mikrozid® universal wipes green line
mikrozid® universal wipes green line

Produkt wyłącznie do użytku profesjonalnego.

Jeszcze skuteczniejsza ochrona przeciwko wirusom, bakteriom i grzybom.
W trosce o przyszłość naszej planety.

mikrozid® universal wipes wariant green line to pierwsze gotowe do użycia chusteczki dezynfekujące dla obszaru medycznego, których włóknina jest w 100% produkowana z surowców odnawialnych. Chusteczki cechuje wysoka skuteczność mikrobiologiczna oraz doskonała kompatybilność materiałowa pozwalająca na ich zastosowanie także do dezynfekcji ekranów i klawiatur wyrobów medycznych. Dezynfekcja powierzchni ręka w rękę z ekologią.

schülke - GEWOHNTE WIRKSAMKEIT UND MATERIALVERTRÄGLICHKEIT
schülke - GEWOHNTE WIRKSAMKEIT UND MATERIALVERTRÄGLICHKEIT

NIEZMIENNIE WYSOKA SKUTECZNOŚĆ I TOLERANCJA MATERIAŁOWA

schülke - TUCHMATERIAL AUS NACHWACHSENDEN ROHSTOFFEN – 100 % PLASTIKFREI
schülke - TUCHMATERIAL AUS NACHWACHSENDEN ROHSTOFFEN – 100 % PLASTIKFREI

TKANINA POZYSKIWANA ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH - W 100% BEZ ZAWARTOŚCI PLASTIKU

schülke - TUCHMATERIAL AUS NACHHALTIGER WALDWIRTSCHAFT
schülke - TUCHMATERIAL AUS NACHHALTIGER WALDWIRTSCHAFT

TKANINA POZYSKIWANA Z DRZEW Z DEDYKOWANYCH PLANTACJI

Skuteczność bez zmian.

W profilaktyce zakażeń i w ochronie środowiska liczy się każda minuta i każda pojedyncza czynność. mikrozid® universal wipes wariant green line to chusteczki skutecznie zwalczające bakterie, grzyby i wirusy w krótkim czasie kontaktu, a przy tym bezpieczne dla pacjentów i powierzchni. mikrozid® universal wipes wariant green line to produkt zaprojektowany w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo pacjentów i personelu placówek ochrony zdrowia.

Wysoka skuteczność i szybki efekt działania

Duża wydajność dezynfekcyjna każdej pojedynczej chusteczki

Optymalna kompatybilność materiałowa - idealne rozwiązanie do powierzchni w strefie pacjenta, sprzętu elektronicznego, sztucznej skóry i mebli medycznych

Dobra tolerancja dermatologiczna dzięki obniżonej do koniecznego minimum zawartości chemii dezynfekcyjnej

Tolerancja dermatologiczna potwierdzona testem wykonanym przez niezależne laboratorium¹

Doskonałe właściwości myjące potwierdzone próbami przeprowadzonymi przez niezależne laboratoria²

Eko jak nigdy dotąd.

W obszarze medycznym obok bezpieczeństwa, skuteczności działania i szybkości przebiegu procesów na znaczniu przybiera konieczność redukcji ilości produkowanych odpadów - szczególnie odpadów z plastiku. Ochrona zdrowia w połączeniu z koniecznością ochrony środowiska naturalnego stanowi imperatyw naszych czasów. Mikrozid® universal wipes wariant green line to nowa propozycja gotowych do użycia chusteczek do dezynfekcji, które zapewniają jednocześnie skuteczną dezynfekcję oraz należyty szacunek dla naszej planety i jej przyszłości.

Brak pozostałości w postaci mikroplastiku - tkanina w 100% pozbawiona zawartości plastiku

Optymalizacja logistyki poprzez ograniczenie konieczności transportowania surowców (surowce pozyskiwane od najbliższej dostępnych surowców)

Produkcja oparta w 100% na zielonej energii

Istotna redukcja śladu węglowego

Tkanina pozyskiwana wyłącznie ze źródeł odnawialnych - certyfikat FSC

Redukcja ilości palet (27% więcej opakowań na jednej palecie) oraz ilości odpadów na poziomie 14% dzięki optymalizacji ilości chusteczek w opakowaniu³

¹ Dermatologische Prüfungen am Menschen 2021, Dermatest. GmbH, Studiennummer: 2108161468
² Prüfauftrag Reinigungsleistung 2021, Weber & Leucht GmbH, Prüfbericht: 70693
³ Bezogen auf die mikrozid® universal wipes premium Verpackung mit 100 Tüchern

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

Włóknina
Logistyka
Redukcja emisji CO2
Surowce
Opakowanie
Skuteczność
Włóknina

Włóknina w 100% pozbawiona plastiku

Produkcja plastiku oraz wysokie zużycie ropy naftowej oraz gazu ziemnego to jedne z największych zagrożeń dla przyszłości ekosystemu Ziemi. Dodatkowo składowanie i spalanie odpadów generuje znacznie obciążenie dla planety, na której żyjemy. Samo tylko spalanie PVC skutkuje uwalnianiem się do atmosfery wysoce toksycznych dioksyn.

