Zrzeczenie się odpowiedzialności

  1. O ile nie zostało to określone na piśmie, ogólne warunki sprzedaży Schülke & Mayr GmbH nie ulegają zmianie poprzez stronę internetową, zamieszczone na niej treści, materiały i informacje. 
  2. Wszystkie informacje dotyczące produktów i treści opublikowane na stronie zostały opracowane przez Schülke & Mayr GmbH zgodnie z posiadaną wiedzą. Staramy się, aby publikowane treści były aktualizowane. Jednakże zamieszczone tu informacje nie stanowią całości i nie zwalniają użytkownika od ich weryfikacji i testów we własnym zakresie. Nie gwarantujemy, że opublikowane informacje są wystarczające lub zaktualizowane. Zamieszczone tu treści są informacjami ogólnymi i nie stanowią porad, zaleceń lekarza lub farmaceuty. Informacje na stronie nie powinny stanowić podstawy do samodiagnozowania lub prowadzenia kuracji we własnym zakresie. Aby ustalić diagnozę i leczenie należy skontaktować się z lekarzem.
  3. Schülke & Mayr GmbH nie jest odpowiedzialne za treści znajdujące się na stronach trzecich, do których mogą znajdować się linki (hiperłącza) w serwisie. Użytkownik serwisu ponosi pełną odpowiedzialność za korzystanie z przekierowań do stron zewnętrznych.  
  4. Wszelkie roszczenia prawne związane z zawartymi treściami na Stronie podlegają przepisom prawa, z wyjątkiem przepisów prawa międzynarodowego.

Polityka prywatności

Używamy metod analitycznych (na przykład plików cookie), aby mierzyć jak często odwiedzana jest nasza witryna/ strona i w jaki sposób jest używana.
Na naszej stronie osadzamy treści stron trzecich od innych dostawców (np. filmy). Nie mamy wpływu na dalsze przetwarzanie danych i ich śledzenie przez zewnętrznego dostawcę.
W tym kontekście korzystamy także z usługodawców z państw trzecich (spoza UE), którzy nie mają odpowiedniego poziomu ochrony danych, co wiąże się z następującymi zagrożeniami: dostęp organów bez informowania osoby, której dane dotyczą; brak praw osoby, której dane dotyczą; brak środków odwoławczych; utrata kontroli nad danymi.
Używając swoich ustawień wyrażasz zgodę na procesy opisane powyżej. Możesz wycofać zgodę ze skutkiem w przyszłości. Więcej informacji znajdziesz w naszejPolityce Prywatności.