gigasept® FF (new)

gigasept® FF (new) je vysoce účinný dezinfekční prostředek na bázi dialdehydu kyseliny jantarové pro manuální reprocessing chirurgických a citlivých lékařských nástrojů.

Naše Plus

  • Bez obsahu formaldehydu a glutaraldehydu
  • Vynikající materiálová snášenlivost
  • Stabilita pracovního roztoku až 14 dní
  • Vhodný pro druhý a vyšší stupeň dezinfekce
  • Vhodný pro dezinfekci podávek

Stahování

Oblast použití

Dezinfekce termolabilních a termostabilních nástrojů, např. flexibilní a rigidní endoskopy, ultrazvukové sondy, anesteziologické přístroje, dýchací masky, nástroje atd.

Účinnost

Baktericidní, virucidní na BVDV / Vaccinia (HIV/HBV/HCV) / Papova SV40, Adeno, Polio, mykobaktericidní, tuberkulocidní, fungicidní, sporocidní
Pro získání více informací o mikrobiologické účinnosti a expoziční době kontaktujte zástupce společnosti Schülke.

Informace k použití

gigasept® FF (new) je koncentrát, který se ředí studenou vodou na požadovanou pracovní koncentraci.

Příklad aplikace:
1 litr 6% pracovního roztoku odpovídá 940 ml vody a 60 ml gigasept® FF (new).
Ponořte endoskopy a nástroje, které mají být deinfikovány, do roztoku gigasept® FF (nový). Zajistěte úplné ponoření povrchů i dutých nástroj do roztoku. Po dezinfekci důkladně opláchněte všechny nástroje vodou minimálně v kvalitě pitné vody nebo nejlépe sterilní destilovanou vodou nebo plně deionizovanou vodou, aby byly zcela odstraněny veškeré zbytky roztoku. Dodržujte prosím doporučení výrobců přístrojů.

Doba použití:
14 dnů a to za předpokladu, že se pracovní roztok používá pouze k dezinfekci dříve vyčištěných nástrojů. Národní předpisy mohou omezit dobu, během níž lze roztok používat.
Kromě ručního ošetření endoskopů a nástrojů je gigasept® FF (nový) vhodný také pro poloautomatické stroje, které pracují cyklickým procesem při pokojové teplotě.

Složení

100 g roztoku obsahuje:
  • 93,9 g aktivní látky DMO-THF, ethanol a voda.


Fyzikálně-chemické vlastnosti

Dynamická viskozita:Údaje nejsou k dispozici
Zápalná teplota:38,5 °C / Metoda : DIN 51755 Part 1
Hustota:cca. 1,01 g/cm3 / 20 °C
Forma:kapalný
Barva:zelený
pH:6,3 - 6,6 / 100 % / 20 °C

Zvláštní upozornění

Před použitím si vždy přečtěte etiketu a informace o produktu. Pouze pro profesionální použití. Jakékoli vážné incidenty související s výrobkem je třeba hlásit výrobci a příslušnému úřadu.

Materiálová kompatibilita:
kovy, pryž, sklo, plasty, flexibilní endoskopy.

Interakce:
Nemíchejte gigasept® FF (new) s jinými produkty. Pokud se gigasept® FF (new) dostane do kontaktu s aplikačními roztoky obsahujícími aminy, může dojít k vysrážení a nevratnému zabarvení, např. pokud jsou při předčištění použity čisticí prostředky obsahující aminy a nejsou dostatečně opláchnuty.

Skladování:
Neuchovávejte po delší dobu při teplotě nad 25 °C. Uchovávejte nádobu těsně uzavřenou. Chraňte před mrazem, horkem a slunečním zářením. Skladujte v původní nádobě. Nepoužívejte výrobek po uplynutí doby použitelnosti.

Doba exspirace: 24 měsíců

Objednávkové informace

PoložkaObjednávkové informaceČíslo položky
Gigasept FF new 5 l1/Kanystr125503
GTIN: 4032651255030
gigasept FF neu EU-N 2 l FL5/Karton125507
GTIN: 4032651255078
Gigasept FF new 2 l5/Karton125509
GTIN: 4032651255092
gigasept FF neu -INT- 5 l KA1/Kanystr70003415
GTIN: 4032651984381
gigasept FF neu EU-N 2 l FL5/Karton70003417
GTIN: 4032651984398

Životní prostředí

Společnost Schülke své produkty vyrábí inovativními a bezpečnými postupy šetrnými k životnímu prostředí, hospodárně a za dodržení vysokých standardů kvality.

Informace

Zdravotnický prostředek

CE 0297

Související produkty

Zásady ochrany osobních údajů

Používáme analytické metody (např. Cookies) k měření toho, jak často jsou naše stránky navštěvovány a jak jsou používány.
Na náš web vkládáme obsah třetích stran od jiných poskytovatelů (např. Videa). Nemáme žádný vliv na další zpracování údajů a jakékoli sledování poskytovatelem třetí strany.
V této souvislosti také využíváme poskytovatele služeb ve třetích zemích mimo EU, které nemají odpovídající úroveň ochrany údajů, což nese následující rizika: Přístup orgánů bez informování subjektu údajů, žádná práva subjektu údajů, žádné právní prostředky, ztráta kontroly.
Svým nastavením souhlasíte s procesy popsanými výše. Svůj souhlas můžete odvolat s účinkem od dalšího vstupu na stránky. Další informace najdete v našich zásadách ochrany osobních údajů.