Pracownicy i społeczeństwo

Promowanie jedności

Wielkie osiągnięcia i doskonała jakość zawsze wynikają z jedności w działaniu. Tylko doceniając i szanując siebie nawzajem a także motywując i inspirując innych jesteśmy w stanie osiągnąć i utrzymać przewagę konkurencyjną. Zawsze świadoma znaczenia tej dewizy, firma schülke uczyniła ją jednym z najważniejszych elementów swojego wizerunku. Sukces schülke jest sukcesem pracy zespołu. Na rozwój firmy wpływa w przeróżny sposób również otoczenie społeczne: począwszy od sąsiedztwa w określonym miejscu, kończąc na odbiorcach na całym świecie. Utrzymywanie dobrych relacji i budowanie konstruktywnej wspólnoty jest dla nas tak samo ważne na każdym poziomie.

Utożsamianie się z firmą wymaga motywacji

Wartościowe produkty, innowacyjne kompletne rozwiązania oraz kultura korporacyjna oparta na zaufaniu i pracy zespołowej decydują o tym, że nasi pracownicy chętnie utożsamiają się z firmą. Nasi pracownicy po prostu wierzą w to, co robią. Obiecaliśmy sobie, że będziemy nieustannie promować tę świadomość. schülke tworzy przestrzeń dla wewnętrznej komunikacji, intensywnej wymiany zdań i opinii oraz wzajemnej pomocy . Chcesz poznać naszą kulturę? Więcej dowiesz się klikając na Kariera w menu strony. Troska o bezpieczeństwo pracy oraz zdrowie naszych pracowników zapewni dalszy rozwój naszej kultury pracy. Przestrzeganie wszystkich wymogów prawnych jest dla nas oczywistym zobowiązaniem, które traktujemy zaledwie jako minimum. Tworząc szczegółowe i kompleksowe regulaminy bezpieczeństwa ustanawiamy tym samym własne standardy w tym obszarze działalności. schülke podejmuje wszelkie możliwe starania mające na celu zapewnienie dobrego zdrowia i samopoczucia swoich pracowników. Zakres tych działań jest różny, począwszy od sprawdzonych środków ochrony i bezpieczeństwa pracy poprzez ćwiczenia przeciwpożarowe, skończywszy na doradztwie i profilaktyce zdrowotnej. Dla nas Kompleksowe Zarządzanie Jakością, które nie obejmuje tego aspektu kultury korporacyjnej jest niewiarygodne.

Dług wobec nauki i badań

Razem możemy więcej osiągnąć. Kierując się powyższym mottem, wierząc w naukę i skuteczność badań, schülke podejmuje różne inicjatywy wykraczające daleko poza wewnętrzne ramy korporacji. Przykładem takich inicjatyw jest opracowanie przez nas bazy danych o wszystkich najważniejszych zakażeniach, która następnie została przekazana uniwersytetowi w Berlinie. 
Baza danych jest dostępna z każdego miejsca na świecie w celach informacyjnych i edukacyjnych. W ramach Fundacji im. Rudolfa Schülke założonej w 1972 roku, promujemy badania i rozwój przede wszystkim w dziedzinie higieny i mikrobiologii. Efekty pracy naukowców z Fundacji spotykają się z największym uznaniem ekspertów. Co dwa lata naukowcy są nagradzani za swój nadzwyczajny wkład w rozwój takich specjalistycznych dziedzin, jak higiena, mikrobiologia i profilaktyka.

Polityka prywatności

Używamy metod analitycznych (na przykład plików cookie), aby mierzyć jak często odwiedzana jest nasza witryna/ strona i w jaki sposób jest używana.
Na naszej stronie osadzamy treści stron trzecich od innych dostawców (np. filmy). Nie mamy wpływu na dalsze przetwarzanie danych i ich śledzenie przez zewnętrznego dostawcę.
W tym kontekście korzystamy także z usługodawców z państw trzecich (spoza UE), którzy nie mają odpowiedniego poziomu ochrony danych, co wiąże się z następującymi zagrożeniami: dostęp organów bez informowania osoby, której dane dotyczą; brak praw osoby, której dane dotyczą; brak środków odwoławczych; utrata kontroli nad danymi.
Używając swoich ustawień wyrażasz zgodę na procesy opisane powyżej. Możesz wycofać zgodę ze skutkiem w przyszłości. Więcej informacji znajdziesz w naszejPolityce Prywatności.