mikrozid® AF wipes

Dezinfekční ubrousky napuštěné alkoholovým roztokem určené pro rychlou dezinfekci malých ploch a povrchů zdravotnických prostředků otěrem.

Naše Plus

  • Jednoduchá manipulace a snadné použití
  • Rychlý a razantní dezinfekční efekt
  • Okamžitě k použití
  • Dobrá materiálová snášenlivost
  • Nezanechává rezidua na površích materiálů

Stahování

Oblast použití

mikrozid® AF wipes se doporučuje k rychlé dezinfekci malých ploch a povrchů zdravotnických prostředků (stoly, stolky, vozíky, kliky, dveře, pomůcky apod.). Obzvláště vhodné na lesklé povrchy a pro oblasti se zvýšeným infekčním rizikem. Přípravek je vhodný všude tam, kde je potřeba rychle a zároveň účinně dezinfikovat zdravotnické pomůcky, jako
např:
• Povrchy v blízkosti pacientů
• Kontaktní plochy
• Vyšetřovny
• Operační stoly a okolní povrchy
• Zdravotnické prostředky

Účinnost

Baktericidní, fungicidní, virucidní, mykobaktericidní
Pro získání více informací o mikrobiologické účinnosti a expoziční době kontaktujte zástupce společnosti Schülke.

Informace k použití

Předem odstraňte z povrchu nebo předmětu viditelné nečistoty. Vytáhněte ubrousek z plastikové dózy a stírejte dezinfikovaný povrch. Dbejte na důkladné smočení povrchu. Nechejte zaschnout. Používejte pouze na suché a studené povrchy. Pro dezinfekci větších ploch použijte více ubrousků. Po použití dózu důkladně uzavřete.

Složení

100 g roztoku mikrozid® AF wipes obsahuje následující aktivní látky:

• 35 g Propal-1-ol


• 25 g Ethanol

Fyzikálně-chemické vlastnosti

Hustota:cca. 0,89 g/cm3 / 20 °C / aktivního roztoku
Forma:Vodný alkohol obsahující roztok na netkaná textilie
Dynamická viskozita:Údaje nejsou k dispozici
Zápalná teplota:27 °C / Metoda : DIN 51755 Part 1 / aktivního roztoku
Barva:bezbarvý
pH:Nevztahuje se

Zvláštní upozornění

Určeno pro profesionální trh. Termoelektrické nástroje používejte až po úplném zaschnutí přípravku. Vysoce hořlavá kapalina a páry. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Skladovat v uzavřených obalech, mimo zdrojů sálavého tepla, ohně, nápojů, krmiv, potravin a slunečného záření. Teplota skladování: -20 až +25 °C. Přípravek není vhodný na povrchy, které narušuje alkohol (plexisklo, akryláty a lakované povrchy. Po otevření výrobce garantuje účinnost po dobu 3 měsíců. Po použití dózu vždy těsně uzavřete.
Doporučená doba expozice: 1 min od zaschnutí
Doba exspirace: 30 měsíců

Objednávkové informace

PoložkaObjednávkové informaceČíslo položky
Mikrozid AF wipes 200 ks, jumbo dóza10/Karton109157
GTIN: 4032651091577
mikrozid AF wipes EU-A 150 ST DS10/Karton109199
GTIN: 4032651091997
mikrozid AF wipes EU-N 150 ST DS10/Karton109200
GTIN: 4032651092000
mikrozid AF wipes -INT- 150 ST DS10/Karton109203
GTIN: 4032651092031
Mikrozid AF wipes 150 ks, náhrada1/Karton109204
GTIN: 4032651092048
mikrozid AF wipes premium 50 ks12/Karton70000808
GTIN: 4032651959075
mikrozid AF wipes Jumbo Ref 200 ST BT12/Karton70001405
GTIN: 4032651963294
mikrozid AF wipes Ref INT 150 ST BT20/Karton70002062
GTIN: 4032651977161
mikrozid AF wipes Jumbo 220 ST DS10/Karton70003093
GTIN: 4032651980741
mikrozid AF wipes Jumbo Ref 220 ST BT12/Karton70003094
GTIN: 4032651980765

Životní prostředí

Společnost Schülke své produkty vyrábí inovativními a bezpečnými postupy šetrnými k životnímu prostředí, hospodárně a za dodržení vysokých standardů kvality.

Informace

Zdravotnický prostředek, Biocid

CE 0297

Související produkty

Zásady ochrany osobních údajů

Používáme analytické metody (např. Cookies) k měření toho, jak často jsou naše stránky navštěvovány a jak jsou používány.
Na náš web vkládáme obsah třetích stran od jiných poskytovatelů (např. Videa). Nemáme žádný vliv na další zpracování údajů a jakékoli sledování poskytovatelem třetí strany.
V této souvislosti také využíváme poskytovatele služeb ve třetích zemích mimo EU, které nemají odpovídající úroveň ochrany údajů, což nese následující rizika: Přístup orgánů bez informování subjektu údajů, žádná práva subjektu údajů, žádné právní prostředky, ztráta kontroly.
Svým nastavením souhlasíte s procesy popsanými výše. Svůj souhlas můžete odvolat s účinkem od dalšího vstupu na stránky. Další informace najdete v našich zásadách ochrany osobních údajů.