mikrozid® universal wipes green line

Chusteczki do szybkiej dezynfekcji powierzchni, tym - powierzchni wyrobów medycznych o doskonałej kompatybilności materiałowej.

Zalety

  • w 100% wolne od plastiku
  • neutralne dla klimatu
  • wyróżniająca kompatybilność materiałowa
  • wysoka skuteczność w krótkim czasie kontaktu
  • produkt biobójczy i wyrób medyczny (dualna rejestracja)
  • testowane dermatologicznie

Pobrania

Obszar zastosowania

Produkt przeznaczony do dezynfekcji powierzchni oraz wyrobów medycznych - szczególnie w strefie dotykowej. Produkt nadaje się do dezynfekcji wrażliwych urządzeń.

Wskazówki dotyczące stosowania

Dokładnie przetrzyj powierzchnię chusteczką i pozwól, aby roztwór zaczął działać. Zapewnij całkowite zwilżenie powierzchni. Przed dezynfekcją należy upewnić się, że wszystkie widoczne zabrudzenia zostały usunięte. Wydajność chusteczek zależy od temperatury pomieszczenia i struktury dezynfekowanych powierzchni. Podczas otwierania miękkiego opakowania należy przestrzegać zasad higieny. Upewnij się, że pokrywa jest zamknięta po użyciu. Wszelkie ewentualne poważne incydenty związane z użytkowaniem produktu należy zgłaszać producentowi i właściwemu organowi. Chusteczki nie są przeznaczone do końcowej dezynfekcji półkrytycznych i krytycznych wyrobów medycznych! Produkt można stosować również bez rękawiczek, o ile pozwalają na to przepisy dotyczące ochrony przed infekcjami i bezpieczeństwa pracy. Produkt przeznaczony dla użytkowników profesjonalnych.



Dane produktu

Skład:

100 g roztworu zawiera następujące substancje czynne: 17,4 g propan-2-olu, 12,6 g etanolu (94 % w/w)

Oznakowanie zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 648/2004: < 5% anionowe substancje powierzchniowo czynne



Dane chemiczno-fizyczne

Forma:Roztwór wodno-alkoholowy na chusteczkach z włókniny
Tarcie, dynamiczne:Brak dostępnych danych
Kolor:bezbarwny
Temperatura zapłonu:26 °C / Metoda : DIN 51755 Part 1 / dla roztworu aktywnego
Gęstość:ok. 0,95 g/cm3 / dla roztworu aktywnego
pH:ok. 3,5 / 100 % / dla roztworu aktywnego

Wskazówki szczególne

Produkt jest wysoce kompatybilny z materiałami takimi jak metale i tworzywa sztuczne (z wyjątkiem szkła akrylowego i lakierów wrażliwych na działanie alkoholu). Podczas stosowania alkoholowych środków dezynfekujących należy przestrzegać zasad ochrony przeciwpożarowej. Przechowywać z dala od ognia i źródeł ciepła. Przy odpowiednim obchodzeniu się z produktem schülke gwarantuje okres przydatności po pierwszym otwarciu opakowania wynoszący jeden miesiąc.

Informacje dotyczące zamówienia

Artykuł/ProduktInformacje dotyczące zamówieniaNumer artykułu/produktu
mikrozid univ wipes green line 114 ST SP6/Karton70003354
GTIN: 4032651983728
mikrozid univ wipes green maxi 90 ST SP1/Karton70003664
GTIN: 4032651985357

Informacje dotyczące ochrony środowiska

Schülke wytwarza produkty przy użyciu zaawansowanych, bezpiecznych i przyjaznych dla środowiska procesów produkcyjnych, zachowując jednocześnie wysokie standardy jakości.
CE 0297
Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.
Produkt wyłącznie do użytku profesjonalnego.

Polityka prywatności

Używamy metod analitycznych (na przykład plików cookie), aby mierzyć jak często odwiedzana jest nasza witryna/ strona i w jaki sposób jest używana.
Na naszej stronie osadzamy treści stron trzecich od innych dostawców (np. filmy). Nie mamy wpływu na dalsze przetwarzanie danych i ich śledzenie przez zewnętrznego dostawcę.
W tym kontekście korzystamy także z usługodawców z państw trzecich (spoza UE), którzy nie mają odpowiedniego poziomu ochrony danych, co wiąże się z następującymi zagrożeniami: dostęp organów bez informowania osoby, której dane dotyczą; brak praw osoby, której dane dotyczą; brak środków odwoławczych; utrata kontroli nad danymi.
Używając swoich ustawień wyrażasz zgodę na procesy opisane powyżej. Możesz wycofać zgodę ze skutkiem w przyszłości. Więcej informacji znajdziesz w naszejPolityce Prywatności.