100 % plastikfreies Tuchmaterial - mikrozid® universal wipes green line
100 % plastikfreies Tuchmaterial - mikrozid® universal wipes green line

Naszym celem jest ochrona życia na całym globie ziemskim. Dlatego włóknina chusteczek mikrozid® universal wipes green line jest wytwarzana z surowców w 100% odnawialnych. Do produkcji chusteczek nie wykorzystuje się plastiku. Nie korzystamy przy produkcji z energii pochodzącej z paliw kopalnych, a stosowanie chusteczek nie skutkuje wytwarzaniem odpadów mikroplastiku, który stanowi coraz to większe zagrożenie dla wielu organizmów żywych. Także podczas spalania odpadów powstałych przy stosowaniu mikrozid® universal wipes green line nie są wytwarzane szkodliwe substancje uwalniane do atmosfery przy spalaniu plastiku.

Kalkulator redukcji plastiku

Mikrozid Universal Wipes Green Line Packshot

Liczba opakowań kupionych w danym roku

Liczba kilogramów zaoszczędzonego plastiku

w porównaniu z chusteczkami mikrozid® universal wipes premium

0

w przeliczeniu na butelki plastikowe o pojemności 1,5 l

0

w przliczeniu na klocki lego o wymiarach 2x4

0
Logistyka

Logistyka proekologiczna

Redukcja emisji dwutlenku węgla ma kluczowe znaczenie dla przeciwdziałania zmianom klimatu z wszelkimi ich negatywnymi skutkami. Znaczna część emisji CO2 w naszych czasach jest skutkiem transportowania surowców i dóbr na znaczne odległości. Produkcja chusteczek mikrozid® universal wipes wariant green line została natomiast zaplanowana tak, by odległości koniecznego transportu były jak najkrótsze a łańcuch dostaw możliwie zminimalizowany.

Klimabewusste Logistik - mikrozid® universal wipes green line
Klimabewusste Logistik - mikrozid® universal wipes green line

Większość surowców – między innymi surfaktanty, włóknina, opakowanie, etykiety – są pozyskiwane od najbliżej stacjonujących dostawców. Dzięki temu dało się ograniczyć ślad węglowy. Dodatkowo zoptymalizowana została wielkość i zawartość opakowania, dzięki czemu na jednej palecie³ mieści się o 27% więcej opakowań chusteczek mikrozid® universal wipes green line.

Redukcja emisji CO2

Redukcja emisji CO2

Przy produkcji chusteczek mikrozid® universal wipes wariant green line wykorzystywana jest wyłącznie zielona energia, co w połączeniu z optymalizacją łańcucha dostaw i rezygnacją z plastiku pozwoliło uzyskać reducję emisji CO2 na poziomie 25% w porównaniu z chusteczkami z poliestru. Pozostała emisja, której na obecnym etapie nie potrafimy uniknąć jest rekompensowana zaangażowaniem schulke w projekty ekologiczne. mikrozid® universal wipes wariant green line można tym samym uznać za produkt neutralny dla klimatu.

We współpracy z organizacją ClimatePartner realizowane są projekty ekologiczne w krajach rozwijających się, które do 2030 roku przyczynią się w istotny sposób do realizacji unijnego celu w zakresie zrównoważonego rozwoju (Sustainable Development Goals), na który składają się: zapobieganie zmianom klimatycznym, zwalczanie głodu i ubóstwa oraz upowszechnianie dostępu do edukacji. 

CO2-Kompensation - mikrozid® universal wipes green line
CO2-Kompensation - mikrozid® universal wipes green line
Surowce

Surowce odnawialne

Także ekspolatacja surowców naturalnych może mieć negatywny wpływ na środowisko naturalne i w efekcie życie ludzi na ziemi. Nieracjonalna wycinka drzew oraz trwała degradacja ekosystemów prowadzą do tragicznych w skutkach i nieuniknionych konsekwencji.

Dlatego materiały do produkcji chusteczek mikrozid® universal wipes wariant green line pozyskiwane są wyłącznie od dostawców legitymujących się certyfikatem FSC. W ramach certyfikacji FSC (Forest Stewardship Council) corocznie kontroli podlegają ekologiczne i socjalne standardy przedsiębiorstw. Kontrole przeprowadzane są przez niezależne organizacje i dotyczą każdorazowo całego łańcucha dostaw.

Certyfikat FSC stanowi tym samym gwarancję poszanowania obowiązujących przepisów, praw pracowniczych oraz praw i godności rodzimych mieszkańców krajów i regionów. Certyfikacja zobowiązuje do należytego szacunku względem lokalnych społeczności oraz do minimalizacji negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne. Wycince drzew każdorazowo towarzyszy rekultywacja. Oznacza to, że pionierskie gatunki drzew są włączane do zalesiania, a drzewa, które nie są odpowiednie dla danego obszaru, zastępowane są bardziej odpowiednimi gatunkami. Oprócz standardów światowych sprawdzana jest również zgodność z przepisami lokalnymi.


