gigasept® FF (new)

Speciální kapalný dezinfekční přípravek na bázi succindialdehydu pro dezinfekci nástrojů, endoskopů, ultrazvukových sond, anesteziologického příslušenství a dalších.

Naše Plus

  • Bez obsahu formaldehydu a glutaraldehydu
  • Vynikající materiálová snášenlivost
  • Stabilita pracovního roztoku až 14 dní
  • Vhodný pro druhý a vyšší stupeň dezinfekce
  • Vhodný pro dezinfekci podávek

Stahování

Oblast použití

Pro manuální dezinfekci chirurgických nástrojů a přístrojů, i z citlivých materiálů. Zvláště vhodný pro rigidní a flexibilní endoskopy, ultrazvukové sondy (např. sondy TEE), na anestetické příslušenství a dýchací masky. Také vhodný pro poloautomatické a automatické dezinfektory, které pracují za studených teplot (max. pokojová teplota). Vhodný i pro UZV myčky při použití za nízkých teplot.

Účinnost

Baktericidní, virucidní na BVDV / Vaccinia (HIV/HBV/HCV) / Papova SV40, Adeno, Polio, mykobaktericidní, tuberkulocidní, fungicidní, sporocidní
Pro získání více informací o mikrobiologické účinnosti a expoziční době kontaktujte zástupce společnosti Schülke.

Informace k použití

Dezinfekce nástrojů: Nástroje vkládejte do připraveného pracovního roztoku. Po příslušné době expozice nástroje vyjměte a opláchněte. Vyšší stupeň dezinfekce: Dle doporučení výrobce nástroj rozeberte a vyčistěte. Očištěné a osušené nástroje vložte do pracovního roztoku tak, aby byly naplněny všechny duté části a nevznikaly v nich vzduchové bubliny. Po příslušné době expozice je nutné předměty vyjmout a opláchnout vodou, jejichž úroveň čistoty je stanovena příslušnou vyhláškou. Osušte a uskladněte dle schválených podmínek. Pracovní roztok je možné používat opakovaně po dobu max. 14 dní. Nekombinujte s přípravky na bázi aminu nebo KAS. gigasept® FF new je vhodný na nástroje z kovů, gumy, skla, porcelánu a plastů.

Složení

100 g gigasept® FF new obsahuje následující aktivní látky:

• 11,9 g succinate acid dialdehyde (dialhedyd kyseliny jantarové)


• 3,2 g dimethoxytetrahydrofuran
Další složení:

<5% fosfonáty, <5% anionaktivní tenzidy, <5% neionogenní


tenzidy, parfém, inhibitory koroze

Fyzikálně-chemické vlastnosti

Hustota:cca. 1,01 g/cm3 / 20 °C
Forma:kapalný
Barva:zelený
Zápalná teplota:38,5 °C / Metoda : DIN 51755 Part 1
Dynamická viskozita:Údaje nejsou k dispozici
pH:6,3 - 6,6 / 100 % / 20 °C

Zvláštní upozornění

Pouze pro profesionální trh. Používejte ochranné rukavice (nitril nebo butyl). Nekombinujte s přípravky na bázi aminu nebo KAS. Skladujte při teplotách do 25 °C. Nepřekračujte doporučený čas expozice
Doba exspirace: 24 měsíců

Objednávkové informace

PoložkaObjednávkové informaceČíslo položky
Gigasept FF new 5 l1/Kanystr125503
GTIN: 4032651255030
gigasept FF neu EU-N 2 l FL1/Kartón125507
GTIN: 4032651255078
Gigasept FF new 2 l5/Karton125509
GTIN: 4032651255092

Životní prostředí

Společnost Schülke své produkty vyrábí inovativními a bezpečnými postupy šetrnými k životnímu prostředí, hospodárně a za dodržení vysokých standardů kvality.

Informace

Zdravotnický prostředek tř. IIb

CE 0297

Zásady ochrany osobních údajů

Používáme analytické metody (např. Cookies) k měření toho, jak často jsou naše stránky navštěvovány a jak jsou používány.
Na náš web vkládáme obsah třetích stran od jiných poskytovatelů (např. Videa). Nemáme žádný vliv na další zpracování údajů a jakékoli sledování poskytovatelem třetí strany.
V této souvislosti také využíváme poskytovatele služeb ve třetích zemích mimo EU, které nemají odpovídající úroveň ochrany údajů, což nese následující rizika: Přístup orgánů bez informování subjektu údajů, žádná práva subjektu údajů, žádné právní prostředky, ztráta kontroly.
Svým nastavením souhlasíte s procesy popsanými výše. Svůj souhlas můžete odvolat s účinkem od dalšího vstupu na stránky. Další informace najdete v našich zásadách ochrany osobních údajů.