4032651957514

Aplikační pomůcky

PoložkaČíslo položky
Klíč na 5l a 10l kanystr135810
Testovací proužky gigasept paa,50ks195704

Životní prostředí

Společnost Schülke své produkty vyrábí inovativními a bezpečnými postupy šetrnými k životnímu prostředí, hospodárně a za dodržení vysokých standardů kvality.

Informace

Zdravotnický prostředek tř. IIb

CE 0297

Zásady ochrany osobních údajů

Používáme analytické metody (např. Cookies) k měření toho, jak často jsou naše stránky navštěvovány a jak jsou používány.
Na náš web vkládáme obsah třetích stran od jiných poskytovatelů (např. Videa). Nemáme žádný vliv na další zpracování údajů a jakékoli sledování poskytovatelem třetí strany.
V této souvislosti také využíváme poskytovatele služeb ve třetích zemích mimo EU, které nemají odpovídající úroveň ochrany údajů, což nese následující rizika: Přístup orgánů bez informování subjektu údajů, žádná práva subjektu údajů, žádné právní prostředky, ztráta kontroly.
Svým nastavením souhlasíte s procesy popsanými výše. Svůj souhlas můžete odvolat s účinkem od dalšího vstupu na stránky. Další informace najdete v našich zásadách ochrany osobních údajů.