Kierowanie się zasadą „TQM – Kompleksowego zarządzania przez jakość”

Wspólny cel to „ STRATEGIA ZERO BŁĘDÓW”

Odpowiedzialność przyjmuje wiele postaci. Poczucie odpowiedzialności jest nadrzędną więzią spajającą wszystko, co tworzymy. Nasze zespoły, jednostki, pracownicy działają w poczuciu odpowiedzialności względem klientów, środowiska i społeczeństwa. Staramy się systematycznie podnosić jakość naszych produktów oraz usług. Naszym hasłem jest „STRATEGIA ZERO BŁĘDÓW”. Zawsze zwracamy uwagę na koszt naszego produktu i uwzględniamy uwagi naszych klientów. Troszczymy się o bezpieczeństwo miejsca pracy, środowisko, dbamy o prawidłową współpracę naszych liderów z przedstawicielami społeczności. Nasza zasada „TQM” przekłada się na coś więcej niż sukces ekonomiczny – wnosi bowiem wkład w jakość życia społeczności i w ochronę środowiska, w którym żyjemy.

Zintegrowany System Zarządzania

Ten, kto chce być wśród najlepszych, musi ustanawiać własne standardy. Dzięki filozofii, którą kierujemy się w firmie schülke, nasze działania charakteryzują się wysoką etyką określaną przez standardy, prawa i wytyczne, które sobie narzuciliśmy. Nie uznajemy wyjątków od tej zasady. Jako jedna z pierwszych firm w 1996 r. wprowadziliśmy Zintegrowany System Zarządzania. System ten sprawia, że struktura, organizacja i działania podejmowane przez naszą firmę stoją w zgodności z wymogami etycznymi oraz wizerunkiem, który przyjęliśmy. Zintegrowany System Zarządzania jest narzędziem umożliwiającym funkcjonowanie w obrębie koncepcji „TQM” i umożliwia nam realizację przyświecających nam celów. Ponadto, reguluje on wiele innych aspektów, pozwalając na spełnianie oczekiwań naszych klientów, ustanawia zasady bezpieczeństwa pracy, poszanowania środków, umożliwia wykrywanie błędów, a także interakcje zachodzące między personelem. System obejmuje 5 głównych obszarów:
Zintegrowany System Zarządzania obowiązuje i działa w firmie-matce, wszystkich oddziałach krajowych oraz zagranicznych. Jedna firma – jeden standard!

  • zarządzanie personelem,
  • ochronę środowiska,
  • stworzenie warunków pracy zgodnych z zasadami bezpieczeństwa pracy,
  • zarządzanie jakością,
  • zarządzanie ryzykiem.

Zintegrowany System Zarządzania obowiązuje i działa w firmie-matce, wszystkich oddziałach krajowych oraz zagranicznych. Jedna firma – jeden standard!

Audyty – jakość lubi być sprawdzana

Nasza firma ustanawia najwyższe standardy. Aby tak pozostało, poddajemy się regularnym audytom. Stworzyliśmy system łączący oceny zewnętrzne i wewnętrzne, dzięki któremu spełniamy zarówno wymogi narzucane nam przez prawo, jak i jeszcze surowsze standardy, które narzucamy sobie sami. Cała firma oraz nasi dostawcy przechodzą regularnie kompleksowe audyty. Przekłada się to nie tylko na wysoką skuteczność naszych działań, umożliwia także odkrywanie słabych punktów oraz odnajdywanie możliwości ich poprawy. Wszelkie uzyskane dzięki audytom dane służą jednemu celowi – kompleksowej optymalizacji naszych działań na każdym etapie pracy.

Polityka prywatności

Używamy metod analitycznych (na przykład plików cookie), aby mierzyć jak często odwiedzana jest nasza witryna/ strona i w jaki sposób jest używana.
Na naszej stronie osadzamy treści stron trzecich od innych dostawców (np. filmy). Nie mamy wpływu na dalsze przetwarzanie danych i ich śledzenie przez zewnętrznego dostawcę.
W tym kontekście korzystamy także z usługodawców z państw trzecich (spoza UE), którzy nie mają odpowiedniego poziomu ochrony danych, co wiąże się z następującymi zagrożeniami: dostęp organów bez informowania osoby, której dane dotyczą; brak praw osoby, której dane dotyczą; brak środków odwoławczych; utrata kontroli nad danymi.
Używając swoich ustawień wyrażasz zgodę na procesy opisane powyżej. Możesz wycofać zgodę ze skutkiem w przyszłości. Więcej informacji znajdziesz w naszejPolityce Prywatności.