mikrozid® AF liquid

Tekutý dezinfekční přípravek na bázi kombinovaného účinku alkoholů vhodný k rychlé dezinfekci malých ploch a povrchů zdravotnických prostředků

Naše Plus

  • Okamžitě k použití
  • Zaručuje rychlý dezinfekční efekt
  • Vhodný k dezinfekci špatně dostupných míst
  • Dobrá materiálová snášenlivost
  • Nezanechává šmouhy

Stahování

Oblast použití

mikrozid ® AF liquid se doporučuje k rychlé dezinfekci malých ploch a povrchů zdravotnických prostředků (stoly, stolky, vozíky, kliky, dveře, pomůcky apod.). Obzvláště vhodné pro lesklé povrchy a oblasti se zvýšeným infekčním rizikem. Přípravek je vhodný všude tam, kde je potřeba rychle a zároveň účinně dezinfikovat zdravotnické pomůcky, jako např:
• Povrchy v blízkosti pacientů
• Kontaktní plochy
• Vyšetřovny
• Operační stoly a okolní povrchy
• Zdravotnické prostředky

Účinnost

Baktericidní, fungicidní, virucidní, mykobaktericidní
Pro získání více informací o mikrobiologické účinnosti a expoziční době kontaktujte zástupce společnosti Schülke.

Informace k použití

mikrozid® AF liquid se dále neředí a aplikuje se koncentrovaný pomocí postřiku, případně otěru. Povrch důkladně smočte roztokem a nechte působit po dobu 1 minuty, případně přebytečné množství tekutiny otřete po uplynutí doby expozice jednorázovou utěrkou.

Složení

100 g roztoku mikrozid® AF liquid obsahuje následující aktivní látky:
• 35 g Propan-1-ol
• 25 g Ethanol

Fyzikálně-chemické vlastnosti

Zápalná teplota:27 °C / Metoda : DIN 51755 Part 1
Dynamická viskozita:nestanoveno
Barva:bezbarvý
Forma:kapalný
Hustota:cca. 0,89 g/cm3 / 20 °C
pH:Nevztahuje se

Zvláštní upozornění

Určeno pro profesionální trh. Termoelektrické přístroje používejte až po úplném zaschnutí přípravku. Vysoce hořlavá kapalina a páry. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapální. Zákaz kouření. Skladovat v uzavřených obalech, mimo zdrojů sálavého tepla, ohně, nápojů, krmiv, potravin a slunečního záření. Teplota skladování: -20 až +25 °C. Přípravek není vhodný na povrchy, které narušuje alkohol (plexisklo, akryláty a lakované povrchy).

Objednávkové informace

PoložkaObjednávkové informaceČíslo položky
mikrozid AF liquid -PL- 10 l KA1/Kanystr109154
GTIN: 4032651091546
Mikrozid AF liquid 250 ml, rozprašovač10/Karton109160
GTIN: 4032651091607
mikrozid AF liquid 5 l1/Kanystr109166
GTIN: 4032651091669
Mikrozid AF liquid 10 l1/Kanystr109177
GTIN: 4032651091775

Aplikační pomůcky

PoložkaČíslo položky
Plastová odměrka S&M na 50 ml136102
Kohout výpustný pro kanystry 5 / 10 l135501
Dávkovací pumpa pro kanystry 5 /10 l117101
Klíč na 5l a 10l kanystr135810
Rozprašovač na 500 ml a 1 l láhve180124

Životní prostředí

Společnost schülke své produkty vyrábí inovativními a bezpečnými postupy šetrnými k životnímu prostředí, hospodárně a za dodržení vysokých standardů kvality.

Informace

Zdravotnický prostředek, Biocid

CE 0297
Zdravotnický prostředek

Související produkty

Zásady ochrany osobních údajů

Používáme analytické metody (např. Cookies) k měření toho, jak často jsou naše stránky navštěvovány a jak jsou používány.
Na náš web vkládáme obsah třetích stran od jiných poskytovatelů (např. Videa). Nemáme žádný vliv na další zpracování údajů a jakékoli sledování poskytovatelem třetí strany.
V této souvislosti také využíváme poskytovatele služeb ve třetích zemích mimo EU, které nemají odpovídající úroveň ochrany údajů, což nese následující rizika: Přístup orgánů bez informování subjektu údajů, žádná práva subjektu údajů, žádné právní prostředky, ztráta kontroly.
Svým nastavením souhlasíte s procesy popsanými výše. Svůj souhlas můžete odvolat s účinkem od dalšího vstupu na stránky. Další informace najdete v našich zásadách ochrany osobních údajů.