gigasept® FF (new)

Špeciálny kvapalný dezinfekčný prípravok na báze succindialdehydu pre dezinfekciu nástrojov, endoskopov, ultrazvukových sond, anestéziologického príslušenstva a ďalších.

Naše plus

  • Bez obsahu formaldehydu a glutaraldehydu
  • Vynikajúca materiálová znášanlivosť
  • Stabilita pracovného roztoku až 14 dní
  • Vhodný pre druhý a vyšší stupeň dezinfekcie
  • Vhodný pre dezinfekciu podávek

Sťahovania

Oblasti použitia

K manualnej dezinfekcii chirurgických nástrojov a prístrojov, aj z citlivých materiálov. Zvlášť vhodný pre rigidné a flexibilné endoskopy, ultrazvukové sondy (napr. Sondy TEE), na anestetické príslušenstvo a dýchacie masky. Tiež vhodný pre poloautomatické a automatické dezinfektory, ktoré pracujú za studených teplôt (max. izbová teplota). Vhodný aj na UZV umývačky pri použití za nízkych teplôt.

Popis produktu

Baktericídny, virucídny na BVDV / Vaccinia (HIV / HBV / HCV) / Papova SV40, Adeno, Polio, mykobakteriocídny, tuberkulocídny, fungicídny, sporociíny
Pre získanie viac informácií o mikrobiologickej účinnosti a expozičnej dobe kontaktujte zástupcu spoločnosti Schülke.

Informácie k použitiu

Dezinfekcia nástrojov: Nástroje vkladajte do pripraveného pracovného roztoku. Po príslušnej dobe expozície nástroje vyberte a opláchnite. Vyšší stupeň dezinfekcie: Podľa odporúčania výrobcu nástroj rozoberte a vyčistite. Očistené a osušené nástroje vložte do pracovného roztoku tak, aby boli naplnené všetky duté časti a nevznikali v nich vzduchové bubliny. Po príslušnej dobe expozície je nutné predmety vybrať a opláchnuť vodou, ktorých úroveň čistoty je stanovená príslušnou vyhláškou. Osušte a uskladnite podľa schválených podmienok. Pracovný roztok je možné používať opakovane po dobu max. 14 dní. Nekombinujte s prípravkami na báze amínu alebo KAS. gigasept® FF new je vhodný na nástroje z kovov, gumy, skla, porcelánu a plastov.

Zloženie

100 g gigasept® FF new obsahuje nasledujúce aktívne látky:
• 11,9 g Succinate acid dialdehyde (dialhedyd kyseliny jantárovej)
• 3,2 g dimethoxytetrahydrofuran
Ďalšie zloženie:
<5% fosfonáty, <5% aniónaktívne tenzidy, <5% neionogénne tenzidy, parfum, inhibítory korózie

Fyzikálno-chemické vlastnosti

Hustota:cca. 1,01 g/cm3 / 20 °C
Bod vzplanutia:38,5 °C / Metóda : DIN 51755 Part 1
Farba:zelený
Forma:kvapalina
Dynamická viskozita:Údaje sú nedostupné
pH:6,3 - 6,6 / 100 % / 20 °C

Zvláštne upozornenie

Len pre profesionálny trh. Používajte ochranné rukavice (nitril alebo butyl). Nekombinujte s prípravkami na báze amínu alebo KAS. Udržujte pri teplotách do 25 ° C. Neprekračujte odporúčaný čas expozície
Doba exspirácie: 24 mesiacov

Objednávkové informácie

PoložkaObjednávkové informácieCíslo položky
Gigasept FF new 2 l5/Kartón125509
GTIN: 4032651255092
gigasept FF neu EU-N 2 l FL1/Kartón125507
GTIN: 4032651255078
Gigasept FF new 5 l1/Kanister125503
GTIN: 4032651255030

Životné prostredie

Spoločnosť Schülke svoje produkty vyrába inovatívnymi a bezpečnými postupmi šetrnými k životnému prostrediu, hospodárne a za dodržanie vysokých štandardov kvality

Informácie

Zdravotnícky prostriedok tr. IIb

CE 0297

Zásady ochrany osobných údajov

Používame analytické metódy (napr. Cookies) na meranie toho, ako často sú naše stránky navštevované a ako sú používané.
Na náš web vkladáme obsah tretích strán od iných poskytovateľov (napr. Videá). Nemáme žiadny vplyv na ďalšie spracovanie údajov a akékoľvek sledovanie poskytovateľom tretej strany.
V tejto súvislosti tiež využívame poskytovateľa služieb v tretích krajinách mimo EÚ, ktoré nemajú primeranú úroveň ochrany údajov, čo nesie nasledujúce riziká: Prístup orgánov bez informovania dotknutej osoby, žiadne práva dotknutej osoby, žiadne právne prostriedky, strata kontroly.
Svojim nastavením súhlasíte s procesmi popísanými vyššie. Svoj súhlas môžete odvolať s účinnosťou od ďalšieho vstupu na stránky. Ďalšie informácie nájdete v našich zásadách ochrany osobných údajov.