gigasept® instru AF

gigasept® instru AF je bezaldehydový dezinfekční a čistící prostředek pro lékařské instrumentárium

Naše Plus

  • Bez obsahu aldehydů
  • Excelentní čistící vlastnosti
  • Široké spektrum mikrobiologické účinnosti
  • Zkrácený čas pro UZV čištění

Stahování

Oblast použití

Vhodné pro ruční čištění a dezinfekci termostabilních a termolabilních nástrojů všech typů (kromě flexibilních endoskopů). Díky svému vynikajícímu čisticímu výkonu - zejména v ultrazvukové lázni - a své komplexní mikrobiologické účinnosti nabízí gigasept® instru AF všechny důležité vlastnosti produktu pro regeneraci nástrojů v nemocnicích a ordinacích.

Účinnost

Baktericidní, Fungicidní, virucidní na BVDV / Vaccinia (HIV/HBV/ HCV) / Adeno / Papova SV 40, mykobaktericidní

Pro získání více informací o mikrobiologické účinnosti a expoziční době kontaktujte zástupce společnosti Schülke.

Informace k použití

gigasept® instru AF je koncentrát, který se ředí se studenou vodou na požadovanou aplikační koncentraci.

Dávkování:
podle stupně účinnosti 1,5 % - 4 %.

Příklad aplikace:
1 litr 3% pracovního roztoku odpovídá 970 ml vody a 30 ml gigasept® instru AF.
Ihned po použití ponořte nástroje určené k dezinfekci do roztoku gigasept® instru AF. Zajistěte úplné ponoření povrchů i dutých nástrojů do roztoku. Všechny nástroje po čištění důkladně opláchněte vodou minimálně v kvalitě pitné vody nebo nejlépe sterilní destilovanou vodou nebo plně deionizovanou vodou, abyste zcela odstranili zbytky čisticího roztoku.
Nepřekračujte uvedené doby kontaktu a koncentrace. Dodržujte prosím doporučení výrobců přístrojů. Národní předpisy mohou vyžadovat, aby čištění a dezinfekce byly prováděny ve dvou samostatných krocích procesu. Není určeno pro konečnou dezinfekci semikritických a kritických zdravotnických prostředků!

Doba použití:
7 dní platí, za předpokladu, že se pracovní roztok používá pouze k dezinfekci dříve vyčištěných nástrojů. Pokud se pracovní roztok používá k čištění, národní předpisy mohou omezit dobu, po kterou lze roztok používat.

Ultrazvukový reprocessing:
gigasept® instru AF je zvláště vhodný pro použití v ultrazvukových vanách. Při tomto procesu je zachována chemická stabilita produktu. Studie ukázaly, že s gigasept® instru AF lze dosáhnout velmi dobrého čištění již po několika sekundách. Roztok by se neměl zahřívat nad 40 °C.

Složení

100 g roztoku obsahuje následující léčivé látky:
  • 15,6 g Cocospropylendiaminguanidin diacetátu, 35 g Fenoxypropanolů, 2,5 g benzalkoniumchloridu.


Fyzikálně-chemické vlastnosti

Dynamická viskozita:cca. 30 mPa*s / 20 °C / Metoda : DIN 54453
Zápalná teplota:40,5 °C / Metoda : ISO 3679
Forma:kapalný
Barva:zelený
Hustota:cca. 0,99 g/cm3 / 20 °C
pH:9,1 - 9,5 / 100 % / 20 °C

Zvláštní upozornění

Před použitím si vždy přečtěte etiketu a informace o produktu. Pouze pro profesionální použití. Jakékoli vážné incidenty související s výrobkem je třeba hlásit výrobci a příslušnému úřadu.
Pokud se roztok či koncentrát gigasept® instru AF dostane do kontaktu s jinými produkty (zejména s těmi, které obsahují aldehyd), může dojít ke srážení/změně barvy/ztrátě účinnosti. Proto je třeba se vyvarovat jakékoli kombinaci s jinými produkty. Před prvním použitím gigasept® instru AF proto doporučujeme důkladně vypláchnout všechny aplikační pomůcky a vany.
Uchovávejte nádobu těsně uzavřenou. Chraňte před mrazem, horkem a slunečním zářením. Skladujte v původní nádobě. Nepoužívejte gigasept® instru AF po uplynutí doby použitelnosti.

Doba exspirace: 36 měsíců

Objednávkové informace

PoložkaObjednávkové informaceČíslo položky
Gigasept Instru AF 2l5/Karton107425
GTIN: 4032651074259
Gigasept Instru AF 5l1/Kanystr107426
GTIN: 4032651074266

Životní prostředí

Společnost Schülke své produkty vyrábí inovativními a bezpečnými postupy šetrnými k životnímu prostředí, hospodárně a za dodržení vysokých standardů kvality.

Informace

Zdravotnický prostředek

CE 0297

Zásady ochrany osobních údajů

Používáme analytické metody (např. Cookies) k měření toho, jak často jsou naše stránky navštěvovány a jak jsou používány.
Na náš web vkládáme obsah třetích stran od jiných poskytovatelů (např. Videa). Nemáme žádný vliv na další zpracování údajů a jakékoli sledování poskytovatelem třetí strany.
V této souvislosti také využíváme poskytovatele služeb ve třetích zemích mimo EU, které nemají odpovídající úroveň ochrany údajů, což nese následující rizika: Přístup orgánů bez informování subjektu údajů, žádná práva subjektu údajů, žádné právní prostředky, ztráta kontroly.
Svým nastavením souhlasíte s procesy popsanými výše. Svůj souhlas můžete odvolat s účinkem od dalšího vstupu na stránky. Další informace najdete v našich zásadách ochrany osobních údajů.