Nachhaltige Rohstoffe - mikrozid® universal wipes green line
Nachhaltige Rohstoffe - mikrozid® universal wipes green line

Nachhaltige Waldwirtschaft …

Opakowanie

Zoptymalizowane opakowanie

Mikrozid® universal wipes wariant green lines są dystrybuowane w opakowaniach z tworzywa sztucznego, co jest podyktowane specyfiką rynku docelowego, jakim jest sektor ochrony zdrowia. Opakowanie jest wykonane z połączenia poliestru i polietylenu. 22% materiału do produkcji pochodzi z odzyskanych odpadów poprzemysłowych. W tym procesie odpady z tworzyw sztucznych są poddawane recyklingowi celem oszczędzania zasobów.

Optimierte Verpackung - mikrozid® universal wipes green line
Optimierte Verpackung - mikrozid® universal wipes green line

Dodatkowo udało się w przypadku mikrozid® universal wipes wariant green line zredukować rozmiar chusteczki dzięki optymalizacji poziomu nasączenia. Dzięki temu udało się zwiększyć ilość chusteczek w opakowaniu, a tym samym także zakres powierzchni, jaką można zdezynfekować z wykorzystaniem jednego opakowania produktu. W efekcie uzyskano redukcję ilości odpadów na poziomie 14%.³

³ W porównaniu z  opakowaniem zawierającym 100 sztuk mikrozid® universal wipes.

Skuteczność

Skuteczność

Wszędzie tam, gdzie spotykają się ludzie, istnieje ryzyko przeniesienia infekcji – czy to w sali pacjenta, w gabinecie zabiegowym, czy w innych newralgicznych miejscach szpitala. Powierzchnie w otoczeniu pacjentów są codziennie dotykane przez pracowników, pacjentów i krewnych. Z każdym dotykiem zwiększa się liczba bakterii, grzybów i wirusów⁴. Jeśli dostaną się one do nosa, ust lub oczu przez ręce, może to czasem szybko doprowadzić do rozwoju infekcji.

mikrozid® universal wipes wariant green line są skuteczne bakterio- i wirusobójczo (wirusy grypy, rota i korona w czasie 15 sekund; norowirusy w czasie 30 sekund). Doskonałe właściwości myjące chusteczek mikrozid® universal wipes wariant green line zostały potwierdzone przez niezależne laboratoria. Dzięki kombinacji surfaktantów i minimalnego skutecznego stężenia alkoholu, chusteczki mikrozid® universal wariant green line są dobrze tolerowane dermatologicznie i cechują się doskonałą kompatybilnością materiałową – także w przypadku powierzchni bardzo wrażliwych - takich jak: ekrany dotykowe, wyświetlacze wyrobów medycznych. Tolerancja dermatologiczna również została potwierdzona adekwatnymi badaniami wykonanymi przez niezależne laboratorium. 6

Wirksamkeit - mikrozid® universal wipes green line
Wirksamkeit - mikrozid® universal wipes green line

⁴ Studien belegen, dass höhere Berührungsfrequenzen bei mehreren Oberflächen mit der Anzahl der Bakterien auf der Oberfläche korrelieren. Siehe C.E. Adams, J. Smith, V. Watson, C. Robertson, S.J. Dancer, Examining the association between surface bioburden and frequently touched sites in intensive care, Journal of Hospital Infection, Volume 95, Issue 1, 2017, Pages 76-80, ISSN 0195-6701, https://doi.org/10.1016/j.jhin.2016.11.002.
5 Prüfauftrag Reinigungsleistung 2021, Weber & Leucht GmbH, Prüfbericht: 70693
6 Dermatologische Prüfungen am Menschen 2021, Dermatest. GmbH, Studiennummer: 2108161468

schülke sustainability
schülke sustainability
Schulke kontakt
Schulke kontakt

Kontakt

Schulke Polska Sp. z o.o.
Aleje Jerozolimskie 132
02-305 Warszawa
Polska
Telefon: +48 22 11 60 700
Fax: +48 22 11 60 701
E-mail: biuro[at]schuelke.com

Polityka prywatności

Używamy metod analitycznych (na przykład plików cookie), aby mierzyć jak często odwiedzana jest nasza witryna/ strona i w jaki sposób jest używana.
Na naszej stronie osadzamy treści stron trzecich od innych dostawców (np. filmy). Nie mamy wpływu na dalsze przetwarzanie danych i ich śledzenie przez zewnętrznego dostawcę.
W tym kontekście korzystamy także z usługodawców z państw trzecich (spoza UE), którzy nie mają odpowiedniego poziomu ochrony danych, co wiąże się z następującymi zagrożeniami: dostęp organów bez informowania osoby, której dane dotyczą; brak praw osoby, której dane dotyczą; brak środków odwoławczych; utrata kontroli nad danymi.
Używając swoich ustawień wyrażasz zgodę na procesy opisane powyżej. Możesz wycofać zgodę ze skutkiem w przyszłości. Więcej informacji znajdziesz w naszejPolityce Prywatności.