gigasept® instru AF

Tekutý dezinfekční přípravek s mycími účinky na bázi kombinace aminu, fenoxypropanolu a KAS. Vhodný pro manuální dezinfekci a čištění chirurgického instrumentária a rigidních endoskopů

Naše Plus

  • Bez obsahu aldehydů
  • Excelentní čistící vlastnosti
  • Zkrácený čas pro UZV čištění

Stahování

Oblast použití

gigasept® instru AF je vhodný k manuální dezinfekci a čištění termostabilních a termolabilních nástrojů všeho druhu (mimo flexibilní endoskopy). Vynikajících výsledků dosahuje při použití v ultrazvukových čističkách

Účinnost

Baktericidní, Fungicidní, virucidní na BVDV / Vaccinia (HIV/HBV/ HCV) / Adeno / Papova SV 40, mykobaktericidní

Pro získání více informací o mikrobiologické účinnosti a expoziční době kontaktujte zástupce společnosti Schülke.

Informace k použití

gigasept® instru AF se ředí vodou na požadovanou koncentraci pracovního roztoku. Nástroje určené k reprocessingu se ponoří do připraveného roztoku tak, aby byly zcela ponořené a roztokem byly naplněné všechny duté části po stanovenou dobu expozice. Po expozici a následném čištění se endoskopy a nástroje vyjmou z roztoku a důkladně se opláchnou pitnou vodou. Pracovní roztok by neměl přesáhnout teplotu 40 °C. Při znečištění je nutno roztok vyměnit. gigasept® instru AF je vhodný pro dezinfekci a čištění nástrojů z kovů, gumy, skla, porcelánu, plastů (částečně i polykarbonáty). Nedoporučuje se míchat gigasept® instru AF s jinými produkty či detergenty. Reaguje s aldehydy. Veškeré aplikační pomůcky a dezinfekční nádoby před použitím řádně opláchněte vodou. Při dezinfekci zdravotnických pomůcek postupujte vždy v souladu s doporučením výrobce zdravotnické pomůcky. Není určeno k závěrečné dezinfekci semikritických a kritických zdravotnických pomůcek. Pracovní roztok může být použít po dobu 7 dnů, pokud se do roztoků vkládají předem očištěné zdravotnícke pomůcky

Složení

100 g roztoku gigasept® instru AF obsahuje následující aktivní látky:
• 14 g Cocospropylendiaminguanidindiacetat
• 35 g Phenoxypropanole
• 2,5 g Benzalkoniumchlorid
Další složení:

• 5-15% neionoiogenní tenzidy
• inhibitory koroze, barvivo, parfém

Fyzikálně-chemické vlastnosti

Hustota:cca. 0,99 g/cm3 / 20 °C
Dynamická viskozita:cca. 30 mPa*s / 20 °C / Metoda : DIN 54453
Forma:kapalný
Barva:zelený
Zápalná teplota:40,5 °C / Metoda : ISO 3679
pH:9,1 - 9,5 / 100 % / 20 °C

Zvláštní upozornění

Pouze pro profesionální trh. Nemíchejte gigasept instru AF s jinými produkty či detergenty. Nepoužívejte gigasept instru AF po expiraci.
Doba exspirace: 36 měsíců

Objednávkové informace

PoložkaObjednávkové informaceČíslo položky
Gigasept Instru AF 2l5/Karton107425
GTIN: 4032651074259
Gigasept Instru AF 5l1/Kanystr107426
GTIN: 4032651074266

Životní prostředí

Společnost Schülke své produkty vyrábí inovativními a bezpečnými postupy šetrnými k životnímu prostředí, hospodárně a za dodržení vysokých standardů kvality.

Informace

Zdravotnický prostředek tř. IIb

CE 0297

Zásady ochrany osobních údajů

Používáme analytické metody (např. Cookies) k měření toho, jak často jsou naše stránky navštěvovány a jak jsou používány.
Na náš web vkládáme obsah třetích stran od jiných poskytovatelů (např. Videa). Nemáme žádný vliv na další zpracování údajů a jakékoli sledování poskytovatelem třetí strany.
V této souvislosti také využíváme poskytovatele služeb ve třetích zemích mimo EU, které nemají odpovídající úroveň ochrany údajů, což nese následující rizika: Přístup orgánů bez informování subjektu údajů, žádná práva subjektu údajů, žádné právní prostředky, ztráta kontroly.
Svým nastavením souhlasíte s procesy popsanými výše. Svůj souhlas můžete odvolat s účinkem od dalšího vstupu na stránky. Další informace najdete v našich zásadách ochrany osobních údajů.