Pomagamy zapobiegać i leczyć

Nasze produkty do leczenia ran

„Czas leczy rany”, a przynajmniej tak mówi przysłowie. Niestety, nie zawsze tak jest. Prawidłowe leczenie ran może być bardzo złożonym, czasochłonnym i kosztownym procesem. Właściwa ocena rany jest punktem wyjścia do ustalenia jasnego i spersonalizowanego schematu leczenia.

Rany można klasyfikować, uwzględniając ich pochodzenie, głębokość i rozległość, ale także ze względu na czas trwania do całkowitego zamknięcia. Powszechną i użyteczną klasyfikacją jest podział na rany ostre i przewlekłe


Rodzaje Ran

Rany Ostre

Jakość podstawowej opieki nad ranami ostrymi ma kluczowe znaczenie dla wyniku funkcjonalnego i estetycznego. Celem jest jak najlepsze wspomaganie procesu gojenia się rany w jej fizjologicznym przebiegu

Rana pourazowa (rany wywołane czynnikiem mechanicznym)

Rany pourazowe są powodowane działaniem różnych, głównie zewnętrznych czynników (siły nacisku, rozciągania lub ścinania) na tkankę. Należą do nich rany powypadkowe, ale także rany pooperacyjne.

Rany termiczne, chemiczne i popromienne

  • Rany termiczne powstają w wyniku wystawienia tkanki na działanie ciepła lub zimna (oparzenia/odmrożenia/urazy spowodowane przez kontakt z elektrycznością).
  • Rany chemiczne powstają, gdy skóra lub błony śluzowe są spalane przez kwasy lub zasady.
  • Rany wywołane promieniowaniem mogą być spowodowane przez radioaktywne izotopy lub promieniowanie jonizujące, takie jak te stosowane w promieniowaniu rentgenowskim lub radioterapii. Do tej kategorii należą również oparzenia słoneczne wywoływane promieniowaniem UV.

Rany przewlekłe

Rany przewlekłe mogą w dowolnym momencie rozwinąć się z rany ostrej, np. z powodu niewykrytej uporczywej infekcji lub nieodpowiedniej podstawowej opieki zdrowotnej. Jednak w większości przypadków rany przewlekłe stanowią ostatni etap postępującego niszczenia tkanek, wywoływanego przez współistniejące choroby podstawowe (choroby naczyń żylnych, tętniczych, choroby metabolicznych, nowotwory


Jak wspomagać gojenie się ran? Kilka cennych wskazówek

Głównym celem nowoczesnego leczenia ran jest optymalne wspomaganie stanu ogólnego organizmu. Wymaga to głębokiego zrozumienia fizjologii gojenia się ran, aby móc opracować indywidualne strategie terapii w oparciu o aktualną wiedzę.

Właściwe leczenie ran jest zadaniem złożonym, czasochłonnym oraz kosztownym. Dlatego dostępnych jest tak wiele kursów szkoleniowych. Nie jest bowiem prosto rozpoznać przyczynę powstania rany, zidentyfikować jej typ oraz wskazać sposób jej szybkiego wyleczenia. Jednak jest to możliwe. Za pomocą informacji w Kompendium Leczenia Ran chcemy Cię zapoznać z leczeniem ran oraz dostarczyć przydatnych informacji na temat postępowania z ranami.

Polityka prywatności

Używamy metod analitycznych (na przykład plików cookie), aby mierzyć jak często odwiedzana jest nasza witryna/ strona i w jaki sposób jest używana.
Na naszej stronie osadzamy treści stron trzecich od innych dostawców (np. filmy). Nie mamy wpływu na dalsze przetwarzanie danych i ich śledzenie przez zewnętrznego dostawcę.
W tym kontekście korzystamy także z usługodawców z państw trzecich (spoza UE), którzy nie mają odpowiedniego poziomu ochrony danych, co wiąże się z następującymi zagrożeniami: dostęp organów bez informowania osoby, której dane dotyczą; brak praw osoby, której dane dotyczą; brak środków odwoławczych; utrata kontroli nad danymi.
Używając swoich ustawień wyrażasz zgodę na procesy opisane powyżej. Możesz wycofać zgodę ze skutkiem w przyszłości. Więcej informacji znajdziesz w naszejPolityce Prywatności.