mikrozid® AF wipes

Dezinfekčné vreckovky napustené alkoholovým roztokom určené k rýchlej dezinfekcii malých plôch a povrchov zdravotníckych prostriedkov náterom .

Naše plus

 • Jednoduchá manipulácia a jednoduché použitie
 • Rýchly a razantný dezinfekčný efekt
 • Okamžite k použitiu
 • Dobrá materiálová znášanlivosť
 • Nezanecháva zvyšky na povrchoch materiálov

Sťahovania

Oblasti použitia

Mikrozid AF wipes sa odporúča k rýchlej dezinfekcii malých plôch a povrchov zdravotníckych prostriedkov (stoly, vozíky, kľučky, dvere, pomôcky atď.). Vhodný na lesklé povrchy a oblasti so zvýšeným infekčným rizikom. Prípravok je vhodný tam, kde je potrebná rýchla a účinná dezinfekcia zdravotníckych pomôcok ako napr.:
 • Povrchy v blízkosti pacientov
 • Kontaktné plochy
 • Ordinácie
 • Operačné stoly a okolité povrchy
 • Zdravotnícke prostriedky

Popis produktu

Baktericídny, virucídny, mykobaktericídny, fungicídny.
Pre bližšie informácie o mikrobiologickej účinnosti a expozičnej dobe kontaktujte zástupcu spoločnosti Schülke.

Informácie k použitiu

Vopred odstráňte z povrchu alebo predmetu viditeľné nečistoty. Vytiahnite vreckovku z plastovej dózy a utierajte dezinfikovaný povrch. Dbajte na dôkladné namočenie povrchu. Nechajte zaschnúť. Používajte len na suché a studené povrchy. K dezinfekcii väčších plôch použite viac vreckoviek. Po použití dózu dôkladne uzavrite.

Zloženie

100 g prípravku mikrozid AF wipes obsahuje nasledujúce aktívne látky:
 • 35 g Propan-1-ol
 • 25 g Ethanol


Fyzikálno-chemické vlastnosti

Forma:Vodný, alkohol obsahujúci roztok na ovčie rúno stieračkách
Dynamická viskozita:Údaje sú nedostupné
Bod vzplanutia:27 °C / Metóda : DIN 51755 Part 1 / aktívneho roztoku
Farba:bezfarebný
Hustota:cca. 0,89 g/cm3 / 20 °C / aktívneho roztoku
pH:Nepoužiteľné

Zvláštne upozornenie

Určené pre profesionálny trh. Termoelektrické prístroje používajte až po úplnom zaschnutí prípravku. Vysoko horľavá kvapalina a pary. Chráňte pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami, otvoreným ohňom a inými zápalnými zdrojmi. Zákaz fajčenia. Skladujte v uzatvorených obaloch, mimo zdrojov sálavého tepla, ohňa, nápojov, krmív, potravín a slnečného žiarenia. Teplota skladovania: -20 až +25 °C. Prípravok nie je vhodný na povrchy, ktoré narušuje alkohol (plexisklo, akryláty a lakované povrchy). Po otvorení výrobca garantuje účinnosť po dobu 3 mesiacov. Po použití dózu vždy dôkladne uzavrite. Doporučená doba expozície: 1 min od zaschnutia.
Doba exspirácie: 30 mesiacov.

Objednávkové informácie

PoložkaObjednávkové informácieCíslo položky
mikrozid AF wipes Jumbo 220 ST DS1/Kartón70003093
GTIN: 4032651980741
mikrozid AF wipes Jumbo Ref 200 ST BT12/Kartón70001405
GTIN: 4032651963294
mikrozid AF wipes Jumbo Ref 220 ST BT1/Kartón70003094
GTIN: 4032651980765
Mikrozid AF wipes 200 ks, jumbo náhrada1/Kartón109159
GTIN: 4032651091591
mikrozid AF wipes EU-A 150 ST DS1/Kartón109199
GTIN: 4032651091997
Mikrozid AF wipes 150 ks, náhrada1/Kartón109204
GTIN: 4032651092048
mikrozid AF wipes Ref INT 150 ST BT20/Kartón70002062
GTIN: 4032651977161
Mikrozid AF wipes 200 ks, jumbo dóza10/Kartón109157
GTIN: 4032651091577
mikrozid AF wipes premium 50 ks12/Kartón70000808
GTIN: 4032651959075

Životné prostredie

Spoločnosť Schülke vyrába svoje produkty inovatívnymi a bezpečnými postupmi šetrnými k životnému prostrediu, hospodárne a za dodržania vysokých štandardov kvality.

Informácie

Zdravotnícky prostriedok triedy IIa

CE 0297

Zásady ochrany osobných údajov

Používame analytické metódy (napr. Cookies) na meranie toho, ako často sú naše stránky navštevované a ako sú používané.
Na náš web vkladáme obsah tretích strán od iných poskytovateľov (napr. Videá). Nemáme žiadny vplyv na ďalšie spracovanie údajov a akékoľvek sledovanie poskytovateľom tretej strany.
V tejto súvislosti tiež využívame poskytovateľa služieb v tretích krajinách mimo EÚ, ktoré nemajú primeranú úroveň ochrany údajov, čo nesie nasledujúce riziká: Prístup orgánov bez informovania dotknutej osoby, žiadne práva dotknutej osoby, žiadne právne prostriedky, strata kontroly.
Svojim nastavením súhlasíte s procesmi popísanými vyššie. Svoj súhlas môžete odvolať s účinnosťou od ďalšieho vstupu na stránky. Ďalšie informácie nájdete v našich zásadách ochrany osobných údajov.