Profilaktyka infekcji z przedłużonym czasem działania

Produkty do antyseptyki skóry i błon śluzowych

Dezynfekcja skóry i błon śluzowych przed zabiegami chirurgicznymi jest jednym z najbardziej elementarnych działań w kontekście profilaktyki zakażeń.

Dezynfekcja skóry


Dezynfekcja skóry schulke

Antyseptyka skóry jest jednym z najważniejszych standardów zapobiegania zakażeniom miejsca operowanego (SSI) i zakażeniom krwi związanym z cewnikiem (CRBSI). Na ogół do antyseptyki skóry stosuje się preparaty o wysokiej zawartości alkoholu (≥ 60%), które przy krótkich czasach ekspozycji umożliwiają redukcję liczby drobnoustrojów o 99 do 99,9%.

Przedłużony efekt działania a efekt rezydualny antyseptyków na bazie alkoholu


W niemieckich testach skuteczności preparaty nie mogą działać gorzej niż alkohol referencyjny (70% 2-propanol) testowany równolegle. Metoda badawcza Niemieckiego Towarzystwa Higieny i Mikrobiologii (DGHM) z 1991 r. wymagała oprócz efektu krótkotrwałego również przedłużonego efektu działania w czasie 24 godzin dla preparatów do antyseptyki skóry. 

Wymóg przedłużonego efektu działania ma za podstawę fakt, że wzrost drobnoustrojów jest możliwy mimo znacznej redukcji ich miana - po odparowaniu alkoholu z zastosowanego preparatu dezynfekującego.

Nasze produkty: kodan® forte bezbarwny i kodan® forte barwiony spełniają wskazany powyżej wymóg. Kodan® forte praktycznie nie różni się skutecznością od alkoholu referencyjnego pod względem skuteczności wobec flory występującej na skórze oraz wykazuje długotrwałe działanie przez ok. 24 godziny.

W metodach badawczych Niemieckiego Towarzystwa Higieny i Mikrobiologii (DGHM) z 2002 r. brak już wymogu potwierdzenia przedłużonego efektu działania w czasie 24 godzin. Efekt rezydualny należy natomiast wyraźnie odróżnić od przedłużonego efektu działania. Efekt ten osiągają składniki aktywne, takie jak dichlorowodorek oktenidyny (oktenidyna) lub chlorheksydyna. Po wyschnięciu składnika alkoholowego te substancje czynne pozostają na skórze przez długi czas i przez ten czas wykazują swoje właściwości przeciwdrobnoustrojowe na florę stałą i przejściową. Po odparowaniu alkoholu liczba drobnoustrojów - dzięki oktenidynie lub CHG z czasem ulega dalszemu zmniejszeniu. Chociaż efektu rezydualnego nie można wykazać standardowymi metodami testowymi, można go wyraźnie wykazać doświadczalnie i klinicznie.

Oktenidyna w profilaktyce zakażeń związanych z cewnikiem naczyniowym


oktenidyna w profilaktyce zakażeń schulke

Stosowanie produktów wykazujących efektem rezydualny jest szczególnie zalecane przy zabiegach chirurgicznych o długim czasie trwania oraz o wysokim ryzyku infekcji. W ciężkich przypadkach infekcje związane z naczyniami i innymi urządzeniami dostępowymi mogą przekształcić się w posocznicę lub wstrząs septyczny. Szczególnie zagrożeni są pacjenci z oddziałów intensywnej terapii. W celu trwałego zredukowania flory bakteryjnej skóry wokół miejsca wprowadzenia cewnika, przed założeniem cewnika zalecany jest alkoholowy 

środek antyseptyczny do skóry w połączeniu z długo działającą substancją czynną, taką jak np.: oktenidyna (octeniderm®).

Badania kliniczne wykazałye, że cechujący się efektem rezydualnym w czasie 48 godzin octeniderm® jest bardziej skuteczny niż preparaty na bazie samego alkoholu lub preparaty na bazie alkoholu i chlorku benzalkoniowego. octeniderm® trwale redukuje miano drobnoustrojów, zmniejszając ryzyko infekcji związanych z cewnikiem.

Polityka prywatności

Używamy metod analitycznych (na przykład plików cookie), aby mierzyć jak często odwiedzana jest nasza witryna/ strona i w jaki sposób jest używana.
Na naszej stronie osadzamy treści stron trzecich od innych dostawców (np. filmy). Nie mamy wpływu na dalsze przetwarzanie danych i ich śledzenie przez zewnętrznego dostawcę.
W tym kontekście korzystamy także z usługodawców z państw trzecich (spoza UE), którzy nie mają odpowiedniego poziomu ochrony danych, co wiąże się z następującymi zagrożeniami: dostęp organów bez informowania osoby, której dane dotyczą; brak praw osoby, której dane dotyczą; brak środków odwoławczych; utrata kontroli nad danymi.
Używając swoich ustawień wyrażasz zgodę na procesy opisane powyżej. Możesz wycofać zgodę ze skutkiem w przyszłości. Więcej informacji znajdziesz w naszejPolityce Prywatności.